Gráfszínezési problémák megoldása Grover-kereséssel

Haladó
Fejlesztő
Quantum Development Kit
Quantum

Megtudhatja, hogyan segíthet a Grover-algoritmus a keresési problémák, például a gráfszínezési problémák megoldásában.

Tanulási célkitűzések

A modul befejezését követően az alábbiakra lesz képes:

  • Kvantumszámítógépeken klasszikus függvényeket implementáló kvantumorákulumok készítése.
  • A szuperpozíció, interferencia és összefonódás kvantumalgoritmusok készítésében játszott szerepének leírása.
  • Olyan Q# nyelvű program írása, amely keresési Grover-algoritmussal old meg gráfszínezési problémákat.
  • Azon problématípusok felismerése, amelyekhez a keresési Grover-algoritmus a klasszikus algoritmusokhoz képest gyorsabb megoldást tud nyújtani.

Előfeltételek

A kvantum-számítástechnika alapelveinek alapszintű ismeretére lesz szüksége: a szuperpozícióra, az interferenciára, az összefésülésre és a mérésre.

A Q# és a Quantum Development Kit ismerete is szükséges.