Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

Ez a témakör az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal védett alkalmazások felhasználói élményét ismerteti.This topic describes the user experience for apps with app protection policies. Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkahelyi környezetben használják: például amikor egy munkahelyi fiókkal fér hozzá az alkalmazásokhoz, vagy a vállalata OneDrive vállalati helyén tárolt fájlokhoz fér hozzá.App protection policies are applied only when apps are used in a work context: for example, when the user is accessing apps with a work account or accessing files that are stored in a company OneDrive business location.

Alkalmazások eléréseAccess apps

Androidos eszközökön minden alkalmazásvédelmi szabályzathoz rendelt alkalmazás esetén szükség van a Céges portál alkalmazásra.The Company Portal app is required for all apps that are associated with app protection policies on Android devices.

Azokon az eszközökön, amelyek nincsenek regisztrálva az Intune-ban, az eszközre telepíteni kell a Munkahelyi portál alkalmazást.For devices that are not enrolled in Intune, the Company Portal app must be installed on the device. A felhasználónak azonban nem kell elindítania a Céges portál alkalmazást, illetve nem kell bejelentkeznie az alkalmazásba ahhoz, hogy használhassa az alkalmazásvédelmi szabályzatok által felügyelt alkalmazásokat.However, the user does not have to launch or sign into the Company Portal app before they can use apps that are managed by app protection policies.

A Munkahelyi portál alkalmazás biztonságos helyet tesz elérhetővé az Intune számára, ahol a szolgáltatás megoszthatja az adatokat.The Company Portal app is a way for Intune to share data in a secure location. A Céges portál alkalmazás ezért az összes alkalmazásvédelmi szabályzat alá vont alkalmazás esetében követelmény, még akkor is, ha maga az eszköz nincs regisztrálva az Intune-ban.Therefore, the Company Portal app is a requirement for all apps that are associated with app protection policies, even if the device is not enrolled in Intune.

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUse apps with multi-identity support

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat a rendszer csak a munkahelyi használat esetén alkalmazza.App protection polices are only applied in the work context. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás eltérő módon működhet, attól függően, hogy munkahelyi vagy személyes célokra használják.Therefore, the app might behave differently depending on whether the context is work or personal.

Például a munkahelyi adatok elérésekor a felhasználónak PIN-kódot kell megadnia.For example, the user gets a PIN prompt when accessing work data. Az Outlook alkalmazás esetében a felhasználónak az alkalmazás indításakor kell megadnia a PIN-kódot.For the Outlook app, the user is prompted for a PIN when they launch the app. A OneDrive alkalmazás esetében a felhasználónak a munkahelyi fiók beírásakor kell megadnia a PIN-kódot.For the OneDrive app, the user is prompted for the pin when they type in the work account. A Microsoft Word, a PowerPoint és az Excel esetében a felhasználónak akkor kell megadnia a PIN-kódot, ha a vállalat OneDrive vállalati helyén tárolt dokumentumhoz szeretne hozzáférni.For Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, the user is prompted for the pin when they access documents that are stored in the company OneDrive for Business location.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManage user accounts on the device

Az Intune az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítését eszközönként csak egy felhasználói fiók esetében támogatja.Intune supports the deployment of app protection policies to one user account per device only.

  • A használt alkalmazástól függően a rendszer akár le is tilthatja a második felhasználót az eszközön.Depending on the app that you're using, the second user might be blocked on the device. Ugyanakkor az alkalmazásvédelmi szabályzatok minden esetben csak arra a felhasználóra lesznek érvényesek, aki először kapja meg a szabályzatokat.However, in all cases, only the first user who gets the app protection policies is affected by the policy.

    • A Microsoft Word, az Excel és a PowerPoint nem blokkolja a második felhasználói fiókot, de az alkalmazásvédelmi szabályzatok nem érvényesek a második felhasználói fiókra.Microsoft Word, Excel, and PowerPoint don't block a second user account, but the second user account is not affected by the app protection policies.

    • A OneDrive és az Outlook alkalmazásokban csak egy munkahelyi fiókot használhat.For OneDrive and Outlook apps, you can only use one work account. Ezeknél az alkalmazásoknál nincs lehetőség további munkahelyi fiókok beállítására.You can't add multiple work accounts for these apps. Ugyanakkor eltávolíthat egy adott felhasználót, és másik felhasználót vehet fel helyette az eszközön.You can however, remove a user and add a different user on the device.

  • Ha egy eszközhöz több meglévő felhasználói fiók tartozik az alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítése előtt, az Intune alkalmazásvédelmi szabályzatai azt a fiókot kezelik, amelyikre elsőként lettek telepítve az alkalmazásvédelmi szabályzatok.If a device has existing multiple user accounts before the app protection policies are deployed, the account that the app protection policies are deployed to first is managed by Intune app protection policies.

A következő példák részletesen bemutatják, hogy a rendszer hogyan kezeli a további felhasználói fiókokat.Read the following example scenario to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies—Company X and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók megkapja az alkalmazásvédelmi szabályzatot, de az Y vállalat fiókja nem. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalathoz tartozó fiókot kezeljék, akkor el kell távolítania az X vállalathoz tartozó fiókot.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account that's associated with Company X gets the app protection policy, but not the account that's associated with Company Y. If you want the user account that's associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account that's associated with Company X.

Második fiók hozzáadásaAdd a second account

AndroidAndroid

Android-eszközön blokkoló üzenet jelenhet meg, amely ismerteti a meglévő fiók eltávolításának és új fiók felvételének lépéseit.If you are using an Android device, you might see a blocking message with instructions to remove the existing account and add a new one. A meglévő fiók eltávolításához válassza a Beállítások >Általános > Alkalmazáskezelő >Munkahelyi portál lehetőséget,To remove the existing account, go to Settings >General > Application Manager >Company Portal. majd itt az Adatok törlése lehetőséget.Then choose Clear Data.

Képernyőfelvétel a hibaüzenetről és a fiók eltávolítására vonatkozó utasításokról

Médiafájlok megtekintése az Azure Information Protection alkalmazássalView media files with the Azure Information Protection app

A vállalati AV-, PDF- és képfájlok Android-eszközökön való megtekintéséhez használja az Azure Information Protection alkalmazást (amelyet korábban Rights Management-megosztóalkalmazásnak neveztünk).To view company AV, PDF, and image files on Android devices, use the Azure Information Protection app (previously known as the Rights Management sharing app).

Ezt az alkalmazást a Google Play Áruházból töltheti le.Download this app from the Google Play store.

A rendszer a következő fájltípusokat támogatja:The following file types are supported:

  • Hang: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (kibővített AAC+), AAC ELD (kibővített, alacsony késleltetésű AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVEAudio: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, PCM/WAVE
  • Videó: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8Video: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
  • Kép: jpg, pjpg, png, ppng, bmp, pbmp, gif, pgif, jpeg, pjpegImage: .jpg, .pjpg, .png, .ppng, .bmp, .pbmp, .gif, .pgif, .jpeg, .pjpeg
  • Dokumentumok: PDF, PPDFDocuments: PDF, PPDF
pfilepfile texttext
A pfile egy általános „burkoló” formátum a védett fájlokhoz, amelyben a titkosított tartalom és az Azure Information Protection-licencek is megtalálhatók.Pfile is a generic “wrapper” format for protected files that encapsulates the encrypted content and the Azure Information Protection licenses. Ez bármilyen fájltípus védelmére használható.It can be used to protect any file type. A szövegfájlok, beleértve az XML, a CSV és a hasonló típusú fájlokat, akkor is megnyithatók az alkalmazásban, ha védelem alatt állnak.Text files, including XML, CSV, and so on, can be opened for viewing in the app even when they are protected. Fájltípusok: txt, ptxt, csv, pcsv, log, plog, xml, pxml.File types: .txt, .ptxt, .csv, .pcsv, .log, .plog, .xml, .pxml.

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az iOS-es alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies