Beküldés API-összekötőként történő minősítésre (PowerApps)Submit for certification as an API Connector (PowerApps)

A harmadik félre vonatkozó minősítési folyamat részeként ellenőrizzük az adott összekötőt a közzététel előtt.As part of our third party certification process, we review your connector before publishing. A minősítéssel az összekötők a Microsoft Flow, a PowerApps és a Logic Apps összes felhasználójának elérhetővé válnak.By certifying a connector, it becomes available to all users of Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps. A minősítésre vonatkozó feltételeket és lépéseket az alábbiakban találja.Following are the criteria and steps for certification.

FeltételekCriteria

SzolgáltatásCapability RészletekDetails Szükséges vagy ajánlottRequired or Recommended
Szolgáltatott szoftver (SaaS) – üzleti célú alkalmazásSoftware as a Service (SaaS) app for business Olyan üzleti felhasználói megoldás, amely jól illeszkedik a Microsoft Flow, a PowerApps és a Logic Apps környezetébeBusiness user scenario that fits well with Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps SzükségesRequired
Hitelesítés típusaAuthentication Type Az API-nak támogatnia kell az OAuth2, az API-kulcs vagy az alapszintű hitelesítés típusokatYour API must support OAuth2, API key, or Basic authentication SzükségesRequired
TámogatásSupport Meg kell adnia egy olyan támogatási kapcsolattartót, akitől az ügyfelek segítséget kérhetnekYou must provide a support contact where customers can find help SzükségesRequired
Rendelkezésre állás / üzemidőAvailability / Uptime Az alkalmazásnak legalább 99,9%-os hasznos üzemidővel kell rendelkeznieYour app should have an uptime of at least 99.9% AjánlottRecommended

Az összekötő beküldéseSubmitting your connector

A Microsoft Flow, a PowerApps és a Logic Apps összekötőjének minősítése három egyszerű lépésben történik:Certify your connector for Microsoft Flow, PowerApps, and Logic Apps in three simple steps:

 1. NevezésNomination

  • Nevezés beküldéseSubmit a nomination
  • Kapni fog egy kölcsönös titoktartási szerződést és egy partneri szerződést.You will receive a mutual Non-Disclosure Agreement and Partner Agreement. A folytatáshoz a szerződések aláírására van szükség.The signed contracts are required in order to proceed.
  • Ellenőrizzük, hogy az alkalmazás megfelel-e a feltételeknek.We'll check if your app meets the criteria. Jóváhagyáskor tájékoztatjuk az előkészítésre vonatkozó utasításokról.Once approved, we'll notify you along with instructions for onboarding.
 2. FelülvizsgálatReview

  Küldje el az alábbi információkat nevezési kapcsolattartójának felülvizsgálat céljából:Submit the following information to your nomination contact for review:

  • Az API-t ismertető OpenAPI-fájlOpenAPI file that describes your API
  • icon.png fájl (kb. 160 px méretű embléma egy 230 px méretű négyzetben, színes hátterű fehér ikon ajánlott)icon.png file (~160px logo inside a 230px square, white on a colored background is preferred)
  • A márkaszín hexadecimális értéke (amely megegyezik az ikonfájl színes hátterével)Brand color in hex (matching the colored background in the icon file)
  • Ellenőrzésre szolgáló tesztfiókA test account for validation
  • Támogatási kapcsolattartóA support contact

   Ha további információra van szükség, a részletekkel kapcsolatban keresni fogjuk Önt.If additional information is required, we'll contact you with more details.

 3. KözzétételPublishing

  Miután ellenőriztük az összekötő működését és tartalmát, előkészítjük az összekötőt az összes termékben és régióban való telepítésre.After we validate connector functionality and content, we will stage the connector for deployment across all products and regions.

  Alapértelmezés szerint minden összekötőt „prémium” jelöléssel teszünk közzé.By default, all connectors are published as "premium". Ha az alkalmazás az Azure-ra épül, kérheti, hogy az összekötő az Office 365 Nagyvállalati verzió díjcsomagjaival rendelkező összes ügyfélnek „standard” jelöléssel álljon rendelkezésére.If your app is built on Azure, you can apply to have your connector listed as a “standard” connector available to all users of Office 365 Enterprise plans. További részleteket a nevezési kapcsolattartótól kaphat.Ask your nomination contact for more details.