Csatlakozás PDF-fájlokhoz a Power BI DesktopbanConnect to PDF files in Power BI Desktop

A Power BI Desktopban csatlakozhat egy PDF-fájlhoz, és úgy használhatja a fájlban lévő adatokat, mint a Power BI Desktop bármely más adatforrását.In Power BI Desktop, you can connect to a PDF file and use the included data from the file, just like any other data source in Power BI Desktop.

Csatlakozás PDF-fájlban lévő adatokhoz

A következő bekezdések a PDF-fájlhoz való csatlakozást, az adatok kijelölését és az adatoknak a Power BI Desktopba való beolvasását ismertetik.The following sections describe how to connect to a PDF file, select data, and bring that data into Power BI Desktop.

Javasoljuk, hogy mindig frissítsen a Power BI Desktop legújabb verziójára, amelyet a Power BI Desktop beszerzése hivatkozással érhet el.We always recommend upgrading to the most recent release of Power BI Desktop, which you can get from a link in get Power BI Desktop.

Csatlakozás PDF-fájlhozConnect to a PDF file

Ha csatlakozni kíván egy PDF-fájlhoz, válassza az Adatok lekérése lehetőséget a Power BI Desktop Kezdőlap menüszalagján.To connect to a PDF file select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. A bal oldali kategóriák közül válassza az Fájl lehetőséget, ekkor megjelenik a PDF.Select File from the categories on the left, and you see PDF.

PDF kiválasztása az Adatok lekérésénél

A rendszer megkéri, hogy adja meg a használni kívánt PDF-fájl helyét.You're prompted to provide the location of the PDF file you want to use. Ha megadta a fájl helyét, és a PDF-fájl be lett töltve, megjelenik a Kezelő ablaka, és megjeleníti a fájlban elérhető adatokat. Ezek közül kiválaszthat egy vagy több importálni kívánt elemet, és használhatja őket a Power BI Desktopban.Once you provide the file location and the PDF file loads, a Navigator window appears and displays the data available from the file, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

Csatlakozás PDF-fájlban lévő adatokhoz

A PDF-fájlban felderített elemek melletti jelölőnégyzet bejelölésével azok megjelennek a jobb oldali panelen.Selecting a checkbox next to discovered elements in the PDF file displays them in the right pane. Ha kész az importálásra, válassza a Betöltés gombot az adatoknak a Power BI Desktopba töltéséhez.When you're ready to import, select the Load button to bring the data into Power BI Desktop.

A Power BI Desktop 2018. novemberi kiadásától kezdve a PDF-kapcsolat választható paramétereként megadható a Start page (kezdőoldal) és az End page (utolsó oldal).Beginning with the November 2018 release of Power BI Desktop, you can specify the Start page and End Page as optional parameters for your PDF connection. Ezek a paraméterek az M képletnyelven is megadhatók az alábbi formátumban:You can also specify these parameters in the M formula language, using the following format:

Pdf.Tables(File.Contents("c:\sample.pdf"), [StartPage=10, EndPage=11])

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

Ha a PDF-összekötővel prémium szintű kapacitásban lévő adathalmazokon dolgozik, a PDF-összekötő nem kapcsolódik megfelelően.When working with the PDF connector on datasets in a Premium capacity, the PDF connector does not properly make the connection. Ha engedélyezni szeretné, hogy a PDF-összekötő prémium szintű adathalmazokon is működjön, konfigurálja az adathalmazt átjáró használatára, és gondoskodjon róla, hogy az adathalmaz-csatlakozás az átjárón haladjon át.To enable the PDF connector to work on a dataset in a Premium capacity, configure that dataset to use a gateway, and confirm the connection to that dataset goes through the gateway.

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop használatával számos adatforráshoz csatlakozhat.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Az adatforrásokkal kapcsolatos információkért lásd az alábbi forrásanyagokat:For more information on data sources, check out the following resources: