A Power BI Embedded-kapacitás skálázása az Azure PortalonScale your Power BI Embedded capacity in the Azure portal

Ez a cikk bemutatja, hogyan skálázhat egy Power BI Embedded-kapacitást a Microsoft Azure-ban.This article walks through how to scale a Power BI Embedded capacity in Microsoft Azure. A skálázással növelheti vagy csökkentheti a kapacitás méretét.Scaling allows you to increase or decrease the size of your capacity.

Ez a cikk feltételezi, hogy már létrehozott egy Power BI Embedded-kapacitást.This assumes you have created a Power BI Embedded capacity. Ha még nem, végezze el az első lépéseket a Power BI Embedded-kapacitás létrehozása az Azure Portalon című cikk szerint.If you have not, see Create Power BI Embedded capacity in the Azure portal to get started.

Megjegyzés

A skálázási műveletek körülbelül egy percet vesznek igénybe.A scaling operation can take about a minute. Ezalatt az idő alatt a kapacitás nem elérhető.During this time, the capacity will not be available. Előfordulhat, hogy a beágyazott tartalmak nem töltődnek be.Embedded content may fail to load.

Kapacitás skálázásaScale a capacity

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalon.Sign into the Azure portal.

 2. A kapacitások megtekintéséhez válassza a Minden szolgáltatás > Power BI Embedded lehetőséget.Select All services > Power BI Embedded to see your capacities.

  Minden szolgáltatás az Azure Portalon

 3. Válassza ki a skálázni kívánt kapacitást.Select the capacity you want to scale.

  A Power BI Embedded-kapacitások listája az Azure Portalon

 4. Válassza a kapacitás Méretezés területén a Tarifacsomag lehetőséget.Select Pricing tier under Scale within your capacity.

  Tarifacsomag lehetőség a méretezési menüben

  A jelenlegi tarifacsomag kékkel van kiemelve.Your current pricing tier is outlined in blue.

  A kékkel kiemelt jelenlegi tarifacsomag

 5. A felfelé vagy lefelé történő skálázáshoz válassza ki, melyik csomagra szeretne váltani.To scale up or down, select the new tier to move to. Új csomag kiválasztásakor egy kék szaggatott vonal jelenik meg a kijelölés körül.Selecting a new tier places a dashed blue outline around the selection. Az új szintre való skálázáshoz válassza a Kiválasztás lehetőséget.Select Select to scale to the new tier.

  Új csomag kiválasztása

  A kapacitás skálázása egy-két percet vehet igénybe.Scaling your capacity may take a minute or two to complete.

 6. Erősítse meg a csomagot az Áttekintés lap megtekintésével. Itt megjelenik az aktuális tarifacsomag.Confirm your tier by viewing the overview tab. The current pricing tier is listed.

  Aktuális csomag megerősítése

Következő lépésekNext steps

Kapacitás szüneteltetéséhez vagy elindításához tekintse meg a Power BI Embedded-kapacitás szüneteltetése és elindítása az Azure Portalon című cikket.To pause or start your capacity, see Pause and start your Power BI Embedded capacity in the Azure portal.

Power BI-tartalmak beágyazásához tekintse meg a Power BI-irányítópultok, -jelentések és -csempék beágyazása című témakört.To begin embedding Power BI content within your application, see How to embed your Power BI dashboards, reports, and tiles.

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community