A DAX használata a Power BI Desktopban

Haladó
App Maker
Adatelemző
Power BI

Ebben a képzési tervben bevezetést talál a Data Analysis Expression (DAX) használatába, és olyan alapvető készségeket sajátíthat el, amelyekkel számításokkal fejlesztheti az adatmodelleket. Először a Power BI Desktop modellstruktúrájáról lesz szó, és hogy azt hogyan lehet továbbfejleszteni a DAX-számításokkal. Aztán azt tanulhatja meg, hogyan írhat DAX-képleteket, és megismerkedhet a modellszámítások különféle típusaival, többek között a számított táblákkal és oszlopokkal és a mértékekkel. Bevezetés szinten szó lesz a kiértékelési környezetekről is, a későbbi leckékben pedig megtanulhatja, hogyan lehet olyan DAX-képleteket írni, amelyekkel módosítható a szűrési környezet. Végül azt is megtanulja, hogyan lehet DAX-utasításokat írni az időintelligencia-függvényekkel és az iterátorfüggvényekkel.

Előfeltételek

Nincsenek

A képzési terv moduljai

Ebben a modulban a Power BI Desktop-modellstruktúrával, a csillagséma-kialakítás alapjaival, az analitikai lekérdezésekkel és a jelentésvizualizációk konfigurálásával ismerkedhet meg. A modul biztos alapokat nyújt az modelltervek optimalizálásának és a modellszámítások hozzáadásának elsajátításához.

Ebben a modulban megtanulhat DAX-képleteket írni számított táblák, számított oszlopok és mértékek létrehozásához, amelyek különböző típusú modellszámítások. Emellett elsajátíthatja a függvényeket használó kifejezésekből, operátorokból, modellobjektumokra mutató hivatkozásokból, konstansokból és változókból felépülő DAX-képletek írását és formázását.

A modul elvégzése után képes lesz számított táblákat és számított oszlopokat hozzáadni az adatmodellhez. Megismeri a számított oszlopok képletének kiértékeléséhez használt sorkörnyezet fogalmát. Mivel egy táblához a Power Query használatával is hozzáadhat oszlopokat, azt is megtanulja, mikor érdemes számított oszlopokat létrehozni a Power Query által kiszámított oszlopok helyett.

Ebben a modulban az implicit és explicit mértékek használatát sajátíthatja el. Először olyan egyszerű mértékeket fog létrehozni, amelyek egyetlen oszlopot vagy táblázatot összegeznek. Ezután részletesebb mértékeket fog létrehozni a modell további mértékei alapján. Megismeri továbbá a számított oszlopok és a mértékek hasonlóságait és eltéréseit.

A modul elvégzésével megismerheti az iterátorfüggvényekkel elvégezhető műveleteket és használatuk módját a DAX-számításokban. A számítások között szerepelnek majd az egyéni összesítések, a rangsorolás és az összefűzés.

A szűrőkörnyezet a mérték vagy a mértékkifejezés kiértékelése során alkalmazott szűrőket jelenti.

Az időintelligencia a dátumokra, hónapokra, negyedévekre vagy évere vonatkozó számításokkal kapcsolatos.