Hogyan kérhet támogatást az Intune-hozHow to get support for Microsoft Intune

A Microsoft Intune-hoz a Microsoft globális műszaki, értékesítés előtti, számlázási és előfizetési támogatást nyújt.Microsoft provides global technical, pre-sales, billing, and subscription support for Microsoft Intune. A támogatás interneten és telefonon is elérhető mind a fizetős, mind a próbaverziós előfizetésekhez.Support is available both online and by phone for paid and trial subscriptions. Az online műszaki támogatás angolul és japánul érhető el.Online technical support is available in English and Japanese. Telefonos támogatás és online számlázási támogatás más nyelveken is elérhető.Phone support and online billing support are available in additional languages.

Fontos

Ha olyan külső termékekhez szeretne műszaki támogatást igénybe venni, amelyek együttműködnek az Intune-nal (például a Saaswedo, a Cisco vagy a Lookout), akkor először forduljon ezeknek a termékeknek a szállítójához.For technical support with third-party products that work with Intune (like Saaswedo, Cisco, or Lookout), contact the supplier of that product first. Mielőtt megnyitja az Intune-nal kapcsolatos támogatási kérelmet, győződjön meg róla, hogy a másik terméket megfelelően konfigurálta.Before you open a request with Intune support, make sure you configured the other product correctly.

Online támogatási jegy létrehozásaCreate an online support ticket

Rendszergazdaként az alábbi lépésekben küldheti be a támogatási jegyet az Azure Portalról:As an IT admin, you can file a support ticket from the Azure portal by using the following steps:

Megjegyzés

Online támogatási jegy létrehozásához szolgáltatás-rendszergazdának vagy globális rendszergazdának kell lennie az Intune-ban.You must be an Intune Service Administrator or Global Administrator to create an online support ticket. Részletes leírás: Rendszergazdai szerepkörök hozzárendelése.For details, see Assigning administrator roles.

 1. Az Intune rendszergazdai hitelesítő adataival jelentkezzen be az Azure Portalra (https://portal.azure.com), majd válassza a ? lehetőségetLog on to the Azure portal (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, choose the ? ikonra a portál jobb felső sarkában, majd a Súgó + támogatás lehetőség kiválasztásával lépjen tovább az Azure Súgó + támogatás oldalra.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

  Képernyőkép az Azure Portal kérdőjellel jelölt súgó és támogatás hivatkozásáról, a Súgó + támogatás hivatkozás kiemelésével

 2. Az Azure Portal Súgó és támogatási oldalán kattintson az Új támogatási kérelem lehetőségre.On the Azure Help and support page, select New support request.

  Képernyőkép az Azure Portal Súgó és támogatás oldaláról az Új támogatási kérelem hivatkozás kiemelésével

 3. Az Alapvető műveletek panelen a legtöbb Intune-nal kapcsolatos technikai támogatáskéréshez a következő lehetőségeket választhatja:On the Basics blade, for most Intune technical support issues, choose the following options:

  • Problématípus: TechnikaiIssue type: Technical

  • Szolgáltatás: Microsoft IntuneService: Microsoft Intune

  • Támogatási csomag: Technikai támogatás – benne foglalt (Az Intune technikai támogatása díjtalan) vagy PremierSupport plan: Technical support - included (for Intune technical issues, support is complimentary) or Premier

   Fontos

   • Ha ÖnPremier ügyfél, és nem látja a Támogatási csomag: Premier elemet, a szerződés és a bérlő összekapcsolásához forduljon a műszaki partnerkezelőjéhez.If you are a Premier customer and don't see Support plan: Premier, contact your Technical Account Manager for help linking your contract and tenant.
   • Az Intune támogatása és a Configuration Managerrel használt Intune támogatása díjtalan.Support for Intune, and for Intune when used with Configuration Manager, is free of charge. A Premier szintű támogatási ajánlat részleteit A szolgáltatások leírása dokumentáció 5.3.3 számú, „Tanácsadási szolgáltatások” című szakaszában találhatja meg.To review details of the Premier Support offering, see the Description of Services documentation, section 5.3.3 "Advisory Services."

   A folytatáshoz válassza a Tovább gombot.Choose Next to continue.

 4. Annak érdekében, hogy kérése a megfelelő szakemberhez kerüljön, a Probléma panelen adja meg a következő adatokat:On the Problem blade, to make sure your request is addressed by the right subject matter expert for your problem, select the following options:

  • SúlyosságSeverity

  • Probléma típusaProblem type

  • KategóriaCategory

   Ezek az adatok lehetővé teszik, hogy Kapcsolódó súgót biztosítsunk, amely akár támogatási jegy kiállítása nélkül is megoldhatja a problémát.These details also let us provide Related help that might solve your problem without filing a ticket.

   Képernyőkép az Azure Portal Súgó és támogatás lapjáról a Problémához kapcsolódó kitöltött mezőkkel és a problémán alapuló megjelenített megoldásokkal

   Annak érdekében, hogy az ügyfélszolgálat utánajárhasson a problémának és megoldhassa, adja meg az alábbi adatokat:To help the support team research and resolve your problem, enter the following information:

  • RészletekDetails

  • DátumDate

  • IdőTime

  • Kiegészítő adatokSupplemental data

   Kattintson a Tovább gombra.Choose Next.

 5. A támogatási kérelemhez adja meg az Elérhetőségi adatait.Provide Contact information for this support request. Ezt az információt a Microsoft az Önnel való kapcsolatfelvételre használja fel.Microsoft support uses this information to contact you.

 6. A támogatási kérelem elküldéséhez kattintson a Létrehozás elemre.Choose Create to submit your support request.

Fontos

Ha számlázással vagy előfizetéssel kapcsolatos kérdése van, új esetet nyithat meg a segítségkéréshez az Office felügyeleti központján keresztül.If you have a billing or subscription question, you can open a case to get support through the Office Admin Center.

További háttéranyagokAdditional resources