iOS-felhasználói alkalmazások letöltéseHow your iOS users get their apps

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Ez a témakör ismerteti, hogy végfelhasználói hol és hogyan juthatnak hozzá a Microsoft Intune-ban elérhetővé tett alkalmazásokhoz.Use this information to understand how and where your end users get the apps that you distribute through Microsoft Intune.

Kötelező alkalmazások – A rendszergazda által kötelezően előírt alkalmazások, amelyeknek a telepítéséhez az eszközön az adott platformtól függően minimális felhasználói beavatkozás szükséges.Required apps--Apps that are required by the admin and that are installed on the device with minimal user involvement, depending on the platform.

Elérhető alkalmazások – A Vállalati portál alkalmazáslistájában szereplő azon alkalmazások, amelyeknek a telepítése nem kötelező.Available apps--Apps that are provided in the Company Portal app list and that a user may optionally choose to install.

Felügyelt alkalmazások – Azok a szabályzatokkal felügyelhető alkalmazások, amelyeket az Intune „burkolt be”, vagy az Intune App szoftverfejlesztői készlettel (SDK) készültek.Managed apps--Apps that can be managed through policies and that have been "wrapped" by Intune or have been built with the Intune App Software Development Kit (SDK). Ezek az alkalmazások az Intune-nal felügyelhetők, és azokra alkalmazásvédelmi szabályzatok alkalmazhatók.These apps can be managed by Intune, and app protection policies can be applied to them.

Nem felügyelt alkalmazások – Azok a szabályzatokkal felügyelhető alkalmazások, amelyeket nem az Intune burkolt be, illetve amelyek nem foglalják magukban az Intune App SDK-t.Unmanaged apps--Apps that can be managed through policies and that have not been wrapped by Intune or that do not incorporate the Intune App SDK. Ezekre az alkalmazásokra nem alkalmazhatók alkalmazás-házirendek.Application policies cannot be applied to these apps.

Az Apple korlátozásai tiltják az üzletági és a felügyelt App Store-alkalmazások listázását a Vállalati portál alkalmazásban.Apple restrictions prohibit line-of-business and managed App Store apps from being listed in the Company Portal app. Ezt megkerülendő, az iOS-es Vállalati portál alkalmazás csempéi a felhasználókat valamennyi alkalmazásuk eléréséhez egyetlen hely (a Vállalati portál webhely) különböző nézeteihez irányítják.To get around this issue, the tiles in the Company Portal app for iOS point users to different views in a single location (the Company Portal website) for all of their apps.

A regisztrált felhasználók úgy jutnak hozzá az alkalmazásokhoz, hogy a következő csempékre kattintanak a Munkahelyi portál alkalmazás Alkalmazások képernyőjén:Enrolled users get their apps by tapping on the following tiles on the Apps screen of the Company Portal app:

  • A Minden alkalmazás csempe a Munkahelyi portál webhely ÖSSZES lapjára mutat.All Apps points to a list of all apps in the ALL tab of the Company Portal website.

  • A Kiemelt alkalmazások csempe a Munkahelyi portál webhely KIEMELT lapjára vezet.Featured Apps take users to the FEATURED tab of the Company Portal website.

  • A Kategóriák csempe a Munkahelyi portál webhely KATEGÓRIÁK lapjára vezet.Categories points to the CATEGORIES tab of the Company Portal website.

iOS rendszerű Munkahelyi portál alkalmazás

Az alkalmazások hozzáadásáról az Alkalmazás hozzáadása a Microsoft Intune-hoz című témakörben találhat további információt.For information on how to add apps, see How to add an app to Microsoft Intune.

Lásd még:See also

Android-felhasználói alkalmazások letöltéseHow your Android users get their apps

Windows-felhasználói alkalmazások letöltéseHow your Windows users get their apps