Tippek a tengelyek kezeléséhez Power BI-jelentésekbenTips to manage axes in Power BI reports

Ez a cikk olyan Power BI-jelentések készítőinek szól, akik tengelyekkel rendelkező vizualizációkat használnak.This article targets you as a report author designing Power BI reports, working with visuals that have axes. Ilyen vizualizációk többek között a sávdiagramok, az oszlopdiagramok és a vonaldiagramok.These visuals include bar charts, columns charts, line charts, and many others.

Tekintse meg a Power BI-jelentésekben használt tengelyek hatékony használatára nyolc tippet bemutató videót.Watch the video demonstrating eight tips to effectively manage axes in your Power BI reports.

TippekTips

Összefoglalva, a Power BI-jelentésekben használt tengelyek hatékony kezelésére vonatkozó legfontosabb nyolc tipp a következő:In summary, the top eight tips to effectively manage axes in Power BI reports include:

  1. Névleges kategóriák vizualizációjaVisualize nominal categories
  2. Intervallum-kategóriák vizualizációjaVisualize interval categories
  3. Az X tengely feliratainak beállításaAdjust X-axis labels
  4. Az Y tengely feliratainak beállításaAdjust Y-axis labels
  5. Az X tengely hierarchiáinak kezeléseManage X-axis hierarchies
  6. Az Y tengely hierarchiáinak kezeléseManage Y-axis hierarchies
  7. A görgetősáv használatának elkerülése az X tengelyenAvoid the X-axis scrollbar
  8. A tengelyek eltávolítása értékgörbék létrehozásáhozRemove axes to create sparklines

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: