Bejelentkezés a Céges portálbaHow to sign in to Company Portal

Céges portál a következő helyekről érhető el a Windows 10, Android, iOS és macOS rendszerű eszközökhöz:Company Portal is available for Windows 10, Android, iOS, and macOS devices from the following locations (respectively):

Három módon jelentkezhet be a Céges portál alkalmazásba.There are three ways to sign in to the Company Portal app.

 • Jelentkezzen be az iskolai vagy munkahelyi e-mail-címével és jelszavával.Sign in with your school or work email address and password.
 • Tanúsítvány alapú hitelesítéssel jelentkezzen be.Sign in with certificate-based authentication.
 • Jelentkezzen be egy másik eszközről.Sign in from another device.

Ez a cikk azt ismerteti, hogyan lehet bejelentkezni az egyes módszerek használatával.This article describes how to sign in using each of these methods. A legjobb megoldásként használja a szervezet által javasolt vagy igényelt módszert.For the best experience, use the method that your organization recommends or requires.

Bejelentkezés iskolai vagy munkahelyi fiókkalSign in with school or work account

A következő lépések végrehajtásával jelentkezzen be Céges portálba iskolai vagy munkahelyi fiókjával.Complete the following steps to sign in to Company Portal with your school or work account.

 1. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a Bejelentkezés elemre.Open the app and tap Sign In.

 2. Adja meg az iskolai vagy munkahelyi fiókjához társított e-mail-címet, majd koppintson a tovább gombra.Enter the email address associated with your school or work account and then tap Next.

 3. Adja meg a jelszót, majd koppintson a Bejelentkezés elemre.Enter your password and tap Sign In.

 4. Várjon, amíg az alkalmazás ellenőrzi a hitelesítő adatait.Wait while the app verifies your credentials. Ha elkészült, elérheti az alkalmazás funkcióit és a szervezet erőforrásait.When done, you can access the features in the app and your organization's resources.

Bejelentkezés tanúsítvánnyalSign in with certificate

Ez a bejelentkezési lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a szervezet engedélyezi a tanúsítvány alapú hitelesítést, és rendelkezik a használatra elérhető tanúsítvánnyal.You'll only see this sign-in option if your organization allows certificate-based authentication and you have a certificate available to use.

 1. Nyissa meg az eszközén a Céges portál alkalmazást.Open the Company Portal app on your device.

 2. Adja meg a munkahelyi vagy iskolai fiókjához tartozó e-mail-címet, majd koppintson a tovább gombra.Enter the email address associated with your work or school account and then tap Next.

 3. Koppintson a Bejelentkezés tanúsítvánnyal lehetőségre.Tap Sign in with a certificate.

 4. A tanúsítvány használatához koppintson a Folytatás lehetőségre.Tap Continue to use the certificate.

 5. Várjon, amíg az alkalmazás ellenőrzi a tanúsítványt.Wait while the app verifies your certificate. Ha elkészült, elérheti az alkalmazás funkcióit és a szervezet erőforrásait.When done, you can access the features in the app and your organization's resources.

Bejelentkezés másik eszközön keresztülSign in via another device

Ha általában intelligens kártyát használ a munkahelyi erőforrásokhoz való hozzáféréshez, kövesse az ebben a szakaszban ismertetett lépéseket a Céges portálba való bejelentkezéshez.If you normally use a smart card to access work resources, follow the steps in this section to sign in to Company Portal.

 1. Nyissa meg Céges portál azon az eszközön, amelyet használni fog a munkahelyi erőforrások eléréséhez.Open Company Portal on the device you'll be using to access your work resources.

 2. Válassza a bejelentkezés másik eszközről lehetőséget.Select Sign in from another device.

 3. Jegyezze fel a képernyőn megjelenő egyszeri, bejelentkezési kódot (vagy csak a következő lépések elvégzéséhez használja a képernyőt).Write down the one-time, sign-in code that appears on screen (or just keep this screen handy for the next couple steps).

  A rendszer arra kéri a felhasználót, hogy látogassa meg az https://microsoft.com/devicelogin oldalt a munkahelyi számítógéphez tartozó, megjelenített egyedi kódot használva a bejelentkezéshez.

 4. Váltson át a másik eszközre (amelyet a hitelesítéshez használ), és nyissa meg a következőt: https://microsoft.com/devicelogin .Switch to your other device (the one you're using to authenticate) and go to https://microsoft.com/devicelogin.

 5. Amikor a rendszer kéri, adja meg a kódot.When prompted to, enter the code.

  A felhasználó munkagépén futó böngészőablak képe (nem pedig a Céges portál alkalmazásé).

 6. Válassza a Folytatás lehetőséget, hogy a céges portál bejelentkezzen a munkahelyi eszközére.Select Continue to allow the Company Portal to sign in on your work device.

 7. Miután a képernyőn bejelentkezett a Céges portálba, lezárhatja a böngészőt, és átválthat a munkahelyi eszközre.Once the screen says that you're signed in to Company Portal, you can close the browser and switch to your work device.

Következő lépésekNext steps

Beragadt vagy segítségre van szüksége?Stuck or need help? Lépjen kapcsolatba az informatikai támogatási személlyel.Contact your IT support person. A kapcsolattartási adatokat a céges portál webhelyén találja.For contact information, check the Company Portal website.