Power BI-tanulmányokWhitepapers for Power BI

A tanulmányokkal behatóbban ismerheti meg a Power BI témaköreit.Whitepapers allow you to explore Power BI topics at a deeper level. Itt találja az elérhető Power BI-tanulmányok listáját.Here you can find a list of available whitepapers for Power BI.

TanulmányWhitepaper Description (Leírás)Description DateDate
A Power BI Enterprise üzembehelyezési előkészületeiPlanning a Power BI Enterprise Deployment Ez egy technikai tanulmány, amely a jól teljesítő és biztonságos céges Power BI-környezettel kapcsolatos szempontokat ismerteti.This technical whitepaper outlines considerations for a well-performing and secure organizational Power BI deployment. 2018. júliusJuly 2018
A Power BI és az adatfolyamokPower BI and Dataflows Ez a tanulmány technikai részletességgel ismerteti az adatfolyamokat, valamint az adatfolyamok szolgáltatásainak és funkcióinak hátterében álló képességeket és törekvéseket.This whitepaper describes dataflows in technical detail, and describes the capabilities and initiatives behind dataflow features and functionality. 2018. novemberNovember 2018
Microsoft Power BI PremiumMicrosoft Power BI Premium Leírja a Power BI Premium kiadáskori állapotát, valamint a várható fejlődési útját is.Describes Power BI Premium, both as it exists when launched and also how it will evolve. 2017. októberOctober 2017
A Power BI Premium tervezése és üzembe helyezésePower BI Premium Planning and Deployment Ez a tanulmány útmutatást nyújt és ajánlott eljárásokat mutat be a prémium szintű kapacitás meghatározott számítási feladatokhoz történő tervezéséhez és üzembe helyezéséhez.This paper provides guidance and best practices for planning and deploying Premium capacity for well-defined workloads. 2019. márciusMarch 2019
Kapacitás tervezése beágyazott elemzéshez a Power BI PremiummalPlan capacity for embedded analytics with Power BI Premium Ez a tanulmány útmutatást nyújt az alkalmazásfejlesztőknek/független szoftvergyártóknak a vállalat számára legmegfelelőbb kapacitás meghatározásához.This paper provides guidance for the app developer/ISV to determine the most appropriate capacity for its business. 2017. októberOctober 2017
Kapacitástervezési útmutató a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóhozCapacity planning guidance for Power BI Report Server A jelen dokumentum célja, hogy útmutatást nyújtson a Power BI jelentéskészítő kiszolgálójának kapacitástervezéséhez, és megossza a jelentéskészítő kiszolgáló különböző számítási feladataihoz tartozó terhelési tesztek végrehajtási eredményeit.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. 2018. márciusMarch 2018
BiztonságSecurity Részletes leírást nyújt a Power BI-on belüli biztonságról.Provides a detailed explanation of security within Power BI. 2019. márciusMarch 2019
Power BI-tartalom terjesztése külső vendégfelhasználóknak az Azure Active Directory B2B használatávalDistribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B Ez a tanulmány azt vázolja fel, hogyan terjeszthető tartalom a vállalaton kívüli felhasználóknak az Azure Active Directory vállalatközi (AAD B2B) integrációjával.This paper outlines how to distribute content to users outside the organization using the integration of Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B). 2019. márciusMarch 2019
Fejlett elemzés a Power BI használatávalAdvanced Analytics with Power BI Bemutatja a Power BI fejlett elemzési képességeit, beleértve a prediktív elemzéseket, az egyéni vizualizációkat, az R-integrációt és az adatelemzési kifejezéseket.Describes the advanced analytics capabilities of Power BI, including predictive analytics, custom visualizations, R integration, and data analysis expressions. 2017. februárFebruary 2017
Kétirányú szűrésBidirectional filtering Ismerteti a Power BI Desktopban elérhető kétirányú keresztszűrést (valamint az SQL Server Analysis Services 2016 működését is, mivel ugyanúgy viselkedik).Explains bidirectional cross-filtering in Power BI Desktop (the whitepaper also covers SQL Server Analysis Services 2016, both have the same behavior). 2018. júliusJuly 2018
DirectQuery az SQL Server 2016 Analysis Services szolgáltatásbanDirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services A DirectQuery az SQL Server 2016 esetében át lett alakítva a drámaian jobb sebesség és teljesítmény érdekében, de emiatt most a megértése és megvalósítása is bonyolultabbá vált.For SQL Server 2016, DirectQuery was redesigned for dramatically improved speed and performance, however, it is also now more complex to understand and implement. 2017. januárJanuary 2017
Power BI és SAP BWPower BI and SAP BW Ez a dokumentum azt ismerteti, milyen előnyökkel jár, ha az ügyfelek a Power BI-t a meglévő SAP Business Warehouse (BW) rendszerükhöz csatlakoztatják.This document describes how SAP customers can benefit from connecting Power BI to their existing SAP Business Warehouse (BW) systems. 2018. februárFebruary 2018
A táblázatos BI szemantikai modell biztonságossá tételeSecuring the Tabular BI Semantic Model Ez a tanulmány bemutatja a táblázatos BI-szemantika és a Power BI biztonsági modelljét.This paper introduces the security model for tabular BI semantic and Power BI. Megtudhatja, hogyan hozhat létre szerepköröket, valósíthat meg dinamikus biztonságot, konfigurálhat megszemélyesítési beállításokat, kezelhet szerepköröket és választhatja ki a módszert a hálózati biztonsági környezetében működő modellekhez való csatlakozáshoz.You will learn how to create roles, implement dynamic security, configure impersonation settings, manage roles, and choose a method for connecting to models that works in your network security context. 2016. áprilisApril 2016
A Power BI és a GDPRPower BI and GDPR Ez a hivatkozás a Szolgáltatásmegbízhatósági portálon elérhető, a Microsoft Power BI GDPR-tanulmányt is magukban foglaló tanulmányok listájára mutat.This link takes you to the list of whitepapers on the Service Trust Portal, including the Microsoft Power BI GDPR whitepaper. 2018. áprilisApril 2018

Megjegyzés

Ha szeretné megtekinteni vagy törölni személyes adatait, kérjük tekintse át a Microsoft útmutatóját az Adattárolással kapcsolatos kérelmek Windows-ügyfelek számára a GDPR-hoz igazodóan webhelyen.If you’re interested in viewing or deleting personal data, please review Microsoft's guidance in the Windows Data Subject Requests for the GDPR site. Ha a GDPR-ral kapcsolatos általános információkra kíváncsi, tekintse meg a Szolgáltatásmegbízhatósági portál GDPR szakaszát.If you’re looking for general information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Több kérdése van?More questions? Kérdezze meg a Power BI-közösségetTry asking the Power BI Community