Az alkalmazás analitikai jelentéseinek megtekintéseView analytics reports for your app

Készített egy alkalmazást, és megosztotta azt a munkahelyével?Have you built an app and shared it out to your organization? Kíváncsi arra, naponta hány kollégája használja az adott alkalmazást?Are you curious how many of your colleagues are using it on a daily basis?

Bemutatkozik a PowerApps első analitikai jelentése, amely mostantól elérhető a web.powerapps.com webhely Alkalmazáshasználati jelentés lapján.Introducing the first PowerApps analytics report that is now available from web.powerapps.com; the App usage report.

Az alkalmazáshasználati jelentéssel nap, eszközplatform és hely szerinti bontásban tekintheti meg, hogy hány felhasználó használta az alkalmazást az elmúlt 30 napban.The App usage report gives you the ability to track how many users are using your app over the past 30 days broken down by day, device platform and location.

Alkalmazáshasználati jelentés

Hogyan lehet hozzáférni az alkalmazásjelentésekhez?How do I get access to my app's reports?

A jelentésekhez bármely alkalmazásszerkesztési jogosultsággal rendelkező felhasználó hozzáférhet, de a felhasználónak a PowerApps 2-es díjcsomagjával vagy a PowerApps 2-es díjcsomagjának próbalicencével kell rendelkeznie a jelentések eléréséhez.All reports are available to any user with "Can edit" permission to the app, but the user must have a PowerApps Plan 2 or PowerApps Plan 2 trial license in order to access the reports.

Hol találhatók az alkalmazásjelentések?Where do I find my app's reports?

Az alkalmazásjelentések az alábbi lépések segítségével tekinthetők meg:You can view your app's reports via the following steps:

 1. Keresse fel a web.powerapps.com webhelyet.Go to web.powerapps.com.
 2. A bal oldali navigációs sávon válassza az Alkalmazások lehetőségetSelect Apps from the left navigation bar

  Bal oldali navigációs sáv

 3. Válassza ki az alkalmazáshoz tartozó Elemzés lehetőségetSelect Analytics for the app

  Elemzési belépési pont

Letölthetők a jelentések mögötti adatok?Can I download the data behind my reports?

Igen. Az alábbi lépések követésével letölthet egy .csv-fájlt, amely tartalmazza az adott jelentés összes diagramjának adatait:Yes, you are able to download a .csv file with the data for any chart in a report via the following steps:

 1. Válassza a diagram jobb felső sarkában található három pontotSelect the ellipses in the top right corner of the chart
 2. Válassza az Adatok exportálása lehetőségetSelect Export data

  Diagramadatok letöltése

Lesznek a későbbiekben további jelentések?Are there going to be any other reports?

Igen.Yes! Tervezzük az alkalmazásteljesítményhez és a hibajelentéshez kapcsolódó, hasonló jelentések fejlesztését.In fact we are planning to develop similar reports around app performance and error reporting.

Ha konkrét visszajelzése, kérdése vagy kérése van, szeretnénk hallani azokat a PowerApps ötleteket gyűjtő fórumában.If you have specific feedback, questions, or requests we would love to hear about them on our PowerApps Ideas forum.