Gyakori kérdések – Power BIFrequently asked questions about Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőre vonatkozik.Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak Nem vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Nem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Nem vonatkozik a következőre.Pro- vagy prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Mi a Microsoft Power BI szolgáltatás?What is the Microsoft Power BI service?

A Power BI egy felhőalapú üzleti analitikai szolgáltatás, amely bárki számára lehetővé teszi az adatok vizualizációját és elemzését gyors, hatékony és átlátható módon.The Power BI service is a cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. Egyszerűen használható irányítópultokon, interaktív jelentéseket és az adatokat életre keltő látványos vizualizációkon keresztül teszi elérhetővé a felhőben és helyben tárolt adatok számos típusát.It connects users to a broad range of cloud-based and on-premises data through easy-to-use dashboards, interactive reports, and compelling visualizations that bring data to life. További tudnivalók a Power BI-ról.Read more about Power BI.

Mit jelent a Power BI üzleti felhasználójának lenni?What is a Power BI business user?

A munkakörétől függ, hogy milyen módon használja a Power BI-t.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Végfelhasználóként vagy üzleti felhasználóként Ön az, aki tartalmat (irányítópultokat, jelentéseket vagy alkalmazásokat) kap a munkatársaitól.As an end user or business user, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. A Power BI online vagy mobil változatát használja, amelyet Power BI szolgáltatásnak hívunk, és így tekinti át vagy használja a tartalmat üzleti döntésekhez.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions. Tudjon meg többet az üzleti felhasználók számára készült Power BI szolgáltatásról.Read more about Power BI for business users.

Mi a különbség a Power BI Pro és a Power BI Premium között?What's the difference between Power BI Pro and Power BI Premium?

A Power BI Pro egyéni felhasználói licenc, amely hozzáférést biztosít a Power BI szolgáltatás minden tartalmához és funkciójához.Power BI Pro is an individual user license that allows access to all content and capabilities in the Power BI service. Megoszthat tartalmakat, és lehetőség van más Pro-felhasználókkal való együttműködésre is.You can even share content and collaborate with other Pro users. Csak a Pro szintű felhasználók tehetnek közzé tartalmat más munkaterületeken, oszthatnak meg irányítópultokat, és iratkozhatnak fel irányítópultokra és jelentésekre.Only Pro users can publish content to other workspaces, share dashboards, and subscribe to dashboards and reports.

A Power BI Premium szint kapacitást biztosít, amellyel konzisztensebb teljesítmény érhető el.Power BI Premium provides a capacity to deliver more consistent performance. Emellett nagyobb adatméreteket támogat a Power BI-ban.It also supports larger data volumes in Power BI. Egyéni felhasználók esetén a Premium lehetővé teszi, hogy a Pro-felhasználók széles körben megoszthassák a tartalmat úgy, hogy ehhez nincs szükségük arra, hogy a tartalom címzettjei felhasználónkénti licencekkel rendelkezzenek.For individual users, Premium enables widespread distribution of content by Pro users and it doesn't require per-user Pro licenses for recipients viewing the content. Ez azt jelenti, hogy az üzleti felhasználók együttműködhetnek munkatársaikkal, illetve megtekinthetik és használhatják a velük megosztott irányítópultokat, jelentéseket és alkalmazásokat.This means that business users can collaborate with colleagues and view and interact with dashboards, reports, and apps that have been shared with them.

További információ: Milyen típusú licencem van?.To learn more, see What type of license do I have?.

Mi a teendő, ha kérdéseim vannak a Power BI Premium verzióval kapcsolatban?What if I have questions about Power BI Premium?

A Power BI Premium verzióval kapcsolatos kérdésekért lásd: Power BI Premium – gyakori kérdések.For questions related to Power BI Premium, see Power BI Premium FAQ.

Mi az a Power BI Desktop?What is Power BI Desktop?

A Power BI Desktop egy ingyenes alkalmazás, amelyet közvetlenül a saját számítógépére telepíthet.Power BI Desktop is a free application you can install right on your own computer. A Power BI Desktop szorosan együttműködik a Power BI szolgáltatással.Power BI Desktop works cohesively with the Power BI service. Az adatelemzők, jelentéstervezők, rendszergazdák és fejlesztők a Power BI Desktop alkalmazással jelentéseket állítanak elő és tesznek elérhetővé a Power BI szolgáltatás üzleti felhasználói, például az Ön számára.Data scientists, report designers, admins, and developers work with Power BI Desktop to produce reports and make them available to the Power BI service business users, like you. További olvasnivaló arról, hogy Mi az a Power BI Desktop.Read more about What is Power BI Desktop.

Üzleti felhasználóként mire van szükségem ahhoz, hogy igénybe vehessem a Power BI szolgáltatást?As a business user, what do I need to use the Power BI service?

Ha a vállalata Power BI-licenceket vagy egy Premium-kapacitással rendelkező fiókot vásárolt, mindössze egy webböngészőre és hitelesítő adatokra lesz szüksége.If your company has purchased Power BI licenses or a Premium capacity account, all you'll need is a Web browser and credentials. A bejelentkezéshez használhatja a munkahelyi e-mail-címét és jelszavát (amelyet a Power BI rendszergazdája állít be).To log in, you'll use your work email address and a password (set by your Power BI administrator).

A Power BI szolgáltatásra egyénileg is regisztrálhat.You can also sign up for the Power BI service as an individual. További információ: A Power BI önkiszolgáló regisztrációs folyamataSee the Power BI self-service sign-up process

Miért a munkahelyi e-mail-címemmel kell regisztrálni?Why do I have to sign up with my work email?

A Power BI nem támogatja a fogyasztói e-mail-szolgáltatók vagy távközlési szolgáltatók által biztosított e-mail-címeket.Power BI doesn't support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers. További információ: A Power BI önkiszolgáló regisztrációs folyamata.Learn more about the Power BI self-service sign-up process.

A Power BI támogatja a mobileszközöket?Does Power BI support mobile devices?

Igen.Yes. A Power BI natív alkalmazásokat biztosít Android rendszerű mobiltelefonokon, táblagépeken, iOS-eszközökön és Windows 10-es eszközökön.Power BI has native apps for Android phones and tablets, iOS devices, and Windows 10 devices. Az adott Power BI-mobilalkalmazást a megfelelő áruházból töltheti le:Download one of the Power BI mobile apps from its respective store:

Mit kell telepíteni a Power BI használatához?What do I need to install to use Power BI?

A Power BI szolgáltatás használatához csak egy webböngészőre és egy e-mail-címre van szükség.To use the Power BI service for free, you just need a Web browser and email.

A Power BI mobilalkalmazásait is letöltheti a megfelelő áruházakból – szintén ingyenesen:You can download the Power BI mobile apps from their respective stores, also for free:

Hol tehetem meg az első lépéseket a Power BI-jal?Where do I get started with Power BI?

Az alábbi erőforrások állnak rendelkezésre az első lépések megtételéhez:The following resources are available to help get you started:

Milyen böngészőket támogat a Power BI?What browsers does Power BI support?

Íme a Power BI által támogatott böngészők teljes listája.Here's a complete list of supported browsers for Power BI.

Milyen régiókat és nyelveket támogat a Power BI?What regions and languages does Power BI support?

Íme a Power BI által támogatott régiók és nyelvek teljes listája.Here's a complete list of regions and languages supported by Power BI.

Hol tájékozódhatok a biztonságról?Where can I learn more about security?

További információ a Power BI biztonságáról, adatvédelméről és megfelelőségéről:Learn more about Power BI security, privacy, and compliance here:

Hogyan lehet műveleteket visszavonni a Power BI-ban?How do I undo in Power BI?

Sok más Microsoft-szolgáltatáshoz és -szoftverhez hasonlóan a Power BI is egyszerű módot kínál az utolsó parancs visszavonására.Like many other Microsoft services and software, Power BI provides an easy way to undo your last command.

  • A legutóbbi művelet vagy az utolsó néhány művelet visszavonásához használja a CTRL+Z billentyűkombinációt.To undo your last action, or last few actions, press CTRL+Z.

Következő lépésekNext steps