Power BI Desktop Mosoly küldése – Adatvédelmi nyilatkozatPower BI Desktop Send a Smile Privacy Statement

A Power BI Desktop 2018. márciusi verziójától kezdve a hibajelentések a Windows hibajelentés platformot használják a Mosoly küldése és a Rosszallás küldése funkció helyett.Beginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, error reporting uses the Windows Error Reporting platform rather than the Send a Smile or Send a Frown functionality. A Windows hibajelentés platformról a Windows adatvédelmi blogja tartalmaz bővebb információt.You can get more information about the Windows Error Reporting platform in the Windows Privacy blog.

A Power BI Desktop 2018. március előtti verziói esetébenFor versions of Power BI Desktop prior to March 2018

A Microsoftnál folyamatosan dolgozunk az adatai védelmén, miközben igyekszünk olyan termékeket kifejleszteni, amelyek megfelelnek az ügyfelek teljesítményre, hatékonyságra és kényelmes használatra vonatkozó igényeinek.At Microsoft, we are working hard to protect your privacy, while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you want. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Microsoft Power BI Desktop-visszajelzés Mosoly küldése funkció különböző adatgyűjtési és -felhasználási gyakorlatait ismerteti.This Privacy Statement explains many of the data collection and use practices of Microsoft Power BI Desktop Feedback Send a Smile. A nyilatkozat nem vonatkozik a Microsoft egyéb online vagy offline webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira.It doesn’t apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.

Ha a nyilatkozat máshogy nem határozza meg, a Mosoly küldése funkció nem bocsát személyes adatokat a Microsoft rendelkezésére.Except as otherwise described in this statement, Send a Smile doesn’t send personal information to Microsoft. A Microsoftnak küldött adatok nincsenek mással megosztva a Microsofton, illetve az irányítása alá tartozó leány- és társvállalatokon kívül az Ön engedélye nélkül.Information that is sent to Microsoft isn’t shared outside of Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission.

A Mosoly küldése lehetővé teszi, hogy elküldjön egy, az e-mail-címét tartalmazó visszajelzést a Power BI Desktopnak.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send an email address with your feedback. Ezen az e-mail-címen lépünk Önnel kapcsolatba, ha a Microsoftnak további információkra van szüksége, vagy szeretné tisztázni a kérés részleteit.This email address is used to contact you if Microsoft needs further information or clarification on your request. Nem kell regisztrálnia az e-mail-címét a Microsoftnál a Mosoly küldése funkció használatához.You don’t have to register your email address with Microsoft to use Send a Smile.

A Mosoly küldése a Power BI Desktopnak funkcióval visszajelzést küldhet a Microsoftnak, és mellékelhet olyan képernyőképeket, amelyek elősegítik az érintett dicséret vagy aggály megértését.Send a Smile to Power BI Desktop allows you to send feedback to Microsoft and, if you want, include screenshots showing the specific compliment or concern you have. Bár a Mosoly küldése nem gyűjt szándékosan személyes azonosításra alkalmas adatokat, előfordulhat, hogy ilyen adatok szerepelnek az Ön által beküldött visszajelzésben vagy képernyőképeken.Although Send a Smile doesn’t intentionally collect personally identifiable information, it is possible that such information might be captured in the feedback or screenshots you provide. A Microsoft nem használja fel ezeket az adatokat az Ön azonosítására.Microsoft doesn’t use this information to identify you.

A Mosoly küldése automatikusan begyűjt néhány, a rendszer-konfigurációra vonatkozó adatot, általános számítógépadatokat és a Microsoft-termékek használatára vonatkozó alapvető információkat.Send a Smile automatically collects some information about your system configuration, standard computer information, and basic information about how you use Microsoft products. Ezeket az adatokat a rendszer akkor továbbítja, amikor beküldi a visszajelzését.This information is sent when you choose to send feedback.

A Mosoly küldése általában a következőkkel kapcsolatban gyűjt adatokat:Send a Smile generally collects information about:

 • A rendszer konfigurációja, például az operációs rendszer verziója és a használt architektúra (32 bites vagy 64 bites).System configuration, such as the operating system version and architecture that you use (32-bit vs. 64-bit).
 • Általános számítógépadatok, például a Power BI Desktop, az Internet Explorer és a CLR használt verziója.Standard computer information, such as the Power BI Desktop, Internet Explorer version and CLR version that you are using.
 • A Power BI Desktop program használati adatai, például a fájlcsomag információi (dokumentum területi beállítása, gyors összevonás engedélyezési/letiltási állapota), engedélyezett vagy letiltott előzetes verziójú funkciók, DirectQuery vagy Importálás mód, jelenlegi munkakészlet és a jelenlegi munkamenetben használt legnagyobb virtuális memória.Power BI Desktop program usage, such as File Package Info (Document Locale, Fast Combine Enabled/Disabled state), Enabled and Disabled Preview Features, DirectQuery vs. Import mode, current Working Set and Peak Virtual Memory used in the current session.

Az összegyűjtött személyes adatokat a Microsoft és az ellenőrzése alatt álló leány- és társvállalatok az Ön által kért vagy jóváhagyott szolgáltatások biztosítására vagy tranzakciók végrehajtására, illetve adott esetben a következőkkel kapcsolatos további információk kérésére használják:The personal information we collect from you is used by Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates to provide the services or carry out the transactions you requested or authorized, and it might also be used to request additional information on:

 • A használt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan adott visszajelzésFeedback you provide about the product or service you are using
 • A szoftverrel kapcsolatos kritikus frissítések és értesítések biztosításaTo provide critical updates and notifications regarding the software
 • A termék vagy szolgáltatás javítása, például a hibákkal és a felmérési űrlapokkal kapcsolatos érdeklődésekTo improve the product or service, for example, bug and survey form inquiries

A jelen nyilatkozatban foglaltaktól eltekintve az Ön által megadott személyes adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk át harmadik félnek.Except as described in this statement, personal information you provide isn’t transferred to third parties without your consent. Alkalmanként szerződést kötünk más vállalatokkal, hogy nevünkben korlátozott szolgáltatásokat működtessenek, amelyek például a következők lehetnek:We occasionally hire other companies to provide limited services on our behalf, such as:

 • A megvásárolt termékek és más küldemények csomagolása, küldése és kézbesítésePackaging, sending and delivering purchases, and other mailings
 • Az ügyfelek termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolásaAnswering customer questions about products or services
 • Eseményregisztrálás feldolgozásaProcessing event registration
 • A szolgáltatások statisztikai elemzésePerforming statistical analysis of our services

Ezek a vállalatok csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kapják meg, és azokat nem használhatják más célra.We only provide those companies with the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

A Microsoft a következő célokból férhet hozzá vagy tehet közzé Önre vonatkozó információt, beleértve az Önnel folytatott kommunikáció tartalmát:Microsoft might access or disclose information about you, including the content of your communications, to:

 • Annak érdekében, hogy betartsa a törvényeket, illetve hogy a jogszerű kérelmeknek vagy jogi eljárások követelményeinek eleget tegyenComply with the law or respond to lawful requests or legal process
 • Annak érdekében, hogy megvédje a Microsoft vagy az ügyfeleink jogait vagy tulajdonát, beleértve a szolgáltatások használatára vonatkozó megállapodások vagy szabályzatok betartatásátProtect the rights or property of Microsoft or our customers, including the enforcement of our agreements or policies governing your use of the services
 • Ha jóhiszeműen úgy véli, hogy ez a hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal szükséges a Microsoft-alkalmazottak, az ügyfelek vagy a nyilvánosság személyes biztonságának megőrzése érdekébenAct on a good faith belief that such access or disclosure is necessary to protect the personal safety of Microsoft employees, customers, or the public

A Mosoly küldése által a Microsoft számára összegyűjtött vagy elküldött információ tárolása és feldolgozása történhet az Egyesült Államokban vagy bármely más országban, amelyben a Microsoft vagy társvállalatai, leányvállalatai, illetve szolgáltatói létesítményeket üzemeltetnek.Information collected by or sent to Microsoft by Send a Smile might be stored and processed in the United States or any other country in which Microsoft or its affiliates, subsidiaries, or service providers maintain facilities. A Microsoft aláveti magát az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által hatályba léptetett Safe Harbor keretegyezménynek, amely az Európai Unióból származó adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozik.Microsoft abides by the Safe Harbor Framework as set forth by the United States Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

Az adatok biztonságaSecurity of your information

A Microsoft elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett.Microsoft is committed to helping protect the security of your personal information. Különféle biztonsági és adatvédelmi technológiák és eljárások széles körének alkalmazásával óvjuk a személyes adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra hozataltól.We use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat változásaiChanges to this Privacy Statement

A Microsoft időnként frissítheti ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.Microsoft might occasionally update this Privacy Statement. Az utolsó frissítés az adatvédelmi nyilatkozat tetején szereplő dátuma minden változatban frissül.The last updated date at the top of the Privacy Statement is updated with every revision. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen nyilatkozatot, így folyamatosan tisztában lehet azzal, hogy a Microsoft hogyan védi az Önnel kapcsolatos információkat.We encourage you to periodically review this Privacy Statement to be informed of how Microsoft is helping to protect your information.