Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies

Ez a témakör az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal védett alkalmazások felhasználói élményét ismerteti.This article describes the user experience for apps with app protection policies. Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkahelyi környezetben használják: például amikor egy munkahelyi fiókkal fér hozzá az alkalmazásokhoz, vagy a vállalata a OneDrive vállalati verzióban tárolt fájlokhoz fér hozzá.App protection policies are applied only when apps are used in a work context: for example, when the user is accessing apps with a work account or accessing files that are stored in a OneDrive for Business location.

Alkalmazások eléréseAccess apps

Androidos eszközökön minden alkalmazásvédelmi szabályzathoz rendelt alkalmazás esetén szükség van a Céges portál alkalmazásra.The Company Portal app is required for all apps that are associated with app protection policies on Android devices.

Azokon az eszközökön, amelyek nincsenek regisztrálva az Intune-ban, az eszközre telepíteni kell a Munkahelyi portál alkalmazást.For devices that are not enrolled in Intune, the Company Portal app must be installed on the device. A felhasználónak azonban nem kell elindítania a Céges portál alkalmazást, illetve nem kell bejelentkeznie az alkalmazásba ahhoz, hogy használhassa az alkalmazásvédelmi szabályzatok által felügyelt alkalmazásokat.However, the user does not have to launch or sign into the Company Portal app before they can use apps that are managed by app protection policies.

A Munkahelyi portál alkalmazás biztonságos helyet tesz elérhetővé az Intune számára, ahol a szolgáltatás megoszthatja az adatokat.The Company Portal app is a way for Intune to share data in a secure location. A Céges portál alkalmazás ezért az összes alkalmazásvédelmi szabályzat alá vont alkalmazás esetében követelmény, még akkor is, ha maga az eszköz nincs regisztrálva az Intune-ban.Therefore, the Company Portal app is a requirement for all apps that are associated with app protection policies, even if the device is not enrolled in Intune.

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUse apps with multi-identity support

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat a rendszer csak a munkahelyi használat esetén alkalmazza.App protection polices are only applied in the work context. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás eltérő módon működhet, attól függően, hogy munkahelyi vagy személyes célokra használják.Therefore, the app might behave differently depending on whether the context is work or personal.

Például a munkahelyi adatok elérésekor a felhasználónak PIN-kódot kell megadnia.For example, the user gets a PIN prompt when accessing work data. Az Outlook alkalmazás esetében a felhasználónak az alkalmazás indításakor kell megadnia a PIN-kódot.For the Outlook app, the user is prompted for a PIN when they launch the app. A OneDrive alkalmazás esetében a felhasználónak a munkahelyi fiók beírásakor kell megadnia a PIN-kódot.For the OneDrive app, the user is prompted for the pin when they type in the work account. A Microsoft Word, a PowerPoint és az Excel esetében a felhasználónak akkor kell megadnia a PIN-kódot, ha a vállalat OneDrive vállalati helyén tárolt dokumentumhoz szeretne hozzáférni.For Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, the user is prompted for the pin when they access documents that are stored in the company OneDrive for Business location.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManage user accounts on the device

A többszörös identitású alkalmazások lehetővé teszik, hogy a felhasználók több fiókot is hozzáadjanak.Multi-identity applications allow users to add multiple accounts. Az Intune APP csak egy felügyelt fiókot támogat.Intune APP supports only one managed account. Az Intune APP a felügyelt fiókok számát azonban nem korlátozza.Intune APP does not limit the number of unmanaged accounts.

Ha felügyelt fiók van jelen az alkalmazásban:When there is a managed account in an application:

  • Ha a felhasználó egy második felügyelt fiókot próbál hozzáadni, akkor meg kell adnia, hogy mely felügyelt fiókot szeretné használni.If a user attempts to add a second managed account, the user is asked to select which managed account to use. A másik fiók el lesz távolítva.The other account is removed.
  • Ha a rendszergazda egy második meglévő fiókhoz ad hozzá szabályzatot, a felhasználónak ki kell választania, hogy mely felügyelt fiókot szeretné használni.If the IT admin adds a policy to a second existing account, the user is asked to select which managed account to use. A másik fiók el lesz távolítva.The other account is removed.

A következő példák részletesen bemutatják, hogy a rendszer hogyan kezeli a további felhasználói fiókokat.Read the following example scenario to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies—Company X and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók megkapja az alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az Y vállalat fiókja nem. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalathoz tartozó fiókot kezeljék, akkor el kell távolítania az X vállalathoz tartozó fiókot, és hozzá kell adnia az Y vállalathoz tartozó fiókot.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account that's associated with Company X gets the app protection policy, but not the account that's associated with Company Y. If you want the user account that's associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account that's associated with Company X and add the account that is associated with Company Y.

Második fiók hozzáadásaAdd a second account

AndroidAndroid

Android-eszközön blokkoló üzenet jelenhet meg, amely ismerteti a meglévő fiók eltávolításának és új fiók felvételének lépéseit.If you are using an Android device, you might see a blocking message with instructions to remove the existing account and add a new one. A meglévő fiók eltávolításához válassza a Beállítások >Általános > Alkalmazáskezelő >Munkahelyi portál lehetőséget,To remove the existing account, go to Settings >General > Application Manager >Company Portal. majd itt az Adatok törlése lehetőséget.Then choose Clear Data.

Képernyőfelvétel a hibaüzenetről és a fiók eltávolítására vonatkozó utasításokról

Médiafájlok megtekintése az Azure Information Protection alkalmazássalView media files with the Azure Information Protection app

A vállalati AV-, PDF- és képfájlok Android-eszközökön való megtekintéséhez használja az Azure Information Protection alkalmazást (amelyet korábban Rights Management-megosztóalkalmazásnak neveztünk).To view company AV, PDF, and image files on Android devices, use the Azure Information Protection app (previously known as the Rights Management sharing app).

Ezt az alkalmazást a Google Play Áruházból töltheti le.Download this app from the Google Play store.

A rendszer a következő fájltípusokat támogatja:The following file types are supported:

  • Hang: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (kibővített AAC+), AAC ELD (kibővített, alacsony késleltetésű AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVEAudio: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE
  • Videó: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
  • Kép: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpegImage: .jpg, .pjpg, .png, .ppng, .bmp, .pbmp, .gif, .pgif, .jpeg, .pjpeg
  • Dokumentumok: PDF, PPDFDocuments: PDF, PPDF
pfilepfile
A pfile egy általános „burkoló” formátum a védett fájlokhoz, amelyben a titkosított tartalom és az Azure Information Protection-licencek is megtalálhatók.Pfile is a generic “wrapper” format for protected files that encapsulates the encrypted content and the Azure Information Protection licenses. Ez bármilyen fájltípus védelmére használható.It can be used to protect any file type.

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az iOS-es alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies