Reflektorfények hozzáadása Power BI-jelentésekhezAdd spotlights to Power BI reports

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőkre vonatkozik.a Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak A következőkre vonatkozik. a Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknekNem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop A következőkre vonatkozik.Pro- vagy Prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

A reflektorfénnyel felhívhatja például a figyelmet egy adott vizualizációra vagy jelentésoldalra.With spotlight, you can draw attention to a specific visual on a report page. Ha egy könyvjelző hozzáadásakor a reflektorfény mód be van kapcsolva, a könyvjelző megőrzi a beállítást.If the spotlight mode is selected when you add a bookmark, that mode is retained in the bookmark.

Reflektorfény hozzáadásaAdd a spotlight

  1. Nyisson meg egy jelentést a Power BI szolgáltatásban.Open a report in the Power BI service.

  2. Döntse el, hogy melyik vizualizációt szeretné kiemelni a jelentésoldalon.Decide which visual you'd like to highlight on the report page. Válassza a További műveletek (...) legördülő menüt.Select the More actions (...) dropdown.

    A reflektorfény összehasonlítása a fókusz móddal

  3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget a Reflektorfény esetében.Choose the option for Spotlight. Kiemelve jelenik meg a kiválasztott vizualizáció, amelynek a hatására az oldalon lévő összes többi vizualizáció majdnem teljesen elhalványul.The selected visual is highlighted, which causes all other visuals on the page to fade to near transparency.

    Reflektorfény mód

További lépésekNext steps