Windows-felhasználói alkalmazások letöltéseHow your Windows users get their apps

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus konzolon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic console.

Ez a témakör ismerteti, hogy felhasználói hol és hogyan juthatnak hozzá a Microsoft Intune-ban elérhetővé tett alkalmazásokhoz.Use this information to understand how and where your users get the apps that you distribute through Microsoft Intune.

Kötelező alkalmazások – A rendszergazda által kötelezően előírt alkalmazások, amelyeknek a telepítéséhez az adott platformtól függően minimális felhasználói beavatkozás szükséges.Required apps are required by the administrator and that are installed on the device with minimal user involvement, depending on the platform.

Elérhető alkalmazások – A Munkahelyi portál alkalmazáslistájában szereplő alkalmazások, amelyeket a felhasználó saját döntése alapján telepíthet.Available apps are provided in the Company Portal app list and that a user might choose to install.

Felügyelt alkalmazások – Az Intune által szabályzatokkal felügyelt és „burkolt”, illetve az Intune Mobile Application Management (MAM) SDK-val készített alkalmazások.Managed apps can be managed through policies and that have been "wrapped" by Intune or have been built with the Intune Mobile Application Management (MAM) Software Development Kit (SDK). Ezek az alkalmazások az Intune-nal kezelhetők, és alkalmazás-házirendekkel felügyelhetők.These apps can be managed by Intune, and application policies can be applied to them.

Nem felügyelt alkalmazások – Azok a szabályzatokkal felügyelhető alkalmazások, amelyeket nem az Intune burkolt be, illetve amelyek nem foglalják magukban az Intune MAM SDK-t.Unmanaged apps can be managed through policies and that have not been wrapped by Intune or that do not incorporate the Intune MAM SDK. Ezekre az alkalmazásokra nem alkalmazhatók alkalmazás-házirendek.Application policies cannot be applied to these apps.

További információSee also

Android-felhasználói alkalmazások letöltése iOS-felhasználói alkalmazások letöltéseHow your Android users get their apps How your iOS users get their apps

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback