Bejelentkezett Power BI-felhasználók kereséseFind Power BI users that have signed in

Ha Ön a szervezeten belül rendszergazda, és szeretné megtekinteni a Power BI-ba bejelentkezett felhasználók listáját, használhatja az Azure Active Directory hozzáférési és használati jelentéseit.If you're an admin for your organization, and want to see who has signed into Power BI, use the Azure Active Directory access and usage reports.

Megjegyzés

A Bejelentkezések jelentés fontos információkat közöl, de az egyes felhasználók által használt licenc típusát nem jelzi.The Sign-ins report provides useful info, but it doesn't identify the type of license for each user. A licencek megtekintésére a Microsoft 365 Felügyeleti központját használhatja.Use the Microsoft 365 admin center to view licenses.

KövetelményekRequirements

Minden felhasználó megtekintheti a saját bejelentkezéseiről szóló jelentést. Ahhoz, hogy megtekinthesse a minden felhasználóról szóló jelentést, Önnek a következő szerepkörök egyikét kell betöltenie: Globális rendszergazda, biztonsági rendszergazda, biztonsági olvasó, globális olvasó vagy jelentésolvasó.Any user can view a report of their own sign-ins. To see a report for all users you must be in one of the following roles: Global Admin, Security Admin, Security Reader, Global Reader, or Report Reader.

Az Azure Active Directory felügyeleti központ használata a bejelentkezések megtekintéséhezUse the Azure Active Directory admin center to view sign-ins

A bejelentkezési tevékenység megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket.To view sign-in activity, follow these steps.

 1. Jelentkezzen be az Azure Active Directory felügyeleti központba, és a portál menüjéből válassza ki az Azure Active Directory lehetőséget.Sign in to the Azure Active Directory admin center, then select Azure Active Directory from the portal menu.

 2. Az erőforrások menüjéből válassza ki a Figyelés > Bejelentkezések lehetőséget.From the resource menu, select Monitoring > Sign-ins.

  Az Azure Active Directory felügyeleti központot a Bejelentkezések lehetőség kiemelésével ábrázoló képernyőkép.

 3. Alapértelmezés szerint az elmúlt 24 órából minden felhasználó és minden alkalmazás bejelentkezése megjelenik.By default, all sign-ins from the last 24 hours for all users and all applications are shown. Másik időszak kijelöléséhez válassza ki a munkapanelen a Dátum lehetőséget, majd válasszon a felkínált időintervallumok közül.To select a different time period, select Date in the working pane and choose from the available time intervals. Csak az elmúlt hét napról érhetők el adatok.Only info from the last seven days is available. Ha csak a Power BI-bejelentkezéseket szeretné látni, alkalmazzon szűrőket.To see only sign-ins to Power BI, add filters. Válassza ki a Szűrő hozzáadása lehetőséget, > jelölje be az Alkalmazást mint szűrendő mezőt, és kattintson az Alkalmaz gombra.Select Add filter > pick Application as the field to filter by, and select Apply. Válassza ki az Alkalmazás nevének kezdete mezőt a munkapanel felső részén, és írja be az alkalmazás nevét.Select Application starts with from the top of the working pane, and enter the app name. Kattintson az Alkalmaz gombra.Select Apply.

  A Microsoft Power BI szűri a szolgáltatáshoz kapcsolódó bejelentkezési tevékenységeket.Microsoft Power BI filters to sign-in activity related to the service. A Power BI Gateway a kifejezetten a helyszíni adatátjáróhoz kapcsolódó bejelentkezéseket szűri.Power BI Gateway filters to sign-in activity specific to the on-premises data gateway.

  A Bejelentkezések szűrő képernyőképe az Alkalmazások mező kiemelésével.

Az adatok exportálásaExport the data

A bejelentkezési jelentés letöltése két formátumban lehetséges: CSV-fájlként vagy JSON-fájlként.You can download a sign-in report in either of two formats: a CSV file, or a JSON file.

 1. A Bejelentkezések jelentés parancssori részén válassza ki a Letöltés lehetőséget, majd az alábbi két lehetőség egyikét:From the command bar for the Sign-ins report, select Download and then select one of the following options:

  • CSV, ha CSV-fájlként szeretné letölteni a jelenleg szűrt adatokat.CSV to download a CSV file for the currently filtered data.

  • JSON, ha JSON-fájlként szeretné letölteni a jelenleg szűrt adatokat.JSON to download a JSON file for the currently filtered data.

 2. Írjon be egy fájlnevet, majd válassza a Letöltés lehetőséget.Type a file name, then select Download.

Az adatexportálás képernyőképe a Letöltés lehetőség kiemelésével.

AdatmegőrzésData retention

Ha a szervezete nem rendelkezik prémium szintű Azure Active Directory-licenccel, a bejelentkezéshez kapcsolódó adat hét napig érhető el.Sign-in-related data is available for up to seven days, unless your organization has an Azure AD premium license. Ha Prémium szintű Azure Active Directory P1 vagy P2 licencet használ, az elmúlt 30 napra vonatkozó adatokat is láthatja.If you're using Azure AD Premium P1 or Azure AD Premium P2, you can see data for the past 30 days. Bővebb információt az Azure Active Directory-jelentések adatmegőrzési szabályzatában találhat.For more info, see Azure Active Directory report retention policies.

Következő lépésekNext steps

Felhasználói tevékenység naplózásaAudit user activity

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community