API-összekötő fejlesztése (PowerApps)Develop an API connector (PowerApps)

Egy összekötő létrehozása több lépésből áll.Building a connector involves multiple steps. Első lépések – Kattintson vagy koppintson a PowerAppsben a Beállítások gombra (fogaskerék ikon) a képernyő jobb felső sarkában.To get started - in PowerApps, click or tap the Settings button (the gear icon) at the upper right of the page. Ezután kattintson vagy koppintson az Egyéni összekötők lehetőségre.Then click or tap Custom Connectors.

API-összekötők keresése

Az API leírásaDescribe your API

Az API-összekötők leírása az OpenAPI standard használatával történik, amely meghatározza egy adott HTTP API interfészét.API connectors are described using the OpenAPI standard for defining the interface of an HTTP API. Kiindulópontként használhat egy meglévő OpenAPI-fájlt, vagy pedig importálhat egy Postman-gyűjteményt, amely automatikusan létrehozza az OpenAPI-fájlt.You can start building with an existing OpenAPI file, or you can import a Postman Collection, which auto-generates the OpenAPI file for you.

API-diagram meghatározása

Ha ezen API-leírások egyikéből indul ki, a varázsló automatikusan kitölti a metaadatokat tartalmazó mezőket.If you start from either of these API descriptions, the metadata fields in the wizard are auto-populated. Ezeket bármikor módosíthatja.You can edit these at any time.

Biztonság kiépítéseBuild security

Válassza ki a szolgáltatása által támogatott hitelesítési típust, és adjon meg további információkat az identitásoknak a szolgáltatása és az ügyfelek közötti megfelelő áramlásának biztosításához.Pick the authentication type supported by your service, and provide additional details to enable identity to flow appropriately between your service and any clients.

Biztonsági diagram

Tudjon meg többet az összekötők biztonságáról.Learn more about connector security.

Eseményindítók és műveletek létrehozásaBuild triggers and actions

  1. Az összekötőjéhez tartozó eseményindítók és műveletek létrehozásához váltson a Definíció fülre.To build the triggers and actions for your connector, switch to the Definition tab.

    Definíciódiagram

  2. A varázsló segítségével új műveleteket hozhat létre, vagy szerkesztheti a meglévő műveletekhez tartozó sémákat és válaszokat.Using the wizard, you can add new operations or edit the schema and response for existing ones. Az egyes műveletekhez tartozó Általános tulajdonságok lehetővé teszik a összekötőjéhez kapcsolódó végfelhasználói élmény ellenőrzését.The General properties for each operation enable you to control the end-user experience for your connector. Tudjon meg többet a különböző típusú műveletekről az alábbi hivatkozásokra kattintva:Learn more about the different types of operations using the links below:

  3. Végezetül kattintson vagy koppintson az Összekötő létrehozása lehetőségre az API-összekötő regisztrálásához.Finally, click or tap Create connector to register the API connector.

Ha érdeklik a varázslóban nem elérhető, további funkciók, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen: condevhelp@microsoft.com.For additional features not available in the wizard, please contact condevhelp@microsoft.com.

Az összekötő teszteléseTest the connector

Mielőtt elküldené API-összekötőjét, tesztelje azt az alábbi módokon:Prior to submission, test your API connector in one or more ways:

  • Az API-összekötő tesztelését végző varázsló használatával lehívhatja az egyes műveleteket, hogy ellenőrizze azok funkcionalitását, valamint a válaszsémát.Using the API connector Testing wizard, you can call each operation to verify its functionality and the response schema.
  • A Microsoft Flow tervezőjében vizuálisan hozhat létre folyamokat az API-összekötő használatával.In the designer for Microsoft Flow, you can visually build flows using your API connector. Ez a tesztelési módszer betekintést nyújt a felhasználói felület funkcionalitásába és az összekötő funkcióinak a működésébe.This method of testing gives you visibility into the user interface functionality and features of your connector.
  • A PowerApps Studióban a képletsáv használatával tudja lehívni az egyes műveleteket, majd a képernyőn megjelenő vezérlőkhöz kötni a választ.In the PowerApps Studio, you can call each operation using the formula bar, and bind the response to controls on your screen.

Ez a témakör csak egy rövid áttekintést nyújt. További információkért lásd: Egyéni összekötő regisztrálása és használata.This topic provides an overview; for more information, see Register and use a custom connector.