Alkalmazásadatok és -hozzárendelések figyelése a Microsoft Intune-banHow to monitor app information and assignments with Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune több módot is kínál a felügyelt alkalmazások jellemzőinek, valamint hozzárendelési állapotának figyelésére.Intune provides a number of ways in which you can monitor the properties of apps you manage, as well as their assignment status.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet + Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management + Intune.
 3. A Mobilalkalmazások területen válassza az Alkalmazások elemet a Felügyelet csoportban.In the Mobile Apps workload, choose Apps in the Manage group.
 4. Az alkalmazáslista panelen válasszon egy alkalmazást.In the list of apps blade, choose an app. Ekkor megjelenik az <alkalmazásnév> Eszköz telepítési állapota panel.You'll then see the <app name> Device install status blade.

Alkalmazás áttekintése panelApp overview blade

Az <alkalmazás neve> Eszköz telepítési állapota panelen áttekintheti a környezetében lévő alkalmazás részletes állapotadatait.You can use the <app name> Device install status blade to review details about the status of an app in your environment.

AlapokEssentials

Az Alapadatok szakasz az alábbi információkat nyújtja az alkalmazásról:The Essentials section contains the following information about the app:

 • KiadóPublisher
  Az alkalmazás kiadója.Publisher of the app.
 • Operációs rendszerOperating system
  Az alkalmazás operációs rendszere (Windows, iOS, Android stb.).The operating system of the app (Windows, iOS, Android, etc.)
 • LétrehozásCreate
  A jelen változat létrehozásának ideje.The time when this revision was created.
 • KiosztottAssigned
  Igen vagy Nem attól függően, hogy az alkalmazás ki lett-e osztva.Yes or No if the app has been assigned.

ÁllapotStatus

Az egyes diagramok az alábbi állapotadatok számlálóját jelenítik meg:Each graph shows counts for the following status:

 • TelepítveInstalled
  A telepített alkalmazások száma.The number of apps installed.
 • Nincs telepítveNot Installed
  A nem telepített alkalmazások száma.The number of apps not installed.
 • Telepítés függőbenInstall Pending
  Azon alkalmazások száma, amelyek telepítése jelenleg zajlik.The number of apps in the process of being installed.
 • SikertelenFailed
  A sikertelen telepítések száma.The number of failed installations.
 • IsmeretlenUnknown
  Az ismeretlen állapotú alkalmazások száma.The number of apps with an unknown status.

EszközállapotDevice status

Az eszköz állapota.Device status. Egy fánkdiagramban láthatja az alkalmazás telepítési állapotát eszközönként.A donut chart that displays the install status of the app on devices. A diagramra kattintva megnyithatja az eszközállapot részletes listáját.Click the graph to open a list of details about the device status. A részleteket tartalmazó táblázatban az alábbi oszlopok szerepelnek:The details table includes the following columns:

 • Eszköz neveDevice name
  Az eszköz neve az eszközök elnevezését megengedő platformokon.Name of the device on platforms that allow naming a device. Más platformokon az Intune hoz létre nevet más tulajdonságok alapján.On other platforms, Intune creates a name from other properties. Ez az attribútum nem minden eszköz esetén elérhető.This attribute cannot be available for all devices.
 • FelhasználónévUser name
  A felhasználó neve.The name of the user.
 • PlatformPlatform
  Az eszköz operációs rendszere (Windows, iOS, Android stb.).The operating system of the device (Windows, iOS, Android, etc.)
 • VerzióVersion
  Az alkalmazás verziószáma.The version number of the app. Üzletági alkalmazások esetében az alkalmazás teljes verziószáma látható.For line-of-business apps the full version number of the app is displayed. A teljes verziószám az alkalmazás egy adott verzióját azonosítja.The full version number identifies a specific release of the app. A szám az alábbi formátumban jelenik meg: Verzió(Build).The number appears as Version(Build). Például: 2.2(2.2.17560800)For example, 2.2(2.2.17560800)
 • ÁllapotStatus
  Az alkalmazás állapota.The status of the app.
 • Állapot részleteiStatus details
  Az állapot részletei.Details of the status.
 • Legutóbbi bejelentkezésLast check-in
  Az eszköz Intune-nal való utolsó szinkronizálásának dátuma.Date of the device last sync with Intune.

Felhasználó állapotaUser status

A felhasználó állapota.User status. Egy fánkdiagramban láthatja az alkalmazás telepítési állapotát felhasználónként.A donut chart that displays the install status of the app for users. A diagramra kattintva megnyithatja az eszközállapot részletes listáját.Click the graph to open a list of details about the device status. A részleteket tartalmazó táblázatban az alábbi oszlopok szerepelnek:The details table includes the following columns:

 • NévName
  A felhasználó Azure AD-beli neve.The name of the user in Azure AD.
 • FelhasználónévUser name
  A felhasználó egyedi neve.The unique name of the user.
 • TelepítésekInstallations
  A felhasználó által használt alkalmazástelepítések száma.Number of apps installs used by the user.
 • HibákFailures
  A felhasználó sikertelen telepítéseinek száma.Number of failed install by the user.
 • Nincs telepítveNot installed
  A felhasználó által nem telepített alkalmazások száma.Number of apps not installed by the user.

További lépésekNext steps

Az Intune-adatok használatáról bővebben Az Intune-adattárház használata című témakörben tájékozódhat.To learn more about working with your Intune data, see the Use the Intune Data Warehouse.