Szabályzat típusú entitások referenciájaReference for policy entities

A Szabályzatkategória mobileszközökhöz tartozó entitásokat tartalmaz, amelyek információt gyűjtenek, például:The Policy category contains entities for mobile devices that track information such as:

  • Az eszköz- és alkalmazáskonfigurációs profilok, valamint a megfelelőségi szabályzatok készleteInventory of device configuration profiles, app configuration profiles, and compliance policies
  • A sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök száma napontaNumber of devices in the succeeded, pending, failed, or error state per day
  • A sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú felhasználók száma napontaNumber of users in the succeeded, pending, failed, or error state per day
  • A sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök száma összesenCumulative number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state

HázirendPolicy

A Szabályzat entitás eszköz- és alkalmazáskonfigurációs profilokat, valamint megfelelőségi szabályzatokat tartalmaz.The Policy entity lists device configuration profiles, app configuration profiles, and compliance policies. A szabályzatokat a Mobileszköz-kezelési (MDM) megoldás segítségével rendelheti hozzá a vállalat valamely csoportjához.You can assign the policies with Mobile Device Management (MDM) to a group in your enterprise.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
PolicyKeyPolicyKey A szabályzat adattárházban való jelölésére szolgáló egyedi kulcs.Unique Key to represent the policy in the data warehouse. 123123
PolicyIdPolicyId A szabályzat egyedi azonosítója az adattárházban.Unique identifier of the Policy in the data warehouse. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
PolicyNamePolicyName A szabályzat neve.Name of the Policy. „Windows 10 Baseline”"Windows 10 Baseline"
PolicyVersionPolicyVersion A szabályzat verziója.Version of the Policy. A szabályzat szerkesztésekor vagy módosításakor új verzió jön létre.When the policy is edited or changed, a newer version is created. 1, 2, 31, 2, 3
IsDeletedIsDeleted Jelzi, hogy frissítve lett-e a szabályzatrekord.Indicates whether the Policy record has been updated.
Igaz – a szabályzat új, frissített mezőkkel ellátott rekorddal rendelkezik.True- policy has a new record with updated fields.
Hamis – a szabályzat legújabb rekordja.False- the latest record for the policy.
Igaz/hamisTrue/False
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC A szabályzat adattárházban történt létrehozásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when the policy was created in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
DeletedDateUTCDeletedDateUTC Az IsDeleted paraméter True (Igaz) értékre módosulásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when IsDeleted changed to True. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A szabályzat adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when the policy was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

PolicyTypePolicyType

A PolicyType entitás az eszköz- és alkalmazáskonfigurációs profilok, valamint a megfelelőségi szabályzatok típusait tartalmazza.The PolicyType entity lists types of device configuration profiles, app configuration profiles, and Compliance policies. A szabályzatokat a Mobileszköz-kezelési (MDM) megoldás segítségével rendelheti hozzá a vállalat valamely csoportjához.You can assign the policies with Mobile Device Management (MDM) to a group in your enterprise.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
PolicyTypeIdPolicyTypeId A szabályzat egyedi azonosítója a forrásrendszerben.Unique identifier of the policy in the source system. 123123
PolicyTypeKeyPolicyTypeKey A szabályzat egyedi azonosítója az adattárházban.Unique identifier of the policy in the data warehouse. 11
PolicyTypeNamePolicyTypeName A szabályzattípus neve.Name of the policy type. A Windows 10-re vonatkozó megfelelőségi szabályzat.Windows 10 Compliance policy.

DeviceConfigurationDeviceConfiguration

A DeviceConfigurationProfileDeviceActivity entitás a napi sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök számát sorolja fel.The DeviceConfigurationProfileDeviceActivity entity lists the number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state per day. A szám az entitáshoz rendelt eszközkonfigurációs profilokat jelöli.The number reflects the Device configuration profiles assigned to the entity. Ha például az adott eszköz valamennyi hozzárendelt szabályzata tekintetében sikeres állapotú, akkor az entitás azon a napon eggyel növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón.For example, if a device is in the succeeded state for all its assigned policies, it increments the succeeded counter up one for that day. Ha az adott eszköz két hozzárendelt profillal rendelkezik, amelyek közül az egyik sikeres, míg a másik hibás állapotú, akkor az entitás növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón, és hibás állapotba helyezi az eszközt.If a device has two profiles assigned to it, one in the succeeded state and another in an error state, the entity increments the Succeeded counter and place the device in the error state. Az entitás azt sorolja fel, hogy hány eszköz van az egyes állapotokban az elmúlt 30 napon belüli adott napon.The entity lists how many devices are in which state on a given day over the last 30 days.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the Device Configuration Profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in success state. 1212
HibaError A hibás állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in error state. 1010
SikertelenFailed A sikertelen állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique Devices in failed state. 22

UserConfigurationUserConfiguration

A UserConfigurationProfileDeviceActivity entitás a napi sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú felhasználók számát sorolja fel.The UserConfigurationProfileDeviceActivity entity lists the number of users in the succeeded, pending, failed, or error state per day. A szám az entitáshoz rendelt eszközkonfigurációs profilokat jelöli.The number reflects the Device configuration profiles assigned to the entity. Ha például az egyik felhasználó valamennyi hozzárendelt szabályzata tekintetében sikeres állapotú, akkor az entitás azon a napon eggyel növeli az értéket a sikeres állapotot jelző számlálón.For example, if a user is in the succeeded state for all their assigned policies, it moves up the succeeded counter by one for that day. Ha az adott felhasználó két hozzárendelt profillal rendelkezik, amelyek közül az egyik sikeres, míg a másik hibás állapotú, akkor a felhasználót hibás állapotúnak számítjuk.If a user has two profiles assigned to them, one in the succeeded state while the other is in an error state, we count the user in the error state. A UserConfigurationProfileDeviceActivity entitás azt sorolja fel, hogy hány felhasználó van az egyes állapotokban az elmúlt 30 napon belüli adott napon.The UserConfigurationProfileDeviceActivity entity lists how many users are in which state on a given day over the last 30 days.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the Device Configuration Profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in success state. 1212
HibaError A hibás állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in error state. 1010
SikertelenFailed A sikertelen állapotú egyedi felhasználók száma.Number of unique Users in failed state. 22

PolicyTypeActivityPolicyTypeActivity

A PolicyTypeActivity entitás a sikeres, függő, sikertelen vagy hibás állapotú eszközök számát sorolja fel összesítve.The PolicyTypeActivity entity lists the cumulative number of devices in the succeeded, pending, failed, or error state. Ezeket az állapotokat az adott eszköz-, illetve alkalmazáskonfigurációs profilra, valamint megfelelőségi szabályzatra vonatkozóan ismerteti.It lists these states with respect to a device configuration profile, app configuration profile, or compliance policy per day.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve az eszközkonfigurációs profil bejelentkezése.Date Key when the device Configuration profile check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
PolicyKeyPolicyKey Szabályzatkulcs, amely összekapcsolható a szabályzattal a policyName paraméter lekérése érdekében.Policy Key, can be joined with Policy to get the policyName. Windows 10 baselineWindows 10 baseline
PolicyTypeKeyPolicyTypeKey Szabályzatkulcs típusa, amely összekapcsolható a szabályzattípussal a szabályzattípus nevének lekérése érdekében.Type of Policy Key, can be joined with Policy Type to get the policy type name. Windows 10-es megfelelőségi szabályzatWindows10 Compliance Policy
FüggőbenPending A függő állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in pending state. 123123
SikerültSucceeded A sikeres állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in success state. 1212
HibaError A hibás állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in error state. 1010
Sikertelen-Fail- A sikertelen állapotú egyedi eszközök száma.Number of unique devices in failed state. 22