Vizualizációk létrehozása R-csomagokkal a Power BI szolgáltatásbanCreate visuals by using R packages in the Power BI service

A hatékony R programozási nyelv használatával vizualizációkat hozhat létre a Power BI szolgáltatásban.You can use the powerful R programming language to create visuals in the Power BI service. A Power BI szolgáltatás számos R-csomagot támogat (és a támogatott csomagok száma folyamatosan nő), egyes csomagok viszont nem támogatottak.Many R packages are supported in the Power BI service (and more are being supported all the time), and some packages are not.

A következő bekezdések ábécérendben sorolják fel a Power BI-ban támogatott és nem támogatott R-csomagokat.The following sections provide an alphabetical table of which R packages are supported in Power BI, and which are not. Az R Power BI-beli használatáról az R-vizualizációk című cikkben talál további információt.For more information about R in Power BI, see the R visuals article.

Új R-csomag támogatásának kérelmezéseRequest support for a new R package

A Power BI szolgáltatás által támogatott R-csomagok megtalálhatók a következő bekezdés Támogatott csomagok listájában.Supported R packages for the Power BI service are found in the following section, titled Supported Packages. Ha a listában nem szereplő R-csomaghoz szeretne támogatást igényelni, küldje el kérelmét a Power BI Ideas webhelyre.If you would like to request support of an R package not found in that list, please submit your request to Power BI Ideas.

R-csomagokra vonatkozó követelmények és korlátozásokRequirements and Limitations of R packages

Az R-csomagokra néhány követelmény és korlátozás is vonatkozik:There are a handful of requirements and limitations for R packages:

  • Aktuális R-futtatókörnyezet: Microsoft R 3.4.4Current R runtime: Microsoft R 3.4.4

  • A Power BI szolgáltatás többnyire támogatja az olyan ingyenes és nyílt forráskódú szoftverlicencekkel rendelkező R-csomagokat, mint a GPL-2, GPL-3, MIT+, és sok más.The Power BI service, for the most part, supports R packages with free and open-source software licenses such as GPL-2, GPL-3, MIT+, and so on.

  • A Power BI szolgáltatás támogatja a CRAN-en közzétett csomagokat.The Power BI service supports packages published in CRAN. A szolgáltatás nem támogatja a privát vagy egyéni R-csomagokat.The service does not support private or custom R packages. A felhasználóknak ajánlott a CRAN-en elérhetővé tenni privát csomagjaikat, mielőtt kérelmezik a csomag elérhetővé tételét a Power BI szolgáltatásban.Users are encouraged to make their private packages available on CRAN prior to requesting the package be available in the Power BI service.

  • A Power BI Desktophoz az R-csomagoknak két változata létezik:The Power BI Desktop has two variations for R packages:

    • R-vizualizációkhoz bármilyen csomag, akár egyéni R-csomag is telepíthetőFor R visuals, you can install any package, including custom R packages
    • Egyéni R-vizualizációkhoz csak nyilvános CRAN-csomagok esetén támogatott a csomagok automatikus telepítéseFor Custom R visuals, only public CRAN packages are supported for auto-installation of the packages
  • Biztonsági és adatvédelmi okokból a szolgáltatásban jelenleg nem támogatott az olyan R-csomagok használata, amelyek webszolgáltatásokon keresztül bonyolítják az ügyfél-kiszolgáló lekérdezéseket (mint az RgoogleMaps).For security and privacy reasons, R packages that provide client-server queries over the World-Wide Web (such as RgoogleMaps) in the service, are not supported. Ilyen kísérletekkel szemben a hálózati elérés blokkolva van.Networking is blocked for such attempts. A következő bekezdésben megtalálja a támogatott és nem támogatott R-csomagok listáját.See the following section for a list of supported and unsupported R packages.

  • Új R-csomag felvételének jóváhagyási folyamata egy függőségi fán múlik. A szolgáltatásban telepítendő függőségek közül nem mindegyik támogatható.The approval process for including a new R package has a tree of dependencies; some dependencies required to be installed in the service cannot be supported.

A Power BI-ban támogatott R-csomagokR packages that are supported in Power BI

Az alábbi táblázat a Power BI szolgáltatás által támogatott csomagokat sorolja fel.The following table shows which packages are supported in the Power BI service.

CsomagPackage VerzióVersion HivatkozásLink
abcabc 2.12.1 https://cran.r-project.org/web/packages/abc/index.html
abc.dataabc.data 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/abc.data/index.html
abindabind 1.4-51.4-5 https://cran.r-project.org/web/packages/abind/index.html
acepackacepack 1.4.11.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/acepack/index.html
actuaractuar 2.3-12.3-1 https://cran.r-project.org/web/packages/actuar/index.html
ade4ade4 1.7-101.7-10 https://cran.r-project.org/web/packages/ade4/index.html
AdMitAdMit 2.1.32.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/AdMit/index.html
AERAER 1.2-51.2-5 https://cran.r-project.org/web/packages/AER/index.html
agricolaeagricolae 1.3-11.3-1 https://cran.r-project.org/web/packages/agricolae/index.html
AlgDesignAlgDesign 1.1-7.31.1-7.3 https://cran.r-project.org/web/packages/AlgDesign/index.html
alluvialalluvial 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/alluvial/index.html
andrewsandrews 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/andrews/index.html
anomalizeanomalize 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/anomalize/index.html
bármikoranytime 0.3.30.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/anytime/index.html
aodaod 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/aod/index.html
apclusterapcluster 1.4.51.4.5 https://cran.r-project.org/web/packages/apcluster/index.html
apeape 5.05.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ape/index.html
aplpackaplpack 1.3.01.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/aplpack/index.html
approximatorapproximator 1.2-61.2-6 https://cran.r-project.org/web/packages/approximator/index.html
armarm 1.9-31.9-3 https://cran.r-project.org/web/packages/arm/index.html
arulesarules 1.6-01.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/arules/index.html
arulesVizarulesViz 1.3-01.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/arulesViz/index.html
ashash 1.0-151.0-15 https://cran.r-project.org/web/packages/ash/index.html
assertthatassertthat 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/assertthat/index.html
autocogsautocogs 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/autocogs/index.html
AzureMLAzureML 0.2.140.2.14 https://cran.r-project.org/web/packages/AzureML/index.html
BaBooNBaBooN 0.2-00.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/BaBooN/index.html
BACCOBACCO 2.0-92.0-9 https://cran.r-project.org/web/packages/BACCO/index.html
backportsbackports 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/backports/index.html
BaMBaM 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/BaM/index.html
BASBAS 1.4.91.4.9 https://cran.r-project.org/web/packages/BAS/index.html
basebase 3.4.43.4.4 NANA
base2grobbase2grob 0.0.20.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/base2grob/index.html
base64base64 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/base64/index.html
base64encbase64enc 0.1-30.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/base64enc/index.html
BayesDABayesDA 2012.04-12012.04-1 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesDA/index.html
BayesFactorBayesFactor 0.9.12-20.9.12-2 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesFactor/index.html
bayesGARCHbayesGARCH 2.1.32.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesGARCH/index.html
bayesmbayesm 3.1-0.13.1-0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesm/index.html
bayesmixbayesmix 0.7-40.7-4 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesmix/index.html
bayesplotbayesplot 1.5.01.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesplot/index.html
bayesQRbayesQR 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesQR/index.html
bayesSurvbayesSurv 3.23.2 https://cran.r-project.org/web/packages/bayesSurv/index.html
BayesthreshBayesthresh 2.0.12.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Bayesthresh/index.html
BayesTreeBayesTree 0.3-1.40.3-1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesTree/index.html
BayesValidateBayesValidate 0,00.0 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesValidate/index.html
BayesXBayesX 0.2-90.2-9 https://cran.r-project.org/web/packages/BayesX/index.html
BayHazBayHaz 0.1-30.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/BayHaz/index.html
bbemkrbbemkr 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bbemkr/index.html
BCBCSFBCBCSF 1.0-11.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/BCBCSF/index.html
BCEBCE 2.12.1 https://cran.r-project.org/web/packages/BCE/index.html
bclustbclust 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/bclust/index.html
bcpbcp 4.0.04.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bcp/index.html
BDgraphBDgraph 2.452.45 https://cran.r-project.org/web/packages/BDgraph/index.html
beanplotbeanplot 1.21.2 https://cran.r-project.org/web/packages/beanplot/index.html
beeswarmbeeswarm 0.2.30.2.3 https://cran.r-project.org/web/packages/beeswarm/index.html
benford.analysisbenford.analysis 0.1.4.10.1.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/benford.analysis/index.html
BenfordTestsBenfordTests 1.2.01.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/BenfordTests/index.html
bfpbfp 0.0-380.0-38 https://cran.r-project.org/web/packages/bfp/index.html
BHBH 1.66.0-11.66.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/BH/index.html
biglmbiglm 0.9-10.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/biglm/index.html
bindrbindr 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/bindr/index.html
bindrcppbindrcpp 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/bindrcpp/index.html
binombinom 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/binom/index.html
bisoregbisoreg 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/bisoreg/index.html
bitbit 1.1-121.1-12 https://cran.r-project.org/web/packages/bit/index.html
bit64bit64 0.9-70.9-7 https://cran.r-project.org/web/packages/bit64/index.html
bitopsbitops 1.0-61.0-6 https://cran.r-project.org/web/packages/bitops/index.html
bizdaysbizdays 1.0.61.0.6 https://cran.r-project.org/web/packages/bizdays/index.html
blmeblme 1.0-41.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/blme/index.html
blobblob 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/blob/index.html
BLRBLR 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/BLR/index.html
BMABMA 3.18.83.18.8 https://cran.r-project.org/web/packages/BMA/index.html
BmixBmix 0,60.6 https://cran.r-project.org/web/packages/Bmix/index.html
bmpbmp 0.30.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bmp/index.html
BMSBMS 0.3.40.3.4 https://cran.r-project.org/web/packages/BMS/index.html
bnlearnbnlearn 4.34.3 https://cran.r-project.org/web/packages/bnlearn/index.html
boaboa 1.1.8-21.1.8-2 https://cran.r-project.org/web/packages/boa/index.html
bomrangbomrang 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/bomrang/index.html
bootboot 1.3-201.3-20 https://cran.r-project.org/web/packages/boot/index.html
bootstrapbootstrap 2017.22017.2 https://cran.r-project.org/web/packages/bootstrap/index.html
BorutaBoruta 5.3.05.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/Boruta/index.html
bqtlbqtl 1.0-321.0-32 https://cran.r-project.org/web/packages/bqtl/index.html
BradleyTerry2BradleyTerry2 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/BradleyTerry2/index.html
brewbrew 1.0-61.0-6 https://cran.r-project.org/web/packages/brew/index.html
brglmbrglm 0.6.10.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/brglm/index.html
broombroom 0.4.40.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/broom/index.html
bspecbspec 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/bspec/index.html
bspmmabspmma 0.1-10.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/bspmma/index.html
bupaRbupaR 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/bupaR/index.html
BVSBVS 4.12.14.12.1 https://cran.r-project.org/web/packages/BVS/index.html
C50C50 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/C50/index.html
CairoCairo 1.5-91.5-9 https://cran.r-project.org/web/packages/Cairo/index.html
cairoDevicecairoDevice 2.242.24 https://cran.r-project.org/web/packages/cairoDevice/index.html
calibratecalibrate 1.7.21.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/calibrate/index.html
calibratorcalibrator 1.2-61.2-6 https://cran.r-project.org/web/packages/calibrator/index.html
callrcallr 2.0.22.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/callr/index.html
carcar 2.1-62.1-6 https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html
carDatacarData 3.0-13.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/carData/index.html
kalap jelcaret 6.0-786.0-78 https://cran.r-project.org/web/packages/caret/index.html
catnetcatnet 1.15.31.15.3 https://cran.r-project.org/web/packages/catnet/index.html
caToolscaTools 1.17.11.17.1 https://cran.r-project.org/web/packages/caTools/index.html
cclustcclust 0.6-210.6-21 https://cran.r-project.org/web/packages/cclust/index.html
cellrangercellranger 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/cellranger/index.html
ChainLadderChainLadder 0.2.50.2.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ChainLadder/index.html
checkmatecheckmate 1.8.51.8.5 https://cran.r-project.org/web/packages/checkmate/index.html
checkpointcheckpoint 0.4.30.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/checkpoint/index.html
choroplethrMapschoroplethrMaps 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/choroplethrMaps/index.html
chronchron 2.3-522.3-52 https://cran.r-project.org/web/packages/chron/index.html
circlizecirclize 0.4.30.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/circlize/index.html
Ckmeans.1D.dpCkmeans.1d.dp 4.2.14.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Ckmeans.1d.dp/index.html
osztályclass 7.3-147.3-14 https://cran.r-project.org/web/packages/class/index.html
classIntclassInt 0.1-240.1-24 https://cran.r-project.org/web/packages/classInt/index.html
clicli 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/cli/index.html
ClickClustClickClust 1.1.51.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ClickClust/index.html
clickstreamclickstream 1.3.01.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/clickstream/index.html
clueclue 0.3-540.3-54 https://cran.r-project.org/web/packages/clue/index.html
clustercluster clickstream2.0.6 https://cran.r-project.org/web/packages/cluster/index.html
clvclv 0.3-2.10.3-2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/clv/index.html
cmprskcmprsk 2.2-72.2-7 https://cran.r-project.org/web/packages/cmprsk/index.html
codacoda 0.19-10.19-1 https://cran.r-project.org/web/packages/coda/index.html
codetoolscodetools 0.2-150.2-15 https://cran.r-project.org/web/packages/codetools/index.html
coefplotcoefplot 1.2.61.2.6 https://cran.r-project.org/web/packages/coefplot/index.html
coincoin 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/coin/index.html
collapsibleTreecollapsibleTree 0.1.60.1.6 https://cran.r-project.org/web/packages/collapsibleTree/index.html
colorRampscolorRamps 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/colorRamps/index.html
colorspacecolorspace 1.3-21.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/colorspace/index.html
combinatcombinat 0.0-80.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/combinat/index.html
commonmarkcommonmark 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/commonmark/index.html
compilercompiler 3.4.43.4.4 NANA
compositionscompositions 1.40-11.40-1 https://cran.r-project.org/web/packages/compositions/index.html
CORElearnCORElearn 1.52.01.52.0 https://cran.r-project.org/web/packages/CORElearn/index.html
corpcorcorpcor 1.6.91.6.9 https://cran.r-project.org/web/packages/corpcor/index.html
corrgramcorrgram 1.121.12 https://cran.r-project.org/web/packages/corrgram/index.html
corrplotcorrplot 0.840.84 https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/index.html
covrcovr 3.0.13.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/covr/index.html
cowplotcowplot 0.9.20.9.2 https://cran.r-project.org/web/packages/cowplot/index.html
cplmcplm 0.7-50.7-5 https://cran.r-project.org/web/packages/cplm/index.html
crayoncrayon 1.3.41.3.4 https://cran.r-project.org/web/packages/crayon/index.html
crosstalkcrosstalk 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/crosstalk/index.html
cslogisticcslogistic 0.1-30.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/cslogistic/index.html
ctscts 1.0-211.0-21 https://cran.r-project.org/web/packages/cts/index.html
ctvctv 0.8-40.8-4 https://cran.r-project.org/web/packages/ctv/index.html
cubaturecubature 1.3-111.3-11 https://cran.r-project.org/web/packages/cubature/index.html
CubistCubist 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Cubist/index.html
curlcurl 3.23.2 https://cran.r-project.org/web/packages/curl/index.html
CVSTCVST 0.2-10.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/CVST/index.html
cvToolscvTools 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/cvTools/index.html
d3Networkd3Network 0.5.2.10.5.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/d3Network/index.html
d3rd3r 0.8.00.8.0 https://cran.r-project.org/web/packages/d3r/index.html
data.tabledata.table 1.10.4-31.10.4-3 https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/index.html
data.treedata.tree 0.7.50.7.5 https://cran.r-project.org/web/packages/data.tree/index.html
adathalmazokdatasets 3.4.43.4.4 NANA
dátumdate 1.2-381.2-38 https://cran.r-project.org/web/packages/date/index.html
DBIDBI 0,80.8 https://cran.r-project.org/web/packages/DBI/index.html
dbplyrdbplyr 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/dbplyr/index.html
dbscandbscan 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/dbscan/index.html
dclonedclone 2.2-02.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/dclone/index.html
ddalphaddalpha 1.3.1.11.3.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ddalpha/index.html
dealdeal 1.2-371.2-37 https://cran.r-project.org/web/packages/deal/index.html
debugmedebugme 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/debugme/index.html
deepnetdeepnet 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/deepnet/index.html
deldirdeldir 0.1-140.1-14 https://cran.r-project.org/web/packages/deldir/index.html
dendextenddendextend 1.12.01.12.0 https://cran.r-project.org/web/packages/dendextend/index.html
DEoptimRDEoptimR 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/DEoptimR/index.html
deployrRservedeployrRserve 9.0.09.0.0 NANA
DerivDeriv 3.8.43.8.4 https://cran.r-project.org/web/packages/Deriv/index.html
descdesc 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/desc/index.html
descrdescr 1.1.41.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/descr/index.html
deSolvedeSolve 1.201.20 https://cran.r-project.org/web/packages/deSolve/index.html
devtoolsdevtools 1.13.51.13.5 https://cran.r-project.org/web/packages/devtools/index.html
DiagrammeRDiagrammeR 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/DiagrammeR/index.html
DiagrammeRsvgDiagrammeRsvg 0.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/DiagrammeRsvg/index.html
dichromatdichromat 2.0-02.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/dichromat/index.html
digestdigest 0.6.150.6.15 https://cran.r-project.org/web/packages/digest/index.html
dimReddimRed 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/dimRed/index.html
diptestdiptest 0.75-70.75-7 https://cran.r-project.org/web/packages/diptest/index.html
DistributionUtilsDistributionUtils 0.6-00.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/DistributionUtils/index.html
distromdistrom 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/distrom/index.html
dlmdlm 1.1-41.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/dlm/index.html
DMwRDMwR 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/DMwR/index.html
doBydoBy 4.6-14.6-1 https://cran.r-project.org/web/packages/doBy/index.html
doParalleldoParallel 1.0.121.0.12 https://cran.r-project.org/web/packages/doParallel/index.html
doSNOWdoSNOW 1.0.161.0.16 https://cran.r-project.org/web/packages/doSNOW/index.html
dotCall64dotCall64 0.9-5.20.9-5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/dotCall64/index.html
downloaderdownloader 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/downloader/index.html
dplyrdplyr 0.8.0.10.8.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/index.html
DPpackageDPpackage 1.1-7.41.1-7.4 https://cran.r-project.org/web/packages/DPpackage/index.html
DRRDRR 0.0.30.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/DRR/index.html
dsedse 2015.12-12015.12-1 https://cran.r-project.org/web/packages/dse/index.html
DTDT 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/DT/index.html
dttdtt 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/dtt/index.html
dtwdtw 1.18-11.18-1 https://cran.r-project.org/web/packages/dtw/index.html
dygraphsdygraphs 1.1.1.41.1.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/dygraphs/index.html
dynlmdynlm 0.3-50.3-5 https://cran.r-project.org/web/packages/dynlm/index.html
e1071e1071 1.6-81.6-8 https://cran.r-project.org/web/packages/e1071/index.html
earthearth 4.6.24.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/earth/index.html
EbayesThreshEbayesThresh 1.4-121.4-12 https://cran.r-project.org/web/packages/EbayesThresh/index.html
ebdbNetebdbNet 1.2.51.2.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ebdbNet/index.html
ecmecm 4.4.04.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ecm/index.html
edeaRedeaR 0.8.00.8.0 https://cran.r-project.org/web/packages/edeaR/index.html
effectseffects 4.0-14.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/effects/index.html
ellipseellipse 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ellipse/index.html
ellipsisellipsis 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ellipsis/index.html
emmeansemmeans 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/emmeans/index.html
emulatoremulator 1.2-151.2-15 https://cran.r-project.org/web/packages/emulator/index.html
energyenergy 1.7-21.7-2 https://cran.r-project.org/web/packages/energy/index.html
englishenglish 1.2-31.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/english/index.html
ensembleBMAensembleBMA 5.1.55.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/ensembleBMA/index.html
entropyentropy 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/entropy/index.html
estimabilityestimability 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/estimability/index.html
eulerreulerr 5.1.05.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/eulerr/index.html
EvalEstEvalEst 2015.4-22015.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/EvalEst/index.html
evaluateevaluate 0.10.10.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/evaluate/index.html
evdevd 2.3-22.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/evd/index.html
evdbayesevdbayes 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/evdbayes/index.html
eventdataReventdataR 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/eventdataR/index.html
exactLoglinTestexactLoglinTest 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/exactLoglinTest/index.html
exactRankTestsexactRankTests 0.8-290.8-29 https://cran.r-project.org/web/packages/exactRankTests/index.html
expintexpint 0.1-40.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/expint/index.html
expmexpm 0.999-20.999-2 https://cran.r-project.org/web/packages/expm/index.html
extraDistrextraDistr 1.8.81.8.8 https://cran.r-project.org/web/packages/extraDistr/index.html
extrafontextrafont 0.170.17 https://cran.r-project.org/web/packages/extrafont/index.html
extrafontdbextrafontdb 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/extrafontdb/index.html
extremevaluesextremevalues 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/extremevalues/index.html
ezez 4.4-04.4-0 https://cran.r-project.org/web/packages/ez/index.html
factoextrafactoextra 1.0.51.0.5 https://cran.r-project.org/web/packages/factoextra/index.html
FactoMineRFactoMineR 1.401.40 https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/index.html
factorQRfactorQR 0.1-40.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/factorQR/index.html
fansifansi 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/fansi/index.html
faoutlierfaoutlier 0.7.20.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/faoutlier/index.html
farverfarver 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/farver/index.html
fastICAfastICA 1.2-11.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/fastICA/index.html
fastmatchfastmatch 1.1-01.1-0 https://cran.r-project.org/web/packages/fastmatch/index.html
fBasicsfBasics 3042.893042.89 https://cran.r-project.org/web/packages/fBasics/index.html
fdrtoolfdrtool 1.2.151.2.15 https://cran.r-project.org/web/packages/fdrtool/index.html
fGarchfGarch 3042.83.13042.83.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fGarch/index.html
fieldsfields 9.69.6 https://cran.r-project.org/web/packages/fields/index.html
filehashfilehash 2.4-12.4-1 https://cran.r-project.org/web/packages/filehash/index.html
FinCalFinCal 0.6.30.6.3 https://cran.r-project.org/web/packages/FinCal/index.html
fitdistrplusfitdistrplus 1.0-91.0-9 https://cran.r-project.org/web/packages/fitdistrplus/index.html
flashClustflashClust 1.01-21.01-2 https://cran.r-project.org/web/packages/flashClust/index.html
flexclustflexclust 1.3-51.3-5 https://cran.r-project.org/web/packages/flexclust/index.html
flexmixflexmix 2.3-142.3-14 https://cran.r-project.org/web/packages/flexmix/index.html
FMEFME 1.3.51.3.5 https://cran.r-project.org/web/packages/FME/index.html
fmsbfmsb 0.6.10.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fmsb/index.html
FNNFNN 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/FNN/index.html
fontBitstreamVerafontBitstreamVera 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fontBitstreamVera/index.html
fontLiberationfontLiberation 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/fontLiberation/index.html
fontquiverfontquiver 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/fontquiver/index.html
forcatsforcats 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/forcats/index.html
foreachforeach 1.4.41.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/foreach/index.html
forecastforecast 8.78.7 https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html
forecastHybridforecastHybrid 2.1.112.1.11 https://cran.r-project.org/web/packages/forecastHybrid/index.html
foreignforeign 0.8-690.8-69 https://cran.r-project.org/web/packages/foreign/index.html
formatRformatR 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/formatR/index.html
formattableformattable 0.2.0.10.2.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/formattable/index.html
KépletFormula 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/Formula/index.html
fpcfpc 2.1-112.1-11 https://cran.r-project.org/web/packages/fpc/index.html
fracdifffracdiff 1.4-21.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/fracdiff/index.html
fTradingfTrading 3042.793042.79 https://cran.r-project.org/web/packages/fTrading/index.html
fUnitRootsfUnitRoots 3042.793042.79 https://cran.r-project.org/web/packages/fUnitRoots/index.html
futile.loggerfutile.logger 1.4.31.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/futile.logger/index.html
futile.Optionsfutile.options 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/futile.options/index.html
gamgam 1.151.15 https://cran.r-project.org/web/packages/gam/index.html
gamlrgamlr 1.13-41.13-4 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlr/index.html
gamlssgamlss 5.0-65.0-6 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss/index.html
gamlss.datagamlss.data 5.0-05.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss.data/index.html
gamlss.distgamlss.dist 5.0-45.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/gamlss.dist/index.html
gbmgbm 2.1.32.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gbm/index.html
gclusgclus 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/gclus/index.html
gdalUtilsgdalUtils 2.0.1.72.0.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/gdalUtils/index.html
gdatagdata 2.18.02.18.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gdata/index.html
gdtoolsgdtools 0.1.70.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/gdtools/index.html
geegee 4.13-194.13-19 https://cran.r-project.org/web/packages/gee/index.html
genalggenalg 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/genalg/index.html
geneticsgenetics 1.3.8.11.3.8.1 https://cran.r-project.org/web/packages/genetics/index.html
GenSAGenSA 1.1.71.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/GenSA/index.html
geojsongeojson 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/geojson/index.html
geojsoniogeojsonio 0.6.00.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/geojsonio/index.html
geojsonlintgeojsonlint 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/geojsonlint/index.html
geoRgeoR 1.7-5.21.7-5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/geoR/index.html
geoRglmgeoRglm 0.9-110.9-11 https://cran.r-project.org/web/packages/geoRglm/index.html
geospheregeosphere 1.5-71.5-7 https://cran.r-project.org/web/packages/geosphere/index.html
GGallyGGally 1.3.21.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/GGally/index.html
ggaltggalt 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggalt/index.html
gganimategganimate 1.0.31.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gganimate/index.html
ggcorrplotggcorrplot 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggcorrplot/index.html
ggdendroggdendro 0.1-200.1-20 https://cran.r-project.org/web/packages/ggdendro/index.html
ggeffectsggeffects 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggeffects/index.html
ggforceggforce 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggforce/index.html
ggformulaggformula 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggformula/index.html
ggfortifyggfortify 0.4.30.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/ggfortify/index.html
ggimageggimage 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggimage/index.html
ggjoyggjoy 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/index.html
ggmggm 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/ggm/index.html
ggmapggmap 2.6.12.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggmap/index.html
ggmcmcggmcmc 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggmcmc/index.html
ggplot2ggplot2 3.3.23.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html
ggplot2moviesggplot2movies 0.0.10.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2movies/index.html
ggpmiscggpmisc 0.2.160.2.16 https://cran.r-project.org/web/packages/ggpmisc/index.html
ggpubrggpubr 0.1.60.1.6 https://cran.r-project.org/web/packages/ggpubr/index.html
ggQCggQC 0.0.310.0.31 https://cran.r-project.org/web/packages/ggQC/index.html
ggraphggraph 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggraph/index.html
ggrepelggrepel 0.7.00.7.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggrepel/index.html
ggridgesggridges 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggridges/index.html
ggsciggsci 2,82.8 https://cran.r-project.org/web/packages/ggsci/index.html
ggsignifggsignif 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggsignif/index.html
ggsoccerggsoccer 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/ggsoccer/index.html
ggstanceggstance 0.30.3 https://cran.r-project.org/web/packages/ggstance/index.html
ggternggtern 2.2.12.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ggtern/index.html
ggthemesggthemes 3.4.03.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ggthemes/index.html
gistrgistr 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gistr/index.html
gistrgit2r 0.21.00.21.0 https://cran.r-project.org/web/packages/git2r/index.html
glassoglasso 1.81.8 https://cran.r-project.org/web/packages/glasso/index.html
glmmBUGSglmmBUGS 2.4.02.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/glmmBUGS/index.html
glmmTMBglmmTMB 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/glmmTMB/index.html
glmnetglmnet 2.0-132.0-13 https://cran.r-project.org/web/packages/glmnet/index.html
GlobalOptionsGlobalOptions 0.0.130.0.13 https://cran.r-project.org/web/packages/GlobalOptions/index.html
glueglue 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/glue/index.html
gmodelsgmodels 2.16.22.16.2 https://cran.r-project.org/web/packages/gmodels/index.html
gmpgmp 0.5-13.10.5-13.1 https://cran.r-project.org/web/packages/gmp/index.html
gnmgnm 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/gnm/index.html
goftestgoftest 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/goftest/index.html
googleVisgoogleVis 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/googleVis/index.html
gowergower 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/gower/index.html
GPArotationGPArotation 2014.11-12014.11-1 https://cran.r-project.org/web/packages/GPArotation/index.html
gplotsgplots 3.0.13.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/gplots/index.html
Grafikákgraphics 3.4.43.4.4 NANA
grDevicesgrDevices 3.4.43.4.4 NANA
gridgrid 3.4.43.4.4 NANA
gridBasegridBase 0.4-70.4-7 https://cran.r-project.org/web/packages/gridBase/index.html
gridExtragridExtra 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gridExtra/index.html
gridGraphicsgridGraphics 0.2-10.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/gridGraphics/index.html
growcurvesgrowcurves 0.2.4.10.2.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/growcurves/index.html
grpreggrpreg 3.1-23.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/grpreg/index.html
gssgss 2.1-72.1-7 https://cran.r-project.org/web/packages/gss/index.html
gstatgstat 1.1-51.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/gstat/index.html
gsubfngsubfn 0.70.7 https://cran.r-project.org/web/packages/gsubfn/index.html
gtablegtable 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gtable/index.html
gtoolsgtools 3.5.03.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/gtools/index.html
gtrendsRgtrendsR 1.4.31.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/gtrendsR/index.html
gWidgetsgWidgets 0.0-540.0-54 https://cran.r-project.org/web/packages/gWidgets/index.html
gWidgetsRGtk2gWidgetsRGtk2 0.0-860.0-86 https://cran.r-project.org/web/packages/gWidgetsRGtk2/index.html
gWidgetstcltkgWidgetstcltk 0.0-550.0-55 https://cran.r-project.org/web/packages/gWidgetstcltk/index.html
haplo.statshaplo.stats 1.7.71.7.7 https://cran.r-project.org/web/packages/haplo.stats/index.html
hashhash 2.2.62.2.6 https://cran.r-project.org/web/packages/hash/index.html
havenhaven 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/haven/index.html
hbsaehbsae 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/hbsae/index.html
HDIntervalHDInterval 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/HDInterval/index.html
hdrcdehdrcde 3.23.2 https://cran.r-project.org/web/packages/hdrcde/index.html
heatmaplyheatmaply 0.16.00.16.0 https://cran.r-project.org/web/packages/heatmaply/index.html
heavyheavy 0.38.190.38.19 https://cran.r-project.org/web/packages/heavy/index.html
hexbinhexbin 1.27.21.27.2 https://cran.r-project.org/web/packages/hexbin/index.html
hflightshflights 0.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/hflights/index.html
HHHH 3.1-343.1-34 https://cran.r-project.org/web/packages/HH/index.html
HIHI 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/HI/index.html
highcharterhighcharter 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/highcharter/index.html
highrhighr 0,60.6 https://cran.r-project.org/web/packages/highr/index.html
HistDataHistData 0.8-20.8-2 https://cran.r-project.org/web/packages/HistData/index.html
HmiscHmisc 4.1-14.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/Hmisc/index.html
hmshms 0.4.20.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/hms/index.html
hoardrhoardr 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/hoardr/index.html
HSAURHSAUR 1.3-91.3-9 https://cran.r-project.org/web/packages/HSAUR/index.html
htmlTablehtmlTable 1.11.21.11.2 https://cran.r-project.org/web/packages/htmlTable/index.html
htmltoolshtmltools 0.3.60.3.6 https://cran.r-project.org/web/packages/htmltools/index.html
htmlwidgetshtmlwidgets 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/htmlwidgets/index.html
htshts 5.1.55.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/hts/index.html
httpuvhttpuv 1.3.6.21.3.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/httpuv/index.html
httrhttr 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/httr/index.html
hugehuge 1.2.71.2.7 https://cran.r-project.org/web/packages/huge/index.html
hunspellhunspell 2.92.9 https://cran.r-project.org/web/packages/hunspell/index.html
IBrokersIBrokers 0.9-120.9-12 https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/index.html
ifultoolsifultools 2.0-42.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/ifultools/index.html
igraphigraph 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/igraph/index.html
imagerimager 0.40.20.40.2 https://cran.r-project.org/web/packages/imager/index.html
influenceRinfluenceR 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/influenceR/index.html
inlineinline 0.3.140.3.14 https://cran.r-project.org/web/packages/inline/index.html
intervalsintervals 0.15.10.15.1 https://cran.r-project.org/web/packages/intervals/index.html
inuminum 1.0-01.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/inum/index.html
ipredipred 0.9-60.9-6 https://cran.r-project.org/web/packages/ipred/index.html
irlbairlba 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/irlba/index.html
irrirr 0.840.84 https://cran.r-project.org/web/packages/irr/index.html
ISOcodesISOcodes 2017.09.272017.09.27 https://cran.r-project.org/web/packages/ISOcodes/index.html
iteratorsiterators 1.0.91.0.9 https://cran.r-project.org/web/packages/iterators/index.html
janeaustenrjaneaustenr 0.1.50.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/janeaustenr/index.html
janitorjanitor 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/janitor/index.html
jpegjpeg 0.1-80.1-8 https://cran.r-project.org/web/packages/jpeg/index.html
jqrjqr 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/jqr/index.html
jsonlitejsonlite 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/jsonlite/index.html
jsonvalidatejsonvalidate 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/jsonvalidate/index.html
jtoolsjtools 0.9.40.9.4 https://cran.r-project.org/web/packages/jtools/index.html
kableExtrakableExtra 0.7.00.7.0 https://cran.r-project.org/web/packages/kableExtra/index.html
KendallKendall 2,22.2 https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/index.html
kernlabkernlab 0.9-250.9-25 https://cran.r-project.org/web/packages/kernlab/index.html
KernSmoothKernSmooth 2.23-152.23-15 https://cran.r-project.org/web/packages/KernSmooth/index.html
KFKSDSKFKSDS 1.61.6 https://cran.r-project.org/web/packages/KFKSDS/index.html
kinship2kinship2 1.6.41.6.4 https://cran.r-project.org/web/packages/kinship2/index.html
kknnkknn 1.3.11.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/kknn/index.html
klaRklaR 0.6-140.6-14 https://cran.r-project.org/web/packages/klaR/index.html
km.cikm.ci 0.5-20.5-2 https://cran.r-project.org/web/packages/km.ci/index.html
KMsurvKMsurv 0.1-50.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/KMsurv/index.html
knitrknitr 1.201.20 https://cran.r-project.org/web/packages/knitr/index.html
ksks 1.11.01.11.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ks/index.html
labelinglabeling 0.30.3 https://cran.r-project.org/web/packages/labeling/index.html
labelledlabelled 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/labelled/index.html
laekenilaeken 0.4.60.4.6 https://cran.r-project.org/web/packages/laeken/index.html
LahmanLahman 6.0-06.0-0 https://cran.r-project.org/web/packages/Lahman/index.html
lambda.rlambda.r 1.21.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lambda.r/index.html
larslars 1.21.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lars/index.html
latex2explatex2exp 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/latex2exp/index.html
latticelattice 0.20-350.20-35 https://cran.r-project.org/web/packages/lattice/index.html
latticeExtralatticeExtra 0.6-280.6-28 https://cran.r-project.org/web/packages/latticeExtra/index.html
lavalava 1.6.11.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lava/index.html
lavaanlavaan 0.5-23.10970.5-23.1097 https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/index.html
lazyevallazyeval 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lazyeval/index.html
ldalda 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lda/index.html
leafletleaflet 2.0.22.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/leaflet/index.html
leaflet.esrileaflet.esri 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/leaflet.esri/index.html
leaflet.extrasleaflet.extras 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/leaflet.extras/index.html
leapsleaps 3.03.0 https://cran.r-project.org/web/packages/leaps/index.html
LearnBayesLearnBayes 2.15.12.15.1 https://cran.r-project.org/web/packages/LearnBayes/index.html
lexiconlexicon 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lexicon/index.html
libcoinlibcoin 1.0-11.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/libcoin/index.html
LiblineaRLiblineaR 2.10-82.10-8 https://cran.r-project.org/web/packages/LiblineaR/index.html
LICORSLICORS 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/LICORS/index.html
likertlikert 1.3.51.3.5 https://cran.r-project.org/web/packages/likert/index.html
limSolvelimSolve 1.5.5.31.5.5.3 https://cran.r-project.org/web/packages/limSolve/index.html
linproglinprog 0.9-20.9-2 https://cran.r-project.org/web/packages/linprog/index.html
lm.betalm.beta 1.5-11.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/lm.beta/index.html
lme4lme4 1.1-161.1-16 https://cran.r-project.org/web/packages/lme4/index.html
lmmlmm 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/lmm/index.html
lmtestlmtest 0.9-350.9-35 https://cran.r-project.org/web/packages/lmtest/index.html
locfitlocfit 1.5-9.11.5-9.1 https://cran.r-project.org/web/packages/locfit/index.html
locpollocpol 0.6-00.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/locpol/index.html
LogicRegLogicReg 1.5.91.5.9 https://cran.r-project.org/web/packages/LogicReg/index.html
lpSolvelpSolve 5.6.135.6.13 https://cran.r-project.org/web/packages/lpSolve/index.html
lsalsa 0.73.10.73.1 https://cran.r-project.org/web/packages/lsa/index.html
lsmeanslsmeans 2.27-612.27-61 https://cran.r-project.org/web/packages/lsmeans/index.html
lubridatelubridate 1.7.21.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/lubridate/index.html
magicmagic 1.5-81.5-8 https://cran.r-project.org/web/packages/magic/index.html
magickmagick 1.81.8 https://cran.r-project.org/web/packages/magick/index.html
magrittrmagrittr 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/index.html
manipulateWidgetmanipulateWidget 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/manipulateWidget/index.html
MAPAMAPA 2.0.42.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/MAPA/index.html
mapdatamapdata 2.3.02.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mapdata/index.html
mapprojmapproj 1.2.61.2.6 https://cran.r-project.org/web/packages/mapproj/index.html
mapsmaps 3.2.03.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/maps/index.html
maptoolsmaptools 0.9-20.9-2 https://cran.r-project.org/web/packages/maptools/index.html
maptreemaptree 1.4-71.4-7 https://cran.r-project.org/web/packages/maptree/index.html
mapviewmapview 2.3.02.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mapview/index.html
marimamarima 2,22.2 https://cran.r-project.org/web/packages/marima/index.html
markdownmarkdown 0,80.8 https://cran.r-project.org/web/packages/markdown/index.html
MASSMASS 7.3-497.3-49 https://cran.r-project.org/web/packages/MASS/index.html
MasterBayesMasterBayes 2.552.55 https://cran.r-project.org/web/packages/MasterBayes/index.html
MatchingMatching 4.9-54.9-5 https://cran.r-project.org/web/packages/Matching/index.html
MatchItMatchIt 3.0.23.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/MatchIt/index.html
MátrixMatrix 1.2-121.2-12 https://cran.r-project.org/web/packages/Matrix/index.html
matrixcalcmatrixcalc 1.0-31.0-3 https://cran.r-project.org/web/packages/matrixcalc/index.html
MatrixModelsMatrixModels 0.4-10.4-1 https://cran.r-project.org/web/packages/MatrixModels/index.html
matrixStatsmatrixStats 0.54.00.54.0 https://cran.r-project.org/web/packages/matrixStats/index.html
maxentmaxent 1.3.3.11.3.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/maxent/index.html
maxLikmaxLik 1.3-41.3-4 https://cran.r-project.org/web/packages/maxLik/index.html
maxstatmaxstat 0.7-250.7-25 https://cran.r-project.org/web/packages/maxstat/index.html
mboostmboost 2.8-12.8-1 https://cran.r-project.org/web/packages/mboost/index.html
mclustmclust 5.45.4 https://cran.r-project.org/web/packages/mclust/index.html
mcmcmcmc 0.9-50.9-5 https://cran.r-project.org/web/packages/mcmc/index.html
MCMCglmmMCMCglmm 2.252.25 https://cran.r-project.org/web/packages/MCMCglmm/index.html
mdamda 0.4-100.4-10 https://cran.r-project.org/web/packages/mda/index.html
memoisememoise 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/memoise/index.html
merToolsmerTools 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/merTools/index.html
methodsmethods 3.4.43.4.4 NANA
metricsgraphicsmetricsgraphics 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/metricsgraphics/index.html
mgcvmgcv 1.8-231.8-23 https://cran.r-project.org/web/packages/mgcv/index.html
mgsubmgsub 1.7.11.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/mgsub/index.html
mimi 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mi/index.html
micemice 2.46.02.46.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mice/index.html
microbenchmarkmicrobenchmark 1.4-41.4-4 https://cran.r-project.org/web/packages/microbenchmark/index.html
MicrosoftRMicrosoftR 3.4.4.01053.4.4.0105 NANA
mimemime 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/mime/index.html
miniCRANminiCRAN 0.2.110.2.11 https://cran.r-project.org/web/packages/miniCRAN/index.html
miniUIminiUI 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/miniUI/index.html
minpack.LMminpack.lm 1.2-11.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/minpack.lm/index.html
minqaminqa 1.2.41.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/minqa/index.html
mirtmirt 1.27.11.27.1 https://cran.r-project.org/web/packages/mirt/index.html
misc3dmisc3d 0.8-40.8-4 https://cran.r-project.org/web/packages/misc3d/index.html
miscToolsmiscTools 0.6-220.6-22 https://cran.r-project.org/web/packages/miscTools/index.html
mitoolsmitools 2.32.3 https://cran.r-project.org/web/packages/mitools/index.html
mixtoolsmixtools 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mixtools/index.html
mlapimlapi 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mlapi/index.html
mlbenchmlbench 2.1-12.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/mlbench/index.html
mlogitBMAmlogitBMA 0.1-60.1-6 https://cran.r-project.org/web/packages/mlogitBMA/index.html
mnormtmnormt 1.5-51.5-5 https://cran.r-project.org/web/packages/mnormt/index.html
MNPMNP 3.1-03.1-0 https://cran.r-project.org/web/packages/MNP/index.html
ModelMetricsModelMetrics 1.1.01.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ModelMetrics/index.html
modelrmodelr 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/modelr/index.html
modeltoolsmodeltools 0.2-210.2-21 https://cran.r-project.org/web/packages/modeltools/index.html
mombfmombf 1.9.61.9.6 https://cran.r-project.org/web/packages/mombf/index.html
momentsmoments 0.140.14 https://cran.r-project.org/web/packages/moments/index.html
monomvnmonomvn 1.9-71.9-7 https://cran.r-project.org/web/packages/monomvn/index.html
monregmonreg 0.1.30.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/monreg/index.html
mosaicmosaic 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/mosaic/index.html
mosaicCoremosaicCore 0.4.20.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/mosaicCore/index.html
mosaicDatamosaicData 0.16.00.16.0 https://cran.r-project.org/web/packages/mosaicData/index.html
MSBVARMSBVAR 0.9-30.9-3 https://cran.r-project.org/web/packages/MSBVAR/index.html
msmmsm 1.6.61.6.6 https://cran.r-project.org/web/packages/msm/index.html
multcompmultcomp 1.4-81.4-8 https://cran.r-project.org/web/packages/multcomp/index.html
multicoolmulticool 0.1-100.1-10 https://cran.r-project.org/web/packages/multicool/index.html
munsellmunsell 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/munsell/index.html
mvoutliermvoutlier 2.0.92.0.9 https://cran.r-project.org/web/packages/mvoutlier/index.html
mvtnormmvtnorm 1.0-71.0-7 https://cran.r-project.org/web/packages/mvtnorm/index.html
NbClustNbClust 3.03.0 https://cran.r-project.org/web/packages/NbClust/index.html
ncvregncvreg 3.9-13.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/ncvreg/index.html
networknetwork 1.13.01.13.0 https://cran.r-project.org/web/packages/network/index.html
networkD3networkD3 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/networkD3/index.html
neuralnetneuralnet 1.331.33 https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/index.html
ngramngram 3.0.43.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/ngram/index.html
nlmenlme 3.1-131.13.1-131.1 https://cran.r-project.org/web/packages/nlme/index.html
nloptrnloptr 1.0.41.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/nloptr/index.html
NLPNLP 0.1-110.1-11 https://cran.r-project.org/web/packages/NLP/index.html
NMFNMF 0.21.00.21.0 https://cran.r-project.org/web/packages/NMF/index.html
nnetnnet 7.3-127.3-12 https://cran.r-project.org/web/packages/nnet/index.html
nnlsnnls 1.41.4 https://cran.r-project.org/web/packages/nnls/index.html
nortestnortest 1.0-41.0-4 https://cran.r-project.org/web/packages/nortest/index.html
numbersnumbers 0.6-60.6-6 https://cran.r-project.org/web/packages/numbers/index.html
numDerivnumDeriv 2016.8-12016.8-1 https://cran.r-project.org/web/packages/numDeriv/index.html
numformnumform 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/numform/index.html
OceanViewOceanView 1.0.41.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/OceanView/index.html
openairopenair 2.3-02.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/openair/index.html
opensslopenssl 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/openssl/index.html
osmarosmar 1.1-71.1-7 https://cran.r-project.org/web/packages/osmar/index.html
OutlierDCOutlierDC 0.3-00.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/OutlierDC/index.html
OutlierDMOutlierDM 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/OutlierDM/index.html
outliersoutliers 0.140.14 https://cran.r-project.org/web/packages/outliers/index.html
pacbpredpacbpred 0.92.20.92.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pacbpred/index.html
padrpadr 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/padr/index.html
parallelparallel 3.4.43.4.4 NANA
partitionspartitions 1.9-191.9-19 https://cran.r-project.org/web/packages/partitions/index.html
partyparty 1.2-41.2-4 https://cran.r-project.org/web/packages/party/index.html
partykitpartykit 1.2-01.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/partykit/index.html
PAWLPAWL 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/PAWL/index.html
pbapplypbapply 1.3-41.3-4 https://cran.r-project.org/web/packages/pbapply/index.html
pbivnormpbivnorm 0.6.00.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/pbivnorm/index.html
pbkrtestpbkrtest 0.4-70.4-7 https://cran.r-project.org/web/packages/pbkrtest/index.html
PCAmixdataPCAmixdata 3,13.1 https://cran.r-project.org/web/packages/PCAmixdata/index.html
pcaPPpcaPP 1.9-731.9-73 https://cran.r-project.org/web/packages/pcaPP/index.html
pdcpdc 1.0.31.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/pdc/index.html
PerformanceAnalyticsPerformanceAnalytics 1.5.21.5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/PerformanceAnalytics/index.html
permutepermute 0.9-40.9-4 https://cran.r-project.org/web/packages/permute/index.html
perryperry 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/perry/index.html
petrinetRpetrinetR 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/petrinetR/index.html
pheatmappheatmap 1.0.81.0.8 https://cran.r-project.org/web/packages/pheatmap/index.html
pillarpillar 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pillar/index.html
pixmappixmap 0.4-110.4-11 https://cran.r-project.org/web/packages/pixmap/index.html
pkgconfigpkgconfig 2.0.22.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pkgconfig/index.html
pkgmakerpkgmaker 0.220.22 https://cran.r-project.org/web/packages/pkgmaker/index.html
platetoolsplatetools 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/platetools/index.html
plogrplogr 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/plogr/index.html
plot3Dplot3D 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/plot3D/index.html
plot3Drglplot3Drgl 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/plot3Drgl/index.html
plotlyplotly 4.7.14.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/plotly/index.html
plotmoplotmo 3.3.63.3.6 https://cran.r-project.org/web/packages/plotmo/index.html
plotrixplotrix 3.73.7 https://cran.r-project.org/web/packages/plotrix/index.html
plspls 2.6-02.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/pls/index.html
plyrplyr 1.8.41.8.4 https://cran.r-project.org/web/packages/plyr/index.html
pngpng 0.1-70.1-7 https://cran.r-project.org/web/packages/png/index.html
polsplinepolspline 1.1.121.1.12 https://cran.r-project.org/web/packages/polspline/index.html
polyclippolyclip 1.6-11.6-1 https://cran.r-project.org/web/packages/polyclip/index.html
polylabelrpolylabelr 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/polylabelr/index.html
polynompolynom 1.3-91.3-9 https://cran.r-project.org/web/packages/polynom/index.html
ppcorppcor 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/ppcor/index.html
prabclusprabclus 2.2-62.2-6 https://cran.r-project.org/web/packages/prabclus/index.html
pracmapracma 2.1.42.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/pracma/index.html
praisepraise 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/praise/index.html
predictionprediction 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/prediction/index.html
predmixcorpredmixcor 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/predmixcor/index.html
PresenceAbsencePresenceAbsence 1.1.91.1.9 https://cran.r-project.org/web/packages/PresenceAbsence/index.html
prettyunitsprettyunits 1.0.21.0.2 https://cran.r-project.org/web/packages/prettyunits/index.html
pROCpROC 1.11.01.11.0 https://cran.r-project.org/web/packages/pROC/index.html
processmapRprocessmapR 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/processmapR/index.html
processmonitRprocessmonitR 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/processmonitR/index.html
processxprocessx 2.0.0.12.0.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/processx/index.html
prodlimprodlim 1.6.11.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/prodlim/index.html
profdpmprofdpm 3.33.3 https://cran.r-project.org/web/packages/profdpm/index.html
profileModelprofileModel 0.5-90.5-9 https://cran.r-project.org/web/packages/profileModel/index.html
progressprogress 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/progress/index.html
proj4proj4 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/proj4/index.html
prophetprophet 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/prophet/index.html
protoproto 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/proto/index.html
protoliteprotolite 1.71.7 https://cran.r-project.org/web/packages/protolite/index.html
proxyproxy 0.4-210.4-21 https://cran.r-project.org/web/packages/proxy/index.html
pryrpryr 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/pryr/index.html
psclpscl 1.5.21.5.2 https://cran.r-project.org/web/packages/pscl/index.html
psychpsych 1.8.3.31.8.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html
purrrpurrr 0.2.40.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/purrr/index.html
pwrpwr 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/pwr/index.html
qapqap 0.1-10.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/qap/index.html
qccqcc 2.72.7 https://cran.r-project.org/web/packages/qcc/index.html
qdapDictionariesqdapDictionaries 1.0.71.0.7 https://cran.r-project.org/web/packages/qdapDictionaries/index.html
qdapRegexqdapRegex 0.7.20.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/qdapRegex/index.html
qdapToolsqdapTools 1.3.31.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/qdapTools/index.html
qgraphqgraph 1.4.41.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/qgraph/index.html
qichartsqicharts 0.5.50.5.5 https://cran.r-project.org/web/packages/qicharts/index.html
qicharts2qicharts2 0.6.00.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/qicharts2/index.html
quadprogquadprog 1.5-51.5-5 https://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/index.html
qualityToolsqualityTools 1.551.55 https://cran.r-project.org/web/packages/qualityTools/index.html
quantedaquanteda 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/quanteda/index.html
quantedaquantmod 0.4-120.4-12 https://cran.r-project.org/web/packages/quantmod/index.html
quantregquantreg 5.355.35 https://cran.r-project.org/web/packages/quantreg/index.html
questionrquestionr 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/questionr/index.html
qvcalcqvcalc 0.9-10.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/qvcalc/index.html
R.matlabR.matlab 3.6.13.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/R.matlab/index.html
R.methodsS3R.methodsS3 1.7.11.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/R.methodsS3/index.html
R.ooR.oo 1.21.01.21.0 https://cran.r-project.org/web/packages/R.oo/index.html
R.utilsR.utils 2.6.02.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/R.utils/index.html
r2d3r2d3 0.2.30.2.3 https://cran.r-project.org/web/packages/r2d3/index.html
R2HTMLR2HTML 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/R2HTML/index.html
R2jagsR2jags 0.5-70.5-7 https://cran.r-project.org/web/packages/R2jags/index.html
R2OpenBUGSR2OpenBUGS 3.2-3.23.2-3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/R2OpenBUGS/index.html
R2WinBUGSR2WinBUGS 2.1-212.1-21 https://cran.r-project.org/web/packages/R2WinBUGS/index.html
R6R6 2.2.22.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/R6/index.html
rampsramps 0.6-150.6-15 https://cran.r-project.org/web/packages/ramps/index.html
RandomFieldsRandomFields 3.1.503.1.50 https://cran.r-project.org/web/packages/RandomFields/index.html
RandomFieldsUtilsRandomFieldsUtils 0.3.250.3.25 https://cran.r-project.org/web/packages/RandomFieldsUtils/index.html
randomForestrandomForest 4.6-144.6-14 https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/index.html
rangerranger 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/ranger/index.html
RApiDatetimeRApiDatetime 0.0.40.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/RApiDatetime/index.html
rappdirsrappdirs 0.3.10.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rappdirs/index.html
RArcInfoRArcInfo 0.4-120.4-12 https://cran.r-project.org/web/packages/RArcInfo/index.html
rasterraster 2.6-72.6-7 https://cran.r-project.org/web/packages/raster/index.html
rattlerattle 5.1.05.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rattle/index.html
rayshaderrayshader 0.10.10.10.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rayshader/index.html
rbenchmarkrbenchmark 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rbenchmark/index.html
RblpapiRblpapi 0.3.80.3.8 https://cran.r-project.org/web/packages/Rblpapi/index.html
rbokehrbokeh 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rbokeh/index.html
rbugsrbugs 0.5-90.5-9 https://cran.r-project.org/web/packages/rbugs/index.html
RColorBrewerRColorBrewer 1.1-21.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/RColorBrewer/index.html
RcppRcpp 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/Rcpp/index.html
RcppArmadilloRcppArmadillo 0.8.400.0.00.8.400.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppArmadillo/index.html
rcppbugsrcppbugs 0.1.4.20.1.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rcppbugs/index.html
RcppDERcppDE 0.1.50.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppDE/index.html
RcppEigenRcppEigen 0.3.3.4.00.3.3.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppEigen/index.html
RcppExamplesRcppExamples 0.1.80.1.8 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppExamples/index.html
RcppParallelRcppParallel 4.4.04.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppParallel/index.html
RcppProgressRcppProgress 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppProgress/index.html
RcppRollRcppRoll 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/RcppRoll/index.html
RCurlRCurl 1.95-4.101.95-4.10 https://cran.r-project.org/web/packages/RCurl/index.html
readbitmapreadbitmap 0.1-40.1-4 https://cran.r-project.org/web/packages/readbitmap/index.html
readrreadr 1.1.11.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/readr/index.html
readxlreadxl 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/readxl/index.html
recipesrecipes 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/recipes/index.html
RedmonderRedmonder 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/Redmonder/index.html
registryregistry 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/registry/index.html
relaimporelaimpo 2.2-32.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/relaimpo/index.html
relimprelimp 1.0-51.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/relimp/index.html
rematchrematch 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rematch/index.html
RenextRenext 3.1-03.1-0 https://cran.r-project.org/web/packages/Renext/index.html
jelentésekreports 0.1.40.1.4 https://cran.r-project.org/web/packages/reports/index.html
reprexreprex 0.1.20.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/reprex/index.html
reshapereshape 0.8.70.8.7 https://cran.r-project.org/web/packages/reshape/index.html
reshape2reshape2 1.4.31.4.3 https://cran.r-project.org/web/packages/reshape2/index.html
reticulatereticulate 1.61.6 https://cran.r-project.org/web/packages/reticulate/index.html
RevoIOQRevoIOQ 8.0.108.0.10 NANA
RevoModsRevoMods 11.0.011.0.0 NANA
RevoUtilsRevoUtils 10.0.910.0.9 NANA
RevoUtilsMathRevoUtilsMath 10.0.110.0.1 NANA
rexrex 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rex/index.html
rFernsrFerns 2.0.32.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/rFerns/index.html
rfmrfm 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rfm/index.html
rgdalrgdal 1.2-181.2-18 https://cran.r-project.org/web/packages/rgdal/index.html
rgeosrgeos 0.3-260.3-26 https://cran.r-project.org/web/packages/rgeos/index.html
rgexfrgexf 0.15.30.15.3 https://cran.r-project.org/web/packages/rgexf/index.html
rglrgl 0.99.160.99.16 https://cran.r-project.org/web/packages/rgl/index.html
RgoogleMapsRgoogleMaps 1.4.11.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/RgoogleMaps/index.html
RGraphicsRGraphics 2.0-142.0-14 https://cran.r-project.org/web/packages/RGraphics/index.html
RGtk2RGtk2 2.20.342.20.34 https://cran.r-project.org/web/packages/RGtk2/index.html
RInsideRInside 0.2.140.2.14 https://cran.r-project.org/web/packages/RInside/index.html
RJaCGHRJaCGH 2.0.42.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/RJaCGH/index.html
rjagsrjags 4-64-6 https://cran.r-project.org/web/packages/rjags/index.html
rjsonrjson 0.2.150.2.15 https://cran.r-project.org/web/packages/rjson/index.html
RJSONIORJSONIO 1.3-01.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/RJSONIO/index.html
rlangrlang 0.3.40.3.4 https://cran.r-project.org/web/packages/rlang/index.html
rlecuyerrlecuyer 0.3-40.3-4 https://cran.r-project.org/web/packages/rlecuyer/index.html
rlistrlist 0.4.6.10.4.6.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rlist/index.html
rmapshaperrmapshaper 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rmapshaper/index.html
rmarkdownrmarkdown 1.91.9 https://cran.r-project.org/web/packages/rmarkdown/index.html
RmiscRmisc 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/Rmisc/index.html
RmpfrRmpfr 0.7-00.7-0 https://cran.r-project.org/web/packages/Rmpfr/index.html
rmsrms 5.1-25.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/rms/index.html
RMySQLRMySQL 0.10.140.10.14 https://cran.r-project.org/web/packages/RMySQL/index.html
rngtoolsrngtools 1.2.41.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/rngtools/index.html
robCompositionsrobCompositions clickstream2.0.6 https://cran.r-project.org/web/packages/robCompositions/index.html
robfilterrobfilter 4.14.1 https://cran.r-project.org/web/packages/robfilter/index.html
robustbaserobustbase 0.92-80.92-8 https://cran.r-project.org/web/packages/robustbase/index.html
robustHDrobustHD 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/robustHD/index.html
ROCRROCR 1.0-71.0-7 https://cran.r-project.org/web/packages/ROCR/index.html
RODBCRODBC 1.3-151.3-15 https://cran.r-project.org/web/packages/RODBC/index.html
RookRook 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/Rook/index.html
rootSolverootSolve 1.71.7 https://cran.r-project.org/web/packages/rootSolve/index.html
roxygen2roxygen2 6.0.16.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/index.html
rpartrpart 4.1-134.1-13 https://cran.r-project.org/web/packages/rpart/index.html
rpart.plotrpart.plot 2.1.22.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rpart.plot/index.html
rpivotTablerpivotTable 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/rpivotTable/index.html
rprojrootrprojroot 1.3-21.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/rprojroot/index.html
rrcovrrcov 1.4-31.4-3 https://cran.r-project.org/web/packages/rrcov/index.html
rscproxyrscproxy 2.0-52.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/rscproxy/index.html
rsdmxrsdmx 0.5-110.5-11 https://cran.r-project.org/web/packages/rsdmx/index.html
RSGHBRSGHB 1.1.21.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/RSGHB/index.html
RSiteCatalystRSiteCatalyst 1.4.141.4.14 https://cran.r-project.org/web/packages/RSiteCatalyst/index.html
RSNNSRSNNS 0.4-100.4-10 https://cran.r-project.org/web/packages/RSNNS/index.html
RsolnpRsolnp 1.161.16 https://cran.r-project.org/web/packages/Rsolnp/index.html
RSpectraRSpectra 0.12-00.12-0 https://cran.r-project.org/web/packages/RSpectra/index.html
RSQLiteRSQLite 2.1.02.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/RSQLite/index.html
rstanrstan 2.17.32.17.3 https://cran.r-project.org/web/packages/rstan/index.html
rstudioapirstudioapi 0.70.7 https://cran.r-project.org/web/packages/rstudioapi/index.html
rsvgrsvg 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/rsvg/index.html
RTextToolsRTextTools 1.4.21.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/RTextTools/index.html
Rttf2pt1Rttf2pt1 1.3.61.3.6 https://cran.r-project.org/web/packages/Rttf2pt1/index.html
RUnitRUnit 0.4.310.4.31 https://cran.r-project.org/web/packages/RUnit/index.html
runjagsrunjags 2.0.4-22.0.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/runjags/index.html
RunuranRunuran 0.240.24 https://cran.r-project.org/web/packages/Runuran/index.html
rvcheckrvcheck 0.0.90.0.9 https://cran.r-project.org/web/packages/rvcheck/index.html
rvestrvest 0.3.20.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/rvest/index.html
rworldmaprworldmap 1.3-61.3-6 https://cran.r-project.org/web/packages/rworldmap/index.html
rworldxtrarworldxtra 1.011.01 https://cran.r-project.org/web/packages/rworldxtra/index.html
SampleSizeMeansSampleSizeMeans 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/SampleSizeMeans/index.html
SampleSizeProportionsSampleSizeProportions 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/SampleSizeProportions/index.html
sandwichsandwich 2.4-02.4-0 https://cran.r-project.org/web/packages/sandwich/index.html
sas7bdatsas7bdat 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/sas7bdat/index.html
satellitesatellite 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/satellite/index.html
sbgcopsbgcop 0.9750.975 https://cran.r-project.org/web/packages/sbgcop/index.html
scalesscales 1.0.01.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/scales/index.html
scatterplot3dscatterplot3d 0.3-410.3-41 https://cran.r-project.org/web/packages/scatterplot3d/index.html
sciplotsciplot 1.1-11.1-1 https://cran.r-project.org/web/packages/sciplot/index.html
segmentedsegmented 0.5-3.00.5-3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/segmented/index.html
selectrselectr 0.4-00.4-0 https://cran.r-project.org/web/packages/selectr/index.html
semsem 3.1-93.1-9 https://cran.r-project.org/web/packages/sem/index.html
sentimentrsentimentr 2.7.12.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sentimentr/index.html
seriationseriation 1.2-31.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/seriation/index.html
setRNGsetRNG 2013.9-12013.9-1 https://cran.r-project.org/web/packages/setRNG/index.html
sfsf 0.6-10.6-1 https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html
sfsmiscsfsmisc 1.1-21.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/sfsmisc/index.html
sgeostatsgeostat 1.0-271.0-27 https://cran.r-project.org/web/packages/sgeostat/index.html
shapeshape 1.4.41.4.4 https://cran.r-project.org/web/packages/shape/index.html
shapefilesshapefiles 0.70.7 https://cran.r-project.org/web/packages/shapefiles/index.html
shinyshiny 1.0.51.0.5 https://cran.r-project.org/web/packages/shiny/index.html
shinyBSshinyBS 0.610.61 https://cran.r-project.org/web/packages/shinyBS/index.html
shinycssloadersshinycssloaders 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/shinycssloaders/index.html
shinyjsshinyjs 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/shinyjs/index.html
shinyTimeshinyTime 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/shinyTime/index.html
showtextshowtext 0.5-10.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/showtext/index.html
showtextdbshowtextdb 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/showtextdb/index.html
SISSIS 0.8-60.8-6 https://cran.r-project.org/web/packages/SIS/index.html
SixSigmaSixSigma 0.9-510.9-51 https://cran.r-project.org/web/packages/SixSigma/index.html
sjlabelledsjlabelled 1.0.81.0.8 https://cran.r-project.org/web/packages/sjlabelled/index.html
sjmiscsjmisc 2.7.12.7.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sjmisc/index.html
sjPlotsjPlot 2.4.12.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sjPlot/index.html
sjstatssjstats 0.14.2-30.14.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/sjstats/index.html
skmeansskmeans 0.2-110.2-11 https://cran.r-project.org/web/packages/skmeans/index.html
slamslam 0.1-420.1-42 https://cran.r-project.org/web/packages/slam/index.html
smsm 2.2-5.42.2-5.4 https://cran.r-project.org/web/packages/sm/index.html
smoothsmooth 2.4.12.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/index.html
smoothSurvsmoothSurv 2.02.0 https://cran.r-project.org/web/packages/smoothSurv/index.html
snasna 2,42.4 https://cran.r-project.org/web/packages/sna/index.html
snakecasesnakecase 0.9.10.9.1 https://cran.r-project.org/web/packages/snakecase/index.html
snowsnow 0.4-20.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/snow/index.html
SnowballCSnowballC 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/SnowballC/index.html
snowFTsnowFT 1.6-01.6-0 https://cran.r-project.org/web/packages/snowFT/index.html
sourcetoolssourcetools 0.1.60.1.6 https://cran.r-project.org/web/packages/sourcetools/index.html
spsp 1.2-71.2-7 https://cran.r-project.org/web/packages/sp/index.html
spacetimespacetime 1.2-11.2-1 https://cran.r-project.org/web/packages/spacetime/index.html
spacyrspacyr 0.9.60.9.6 https://cran.r-project.org/web/packages/spacyr/index.html
spamspam 2.1-32.1-3 https://cran.r-project.org/web/packages/spam/index.html
SparseMSparseM 1.771.77 https://cran.r-project.org/web/packages/SparseM/index.html
sparseppsparsepp 0.2.00.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/sparsepp/index.html
spatialspatial 7.3-117.3-11 https://cran.r-project.org/web/packages/spatial/index.html
spatstatspatstat 1.55-01.55-0 https://cran.r-project.org/web/packages/spatstat/index.html
spatstat.dataspatstat.data 1.2-01.2-0 https://cran.r-project.org/web/packages/spatstat.data/index.html
spatstat.utilsspatstat.utils 1.8-01.8-0 https://cran.r-project.org/web/packages/spatstat.utils/index.html
spBayesspBayes 0.4-10.4-1 https://cran.r-project.org/web/packages/spBayes/index.html
spDataspData 0.2.8.30.2.8.3 https://cran.r-project.org/web/packages/spData/index.html
spdepspdep 0.7-40.7-4 https://cran.r-project.org/web/packages/spdep/index.html
spikeslabspikeslab 1.1.51.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/spikeslab/index.html
splancssplancs 2.01-402.01-40 https://cran.r-project.org/web/packages/splancs/index.html
splinessplines 3.4.43.4.4 NANA
splsspls 2.2-22.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/spls/index.html
splus2Rsplus2R 1.2-21.2-2 https://cran.r-project.org/web/packages/splus2R/index.html
spTimerspTimer 3.0-13.0-1 https://cran.r-project.org/web/packages/spTimer/index.html
sqldfsqldf 0.4-110.4-11 https://cran.r-project.org/web/packages/sqldf/index.html
SQUAREMSQUAREM 2017.10-12017.10-1 https://cran.r-project.org/web/packages/SQUAREM/index.html
sROCsROC 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/sROC/index.html
stablediststabledist 0.7-10.7-1 https://cran.r-project.org/web/packages/stabledist/index.html
stabsstabs 0.6-30.6-3 https://cran.r-project.org/web/packages/stabs/index.html
StanHeadersStanHeaders 2.17.22.17.2 https://cran.r-project.org/web/packages/StanHeaders/index.html
statmodstatmod 1.4.301.4.30 https://cran.r-project.org/web/packages/statmod/index.html
statnet.commonstatnet.common 4.0.04.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/statnet.common/index.html
statsstats 3.4.43.4.4 NANA
stats4stats4 3.4.43.4.4 NANA
stepPlrstepPlr 0.930.93 https://cran.r-project.org/web/packages/stepPlr/index.html
stochvolstochvol 1.3.31.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/stochvol/index.html
stopwordsstopwords 0.9.00.9.0 https://cran.r-project.org/web/packages/stopwords/index.html
stringdiststringdist 0.9.4.70.9.4.7 https://cran.r-project.org/web/packages/stringdist/index.html
stringistringi 1.1.71.1.7 https://cran.r-project.org/web/packages/stringi/index.html
stringrstringr 1.3.01.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/stringr/index.html
strucchangestrucchange 1.5-11.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/index.html
stsmstsm 1.91.9 https://cran.r-project.org/web/packages/stsm/index.html
stsm.classstsm.class 1.31.3 https://cran.r-project.org/web/packages/stsm.class/index.html
sugrrantssugrrants 0.2.40.2.4 https://cran.r-project.org/web/packages/sugrrants/index.html
sunburstRsunburstR 2.0.02.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/sunburstR/index.html
SuppDistsSuppDists 1.1-9.41.1-9.4 https://cran.r-project.org/web/packages/SuppDists/index.html
surveysurvey 3.33-23.33-2 https://cran.r-project.org/web/packages/survey/index.html
survivalsurvival 2.41-32.41-3 https://cran.r-project.org/web/packages/survival/index.html
survminersurvminer 0.4.20.4.2 https://cran.r-project.org/web/packages/survminer/index.html
survMiscsurvMisc 0.5.40.5.4 https://cran.r-project.org/web/packages/survMisc/index.html
svglitesvglite 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/svglite/index.html
svmpathsvmpath 0.9550.955 https://cran.r-project.org/web/packages/svmpath/index.html
svUnitsvUnit 0.7-120.7-12 https://cran.r-project.org/web/packages/svUnit/index.html
sweepsweep 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/sweep/index.html
sysfontssysfonts 0.7.20.7.2 https://cran.r-project.org/web/packages/sysfonts/index.html
systemfitsystemfit 1.1-201.1-20 https://cran.r-project.org/web/packages/systemfit/index.html
syuzhetsyuzhet 1.0.41.0.4 https://cran.r-project.org/web/packages/syuzhet/index.html
tautau 0.0-200.0-20 https://cran.r-project.org/web/packages/tau/index.html
tcltktcltk 3.4.43.4.4 NANA
tcltk2tcltk2 1.2-111.2-11 https://cran.r-project.org/web/packages/tcltk2/index.html
TeachingDemosTeachingDemos 2.102.10 https://cran.r-project.org/web/packages/TeachingDemos/index.html
tensortensor 1.51.5 https://cran.r-project.org/web/packages/tensor/index.html
tensorAtensorA 0.360.36 https://cran.r-project.org/web/packages/tensorA/index.html
testthattestthat 2.0.02.0.0 https://cran.r-project.org/web/packages/testthat/index.html
text2vectext2vec 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/text2vec/index.html
textcattextcat 1.0-51.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/textcat/index.html
textcleantextclean 0.9.30.9.3 https://cran.r-project.org/web/packages/textclean/index.html
textirtextir 2.0-52.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/textir/index.html
textmineRtextmineR 2.1.12.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/textmineR/index.html
textshapetextshape 1.6.01.6.0 https://cran.r-project.org/web/packages/textshape/index.html
tfplottfplot 2015.12-12015.12-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tfplot/index.html
tframetframe 2015.12-12015.12-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tframe/index.html
tgptgp 2.4-142.4-14 https://cran.r-project.org/web/packages/tgp/index.html
TH.dataTH.data 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/TH.data/index.html
threejsthreejs 0.3.10.3.1 https://cran.r-project.org/web/packages/threejs/index.html
tibbletibble 2.1.12.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tibble/index.html
tibbletimetibbletime 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tibbletime/index.html
tidycensustidycensus 0.4.10.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tidycensus/index.html
tidyrtidyr 0.8.00.8.0 https://cran.r-project.org/web/packages/tidyr/index.html
tidyselecttidyselect 0.2.50.2.5 https://cran.r-project.org/web/packages/tidyselect/index.html
tidytexttidytext 0.1.80.1.8 https://cran.r-project.org/web/packages/tidytext/index.html
tidyversetidyverse 1.2.11.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tidyverse/index.html
tifftiff 0.1-50.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/tiff/index.html
tigristigris 0.6.20.6.2 https://cran.r-project.org/web/packages/tigris/index.html
timeDatetimeDate 3043.1023043.102 https://cran.r-project.org/web/packages/timeDate/index.html
timelineStimelineS 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/timelineS/index.html
timeSeriestimeSeries 3042.1023042.102 https://cran.r-project.org/web/packages/timeSeries/index.html
timetktimetk 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/timetk/index.html
timevistimevis 0,40.4 https://cran.r-project.org/web/packages/timevis/index.html
tmtm 0.7-30.7-3 https://cran.r-project.org/web/packages/tm/index.html
tmaptmap 1.11-11.11-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tmap/index.html
tmaptoolstmaptools 1.2-31.2-3 https://cran.r-project.org/web/packages/tmaptools/index.html
TMBTMB 1.7.131.7.13 https://cran.r-project.org/web/packages/TMB/index.html
tokenizerstokenizers 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tokenizers/index.html
toolstools 3.4.43.4.4 NANA
topicmodelstopicmodels 0.2-70.2-7 https://cran.r-project.org/web/packages/topicmodels/index.html
TraMineRTraMineR 2.0-82.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/TraMineR/index.html
translationstranslations 3.4.43.4.4 NANA
treetree 1.0-391.0-39 https://cran.r-project.org/web/packages/tree/index.html
fatérképtreemap 2.4-22.4-2 https://cran.r-project.org/web/packages/treemap/index.html
trelliscopejstrelliscopejs 0.1.180.1.18 https://cran.r-project.org/web/packages/trelliscopejs/index.html
trimclustertrimcluster 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/trimcluster/index.html
truncnormtruncnorm 1.0-81.0-8 https://cran.r-project.org/web/packages/truncnorm/index.html
TSATSA 1.011.01 https://cran.r-project.org/web/packages/TSA/index.html
tseriestseries 0.10-430.10-43 https://cran.r-project.org/web/packages/tseries/index.html
tsfatsfa 2014.10-12014.10-1 https://cran.r-project.org/web/packages/tsfa/index.html
tsintermittenttsintermittent 1.91.9 https://cran.r-project.org/web/packages/tsintermittent/index.html
tsoutlierstsoutliers 0.6-60.6-6 https://cran.r-project.org/web/packages/tsoutliers/index.html
TSPTSP 1.1-51.1-5 https://cran.r-project.org/web/packages/TSP/index.html
TTRTTR 0.23-30.23-3 https://cran.r-project.org/web/packages/TTR/index.html
tweedietweedie 2.3.22.3.2 https://cran.r-project.org/web/packages/tweedie/index.html
tweenrtweenr 1.0.11.0.1 https://cran.r-project.org/web/packages/tweenr/index.html
twitteRtwitteR 1.1.91.1.9 https://cran.r-project.org/web/packages/twitteR/index.html
udpipeudpipe 0,50.5 https://cran.r-project.org/web/packages/udpipe/index.html
udunits2udunits2 0.130.13 https://cran.r-project.org/web/packages/udunits2/index.html
unitsunits 0.5-10.5-1 https://cran.r-project.org/web/packages/units/index.html
UpSetRUpSetR 1.3.31.3.3 https://cran.r-project.org/web/packages/UpSetR/index.html
urcaurca 1.3-01.3-0 https://cran.r-project.org/web/packages/urca/index.html
usefuluseful 1.2.31.2.3 https://cran.r-project.org/web/packages/useful/index.html
UsingRUsingR 2.0-52.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/UsingR/index.html
usmapusmap 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/usmap/index.html
utf8utf8 1.1.31.1.3 https://cran.r-project.org/web/packages/utf8/index.html
utilsutils 3.4.43.4.4 NANA
uuiduuid 0.1-20.1-2 https://cran.r-project.org/web/packages/uuid/index.html
V8V8 2,22.2 https://cran.r-project.org/web/packages/V8/index.html
varsvars 1.5-21.5-2 https://cran.r-project.org/web/packages/vars/index.html
vcdvcd 1.4-41.4-4 https://cran.r-project.org/web/packages/vcd/index.html
vctrsvctrs 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/vctrs/index.html
vdiffrvdiffr 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/vdiffr/index.html
veganvegan 2.4-62.4-6 https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/index.html
VennDiagramVennDiagram 1.6.201.6.20 https://cran.r-project.org/web/packages/VennDiagram/index.html
VGAMVGAM 1.0-51.0-5 https://cran.r-project.org/web/packages/VGAM/index.html
VIFVIF 1.01.0 https://cran.r-project.org/web/packages/VIF/index.html
VIMVIM 4.7.04.7.0 https://cran.r-project.org/web/packages/VIM/index.html
vioplotvioplot 0,20.2 https://cran.r-project.org/web/packages/vioplot/index.html
viridisviridis 0.5.10.5.1 https://cran.r-project.org/web/packages/viridis/index.html
viridisLiteviridisLite 0.3.00.3.0 https://cran.r-project.org/web/packages/viridisLite/index.html
visNetworkvisNetwork 2.0.32.0.3 https://cran.r-project.org/web/packages/visNetwork/index.html
vistimevistime 0.4.00.4.0 https://cran.r-project.org/web/packages/vistime/index.html
wavethreshwavethresh 4.6.84.6.8 https://cran.r-project.org/web/packages/wavethresh/index.html
webshotwebshot 0.5.00.5.0 https://cran.r-project.org/web/packages/webshot/index.html
webutilswebutils 0,60.6 https://cran.r-project.org/web/packages/webutils/index.html
wecoweco 1.11.1 https://cran.r-project.org/web/packages/weco/index.html
WeibullRWeibullR 1.0.101.0.10 https://cran.r-project.org/web/packages/WeibullR/index.html
weightsweights 0.850.85 https://cran.r-project.org/web/packages/weights/index.html
whiskerwhisker 0.3-20.3-2 https://cran.r-project.org/web/packages/whisker/index.html
withrwithr 2.1.22.1.2 https://cran.r-project.org/web/packages/withr/index.html
wmtsawmtsa 2.0-32.0-3 https://cran.r-project.org/web/packages/wmtsa/index.html
wordcloudwordcloud 2.52.5 https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud/index.html
wordcloud2wordcloud2 0.2.10.2.1 https://cran.r-project.org/web/packages/wordcloud2/index.html
xesreadRxesreadR 0.2.20.2.2 https://cran.r-project.org/web/packages/xesreadR/index.html
xgboostxgboost 0.6.4.10.6.4.1 https://cran.r-project.org/web/packages/xgboost/index.html
XMLXML 3.98-1.103.98-1.10 https://cran.r-project.org/web/packages/XML/index.html
xml2xml2 1.2.01.2.0 https://cran.r-project.org/web/packages/xml2/index.html
xplorerrxplorerr 0.1.10.1.1 https://cran.r-project.org/web/packages/xplorerr/index.html
xtablextable 1.8-21.8-2 https://cran.r-project.org/web/packages/xtable/index.html
xtsxts 0.10-20.10-2 https://cran.r-project.org/web/packages/xts/index.html
yamlyaml 2.1.182.1.18 https://cran.r-project.org/web/packages/yaml/index.html
yarrryarrr 0.1.50.1.5 https://cran.r-project.org/web/packages/yarrr/index.html
YieldCurveYieldCurve 4.14.1 https://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/index.html
zeallotzeallot 0.1.00.1.0 https://cran.r-project.org/web/packages/zeallot/index.html
ziczic 0.9.10.9.1 https://cran.r-project.org/web/packages/zic/index.html
zipfRzipfR 0.6-100.6-10 https://cran.r-project.org/web/packages/zipfR/index.html
zoozoo 1.8-11.8-1 https://cran.r-project.org/web/packages/zoo/index.html

A Power BI-ban nem támogatott R-csomagokR scripts that are not supported in Power BI

Az alábbi táblázat a Power BI szolgáltatás által nem támogatott csomagokat sorolja fel.The following table shows which packages are not supported in the Power BI service.

CsomagPackage Kérelem kelteRequest Date OkReason
RgoogleMapsRgoogleMaps 10/05/201610/05/2016 Hálózati blokkolásNetworking is blocked
mailRmailR 10/03/201610/03/2016 Hálózati blokkolásNetworking is blocked
RevoScaleRRevoScaleR 8/30/20168/30/2016 csak a Microsoft R Server részeként szerezhető beships only with Microsoft R Server

Következő lépésekNext steps

Az R Power BI-beli használatával kapcsolatban az alábbi cikkekben találhat további információt:For more information about R in Power BI, take a look at the following articles: