Első lépések a Python használatában

Kezdő
Fejlesztő
Visual Studio Code

Szeretne megtanulni egy programozási nyelvet, de nem tudja, hogy hol is kezdje? Kezdje itt! Itt megtanulhatja azt az alapszintű szintaxist és gondolatmenetet, amellyel már létrehozhat egy egyszerű Python-alkalmazást.

Ebben a képzési tervben az alábbiakról lesz szó:

  • Az első Python-kódsorok megírása
  • Adatok tárolása és használata a típus és a megjelenés módosításához
  • A kódtárakban elérhető beépített funkciók alkalmazása
  • Logika hozzáadása a kódhoz összetett üzleti funkciók lehetővé tételéhez

Ha elvégzi ezt a képzési tervet, erős alapokkal rendelkezik majd, melyekre a következő Python témájú képzési tervekben alapozhat.

Előfeltételek

Nincsenek

A képzési terv moduljai

A Python, a különböző programozási nyelvek, a kódfordítás és a programozás általános folyamatának rövid áttekintése.

A Python elsajátításának első lépései – valós alkalmazások készítéséhez szükséges eszközök telepítése és konfigurálása.

Ismerje meg a Python használatát, miközben kódokat ír a végfelhasználókkal való interakcióhoz.

Döntési logika kifejezése az if utasítás logikai kifejezéseinek összehasonlító és logikai operátorokkal való használatával.

A sztringosztály és egyéb segédmetódusok beépített funkcióival vezérelheti a sztringadatokat.

Felhasználói bemenet numerikus értékekre konvertálása, és számítások elvégzése matematikai operátorokkal.

Megismerkedhet a Python alapfüggvénytárával és azzal, hogyan lehet modulokat hozzáadni a programhoz, és hogyan lehet külső felektől származó csomagokat letölteni.

A while utasítással és a kapcsolódó Python-kódszerkezetekkel ciklikus logikát építhet programjaiba.

Megtudhatja, hogyan kezelhet adatgyűjteményeket listák használatával. A listát segédfüggvényekkel kezelheti. A lista a „for“ utasítás használatával iterálható.

Függvények definiálása olyan beágyazott moduláris kód létrehozásához, amely fogadja a bemenetet, és visszaadja az eredményeket.