Alkalmazásadatok és -hozzárendelések figyelése a Microsoft Intune-banHow to monitor app information and assignments with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune több módot is kínál a felügyelt alkalmazások jellemzőinek, valamint hozzárendelési állapotának figyelésére.Intune provides a number of ways in which you can monitor the properties of apps you manage, as well as their assignment status.

  1. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile Apps workload, choose Manage > Apps.
  2. Az alkalmazáslista paneljén válassza ki azt az alkalmazást, melynek adatait meg szeretné tekinteni.In the list of apps blade, choose the app you want to see information for. Ekkor megjelenik az <alkalmazásnév> eszköz telepítési állapota panel: Alkalmazás telepítésének állapota panel.You'll then see the <app name> Device install status blade: App install status blade.

Ezután a következő lépések egyikével tudhat meg többet az alkalmazásokról és azok hozzárendeléseiről.Then, take one of the following actions to learn more about your apps, and their assignments.

ÁltalánosGeneral

  • Áttekintés – Alapvető áttekintést nyújt az alkalmazásról és a hozzá tartozó esetleges hozzárendelések állapotáról.Overview - Provides a basic overview of the app, and information about the status of any assignments for that app. A diagramok egyikének kiválasztásával megnyithatja az Eszköz telepítési állapota vagy a Felhasználó telepítési állapota panelt, melyeken részletesebb információkat találhat.You can choose one of the charts to open the Device install status or User install status blades to get more detailed information.

A számítógépeken futóManage

FigyelőMonitor

  • Eszköz telepítési állapota – Részletes információt biztosít minden egyes eszközről, amelyhez hozzárendelte a kiválasztott alkalmazást, beleértve az eszköz nevét, operációs rendszerét, az utolsó Intune-ba való bejelentkezés időpontját és az alkalmazás telepítésének állapotát.Device install status - Provides detailed information for each device you assigned the selected app to including the device name, operating system, when the device last checked-in to Intune, and the status of the app installation.
  • Felhasználó telepítési állapota – Részletes információt biztosít minden felhasználóról, akikhez hozzárendelte a kiválasztott alkalmazást, beleértve az alkalmazás a felhasználó eszközein lévő telepítéseinek számát és az esetleges telepítési hibák adatait.User install status - Provides detailed information for user you assigned the selected app to, including the number of installations of the app the user has on all their devices, and information about any installation failures.