A Skycure és az Intune közötti integráció beállításaSet up the Skycure integration with Intune

A Skycure Mobile Threat Defense megoldás Intune-beli integrálásához kövesse az alábbi lépéseket.Complete the following steps to integrate the Skycure Mobile Threat Defense solution with Intune. Az egyszeri bejelentkezés lehetőségéhez a Skycure-alkalmazásokat fel kell venni az Azure AD-be.You need to add Skycure apps into Azure AD to have Single Sign On capabilities.

ElőkészületekBefore you begin

Az Intune és a Skycure integrálásához használt Azure AD-fiókAzure AD account used to integrate Intune and Skycure

 • A Skycure alapvető beállítási folyamatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megfelelően konfigurálta-e az Azure AD-fiókot a Skycure Management konzolon.Make sure you have the Azure AD account properly configured in the Skycure Management console, before starting the Skycure Basic setup process.

Teljes integráció vagy írásvédelemFull integration vs. Read-only

A Skycure kétféleképpen integrálható az Intune-nal:Skycure supports two modes of integration with Intune:

 • Az írásvédett integráció (alapszintű beállítás) csak kiolvassa az Azure Active Directoryból az eszközöket, és betölti őket a Skycure-konzolba.Read-only integration (Basic setup): Only inventories devices from Azure Active Directory and populates them in the Skycure console.
  • Ha a Report the health and risk of devices to Intune (Eszközök állapotának és kockázatának jelentése az Intune-nak) és az Also report security incidents to Intune (A biztonsági incidensek jelentése az Intune-nak) jelölőnégyzetek nincsenek bejelölve a Skycure Management konzolon, az integráció írásvédett, ezért nem fogja módosítani az eszközök megfelelőségi állapotát az Intune-ban.If the Report the health and risk of devices to Intune, and Also report security incidents to Intune boxes are not selected in the Skycure Management console, the integration is read-only and therefore will never change a devices state (compliant or noncompliant) in Intune.
 • A teljes integráció lehetővé teszi, hogy a Skycure jelentse az eszközökkel kapcsolatos kockázatokat és a biztonsági incidensek részleteit az Intune-nak, amely kétirányú kommunikációt alakít ki a két felhőszolgáltatás között.Full integration: Allows Skycure to report devices on risk and security incident details to Intune, which creates a bi-directional communication between both cloud services.

Hogyan használhatók a Skycure-alkalmazások az Azure AD-vel és az Intune-nal?How the Skycure apps are used with Azure AD and Intune?

 • iOS-es alkalmazás: A végfelhasználók iOS-es alkalmazással jelentkezhetnek be az Azure AD-ba.iOS app: Allows end-users to sign in to Azure AD using an iOS app.

 • Androidos alkalmazás: A végfelhasználók androidos alkalmazással jelentkezhetnek be az Azure AD-ba.Android app: Allows end-users to sign in to Azure AD using an Android app.

 • Felügyeleti alkalmazás: Ez a Skycure több-bérlős Azure AD-alkalmazása, amely lehetővé teszi a szolgáltatásközi kommunikációt az Intune-nal.Management app: This is the Skycure Azure AD multi-tenant app which enables service-to-service communication with Intune.

Írásvédett integráció beállítása az Intune és a Skycure közöttTo set up the read-only integration between Intune and Skycure

Important

A Skycure-adminisztrátor hitelesítő adatai egy olyan e-mail-fióknak felelnek meg, amely egy érvényes felhasználóhoz tartozik az Azure Active Directoryban. Ellenkező esetben nem fog tudni bejelentkezni.The Skycure admin credentials is an e-mail that must belong to a valid user in the Azure Active Directory, otherwise the login will fail. A Skycure az Azure Active Directoryval hitelesíti egyszeri bejelentkezéshez (SSO) az adminisztrátort.Skycure uses Azure Active Directory to authenticate its admin using Single Sign On (SSO).

 1. Nyissa meg a Skycure Management konzolt.Go to Skycure Management Console.

 2. Írja be Skycure-adminisztrátori hitelesítő adatait, majd kattintson a Tovább gombra.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

 3. A Settings (Beállítások) lap Intune Integration (Intune-integráció) területén válassza a Basic Setup (Alapszintű beállítás) lehetőséget.Go to Settings, choose Basic Setup under Intune Integration.

 4. Az iOS App (iOS-es alkalmazás) címkén kattintson az Add to Active Directory (Felvétel az Active Directoryba) elemre.On the iOS App label, click on Add to Active Directory.

  A Skycure Management konzolon található iOS-alkalmazás képe

 5. Megnyílik a bejelentkezési oldal. Adja meg Intune-os hitelesítő adatait, majd kattintson az Accept (Elfogadom) gombra.Login page opens, enter your Intune credentials, then click Accept.

  Kép az iOS-alkalmazás Intune-bejelentkezési képernyőjéről

 6. Ha az alkalmazás bekerült az Azure AD-be, ezzel kapcsolatos jelzés jelenik meg a Skycure Management konzolon.Once the app is added into Azure AD, you can see an indication that the app was successfully added into Azure AD on the Skycure Management console.

  Kép az iOS-alkalmazás sikeres felvételét jelző képernyőről

Note

Végezze el ugyanezt az eljárást az Androidra készült Skycure alkalmazással és a Felügyeleti alkalmazással is.Repeat the same process for the Skycure Android and Management apps.

Azure AD-biztonsági csoport felvétele a Skycure-baAdd an Azure AD Security group into Skycure

Fel kell vennie egy olyan biztonsági csoportot, amelynek tagja az összes Skycure-t futtató eszköz.You need to add an Azure AD security group that contains all devices running Skycure.

 • Adja meg és jelölje ki az összes Skycure-t futtató eszközöket tartalmazó biztonsági csoportot, majd kattintson az Apply changes (Módosítások alkalmazása) elemre.Enter and select all the security groups of devices that are running Skycure, then click on Apply changes.

  Kép a biztonsági csoport konfigurálásának helyéről a Skycure Management konzolon

A Skycure a Mobile Threat Defense szolgáltatást futtató eszközöket az Azure AD biztonsági csoportjaival szinkronizálja.Skycure syncs the devices running its Mobile Threat Defense service with the Azure AD security groups.

Kép a biztonsági csoport konfigurálásának befejezéséről a Skycure Management konzolon

Teljes integráció beállítása az Intune és a Skycure közöttSet up the full integration between Intune and Skycure

 1. Nyissa meg a Skycure Management konzolt.Go to Skycure Management Console.

 2. Írja be Skycure-adminisztrátori hitelesítő adatait, majd kattintson a Tovább gombra.Enter your Skycure admin credentials, then click Continue.

 3. A Settings (Beállítások) lap Intune Integration (Intune-integráció) területén válassza a Full Integration (Teljes integráció) lehetőséget.Go to Settings, choose Full Integration under Intune Integration.

 4. Jelölje be az alábbi beállításokat:Check the following settings:

  a.a. Report the health and risk of devices to Intune (Eszközök állapotának és kockázatának jelentése az Intune-nak)Report the health and risk of device to Intune

  b.b. Also report security incidents to Intune (A biztonsági incidensek jelentése az Intune-nak)Also report security incidents to Intune

 5. Kattintson az Apply changes (Módosítások alkalmazása) elemre.Click on Apply changes.

  Kép a teljes Skycure-integráció befejezéséről

További lépésekNext steps

Skycure-alkalmazások beállításaSet up Skycure apps