Kapcsolódás a Dynamics 365-höz a PowerApps szolgáltatásbanConnect to Dynamics 365 from PowerApps

A PowerApps szolgáltatással gyorsan hozhat létre, szabhat testre, oszthat meg és futtathat mobilalkalmazásokat úgy, hogy alig vagy egyáltalán nem kell kódot írnia.PowerApps lets you quickly generate, customize, share, and run mobile apps with little or no code. A Dynamics 365-összekötő használatával percek alatt hasznos mobilalkalmazásokat hozhat létre, melyeket megoszthat a cégen belül.By using the Dynamics 365 connector, you can create useful mobile apps to share with your organization in just a few minutes.

A témakör lépéseit követve létrehozhat egy olyan alkalmazást, amelyben a felhasználók tallózhatnak a partnerek között, illetve hozzáadhatnak, törölhetnek és frissíthetnek partnereket a Dynamics 365-ben.By following the steps in this topic, you'll create an app in which users can browse, add, delete, and make updates to contacts in Dynamics 365. A felhasználók böngészőben vagy mobileszközön, például telefonon is futtathatják az alkalmazást.Users can run the app in a browser or on a mobile device such as a phone.

ElőfeltételPrerequisite

Az útmutató követéséhez olyan Microsoft Office 365-fiók szükséges, amely Dynamics 365-előfizetést is tartalmaz.To follow this tutorial, you need a Microsoft Office 365 account that includes a Dynamics 365 subscription.

Kapcsolatok létrehozásaCreate a connection

 1. Jelentkezzen be a PowerApps szolgáltatásba.Sign in to PowerApps.
 2. A bal oldali navigációs ablaktáblán kattintson a Kapcsolatok elemre.In the left navigation pane, click Connections.

  A Kapcsolat lehetőség a Fájl menüben

 3. Kattintson az Új kapcsolat lehetőségre a jobb felső sarokban.Near the upper-right corner, click New connection.

  Új kapcsolat

 4. A kapcsolatok listájában kattintson a Dynamics 365 lehetőségre.In the list of connections, click Dynamics 365.

  A Kapcsolat lehetőség a Fájl menüben

 5. A párbeszédpanelen kattintson a Létrehozás gombra.In the dialog box, click Create.

  Kapcsolat létrehozása

 6. A Bejelentkezés a fiókba párbeszédpanelen adja meg a Dynamics 365 (online) bérlőjéhez tartozó hitelesítő adatait.In the Sign in to your account dialog box, provide your credentials for the Dynamics 365 (online) tenant.

  Létrejön a kapcsolat.A connection is created.

Alkalmazás automatikus létrehozásaGenerate an app automatically

 1. Jelentkezzen be a PowerApps szolgáltatásba, majd kattintson az Új alkalmazás lehetőségre a bal alsó sarokban.Sign in to PowerApps, and then click New app near the lower-left corner.

  Új alkalmazás

 2. A Kiindulás saját adatokból szakaszban kattintson a Telefonos elrendezés lehetőségre a Dynamics 365 csempén.Under Start with your data, click Phone layout on the Dynamics 365 tile.

  PowerApps – Dynamics 365-összekötő kiválasztása

 3. A Kapcsolatok szakaszban válassza ki a használni kívánt kapcsolatot, majd válasszon egy olyan adathalmazt, amely megfelel annak a Dynamics 365-példánynak, amelyet az alkalmazásban kezelni fog.Under Connections, select the connection that you want, and then choose a dataset, which corresponds to the instance of Dynamics 365 that you'll manage in the app.
 4. A Tábla kiválasztása szakaszban kattintson a Névjegyek, majd a Kapcsolódás lehetőségre.Under Choose a table, click Contacts, and then click Connect.
 5. A miniatűr nézetre való váltáshoz kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban található ikonra a bal oldali navigációs sávon.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Váltás a nézetek között

A PowerApps létrehoz egy három képernyős alkalmazást a partnerrekordok alapján.PowerApps generates a three-screen app based on contact records.

 • BrowseScreen1 (1. tallózó képernyő).BrowseScreen1. Alapértelmezés szerint ez a képernyő nyílik meg, amikor a felhasználó megnyitja az alkalmazást.This screen appears by default when users open the app. A képernyő miniatűrje a másik két képernyő fölött jelenik meg a bal oldali navigációs sávon.In the left navigation bar, a thumbnail for this screen appears above the other two screens.
 • DetailScreen1 (1. részletek képernyő).DetailScreen1. Ez a képernyő jelenik meg, ha a felhasználó rákattint egy elemre a BrowseScreen1 (1. tallózó képernyő) képernyőn.This screen appears when users click an item in BrowseScreen1. A DetailScreen1 (1. részletek képernyő) miniatűrje a másik két képernyő között jelenik meg a bal oldali navigációs sávon.In the left navigation bar, a thumbnail for DetailScreen1 appears between the other two screens.
 • EditScreen1 (1. szerkesztési képernyő).EditScreen1. Ez a képernyő akkor jelenik meg, amikor a felhasználók egy elem szerkesztési ikonjára kattintanak a DetailScreen1 (1. részletek képernyő) képernyőn.This screen appears when users click the edit icon for an item in DetailScreen1. Az EditScreen1 (1. szerkesztési képernyő) miniatűrje a másik két képernyő alatt jelenik meg a bal oldali navigációs sávon.In the left navigation bar, a thumbnail for EditScreen1 appears under the other two screens.

Az alkalmazás a kezdeti állapotában is futtatható, de hasznosabbá tehetjük az egyes képernyőkön látható információk pontosításával.The app can run in its initial state, but we can make it more useful by refining the information on each screen.

A BrowseScreen1 (1. tallózó képernyő) testreszabásaCustomize BrowseScreen1

Ezzel az eljárással beállíthatja, hogy a BrowseScreen1 (1. tallózó képernyő) képernyőn megjelenjen az egyes partnerek utóneve és vezetékneve.In this procedure, you'll configure BrowseScreen1 to show the first and last names of each contact. Az adatok automatikusan vezetéknév szerinti betűrendbe lesznek rendezve, és képeket is tartalmaznak majd egy kétoszlopos rácsban.The data will be sorted alphabetically by last name and include images in a two-column grid.

 1. Válassza ki a gyűjteményt a BrowseScreen1 (1. tallózó képernyő) képernyőn úgy, hogy valamelyik rekordra kattint az első rekordon kívül.In BrowseScreen1, select the gallery by clicking any record in it except the first one.

  Elrendezés kiválasztása

 2. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson az Adatok fülre.In the right-hand pane, click or tap the Data tab.
 3. Az elrendezések listájában kattintson vagy koppintson egy olyanra, amelyik kétoszlopos rácsban jelenít meg képeket és szöveget.In the list of layouts, click or tap the one that shows pictures and text in a two-column grid.

  Előfordulhat, hogy a lehetőség megjelenítéséhez lefelé kell görgetni a lapot.You might need to scroll down to show this option.

  Elrendezés kiválasztása

 4. Másolja ezt a képletet, majd a gyűjteményt kijelölését megtartva illessze be a képletet a képletsávba (az fx gombtól jobbra):Copy this formula and then, with the gallery still selected, paste the formula in the formula bar (to the right of the fx button):

  SortByColumns(Search(Filter(Contacts,statuscode=1), TextSearchBox1.Text, "lastname"), "lastname", If(SortDescending1, Descending, Ascending))

 5. A jobb oldali ablaktáblán a felső legördülő menüt a firstname (utónév), a középső legördül menüt pedig a lastname (vezetéknév) értékre állítsa be.In the right-hand pane, set the top drop-down list to firstname and the middle drop-down list to lastname.

  A Body1 (1. szövegtörzs) kiválasztása

 6. (nem kötelező) Kattintson a Fájl menüben a Mentés másként lehetőségre, adja meg az alkalmazás nevét, majd kattintson a Mentés gombra.(optional) On the File menu, click Save as, type a name for the app, and then click Save.

  Az alkalmazást alapértelmezés szerint a felhőbe menti a rendszer.By default, the app will be saved to the cloud. Ha az alkalmazást helyileg szeretné menteni, kattintson az Ez a számítógép lehetőségre.Click This computer to save your app locally.

A DetailScreen1 (1. részletek képernyő) és az EditScreen1 (1. szerkesztés képernyő) testreszabásaCustomize DetailsScreen1 and EditScreen1

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson a középső miniatűrre a DetailsScreen1 (1. részletek képernyő) kiválasztásához.In the left navigation bar, click the middle thumbnail to select DetailsScreen1.
 2. A DetailScreen1 képernyőn kattintson bárhová a címsor alatt, hogy megjelenjenek a testreszabási lehetőségek a jobb oldali ablaktáblán.On DetailScreen1, click anywhere below the title bar to show customization options in the right-hand pane.

  Űrlap testreszabásának megjelenítése

 3. A jobb oldali ablaktáblán az egyes mezőkhöz tartozó szem ikonra kattintva rejtheti el őket.In the right-hand pane, click the eye icon for each field to hide it.

  Mezők elrejtése

 4. Kattintson bárhová a címsor alatt a Form1 (1. űrlap) kiválasztásához.Click anywhere under the title bar to select Form1.

  A Form1 (1. űrlap) kiválasztása

 5. Kattintson az egyes alábbi mezők szem ikonjára a jobb oldali ablaktáblán, hogy a képernyőn egy kép (ha a tábla tartalmaz képet) és négy további mező jelenjen meg az egyes partnereknél:In the right-hand pane, click the eye icon for each of these fields, so that the screen will show an image (if the table contains one) and four other fields for each contact:

  • entityimage (entitás képe)entityimage
  • firstname (utónév)firstname
  • lastname (vezetéknév)lastname
  • mobilephone (mobiltelefonszám)mobilephone
  • emailaddress1 (1. e-mail-cím)emailaddress1

   A jobb oldali ablaktáblának az alábbi ábrához hasonlónak kell lennie:The right-hand pane should resemble this graphic:

   A Form1 (1. űrlap) kiválasztása

 6. Válassza az EditScreen1 (1. szerkesztési képernyő) lehetőséget a bal oldali navigációs sávban az alsó miniatűrre kattintva.Select EditScreen1 by clicking the bottom thumbnail in the left navigation bar.
 7. Az EditScreen1 (1. szerkesztési képernyő) testreszabásához ismételje meg az eljárásban a DetailsScreen1 (1. részletek képernyő) testreszabásához használt lépéseket.Repeat the steps in this procedure to customize EditScreen1 the same way as DetailsScreen1.
 8. (nem kötelező) Mentse az alkalmazást.(optional) Save the app.

Következő lépésekNext steps

 • Az alkalmazást tesztelheti előnézetben a bal oldali navigációs sávon a BrowseScreen1 (1. tallózó képernyő) elemre kattintva, majd az F5 billentyű lenyomásával, vagy a jobb felső sarokban a Preview mode (Előnézet üzemmód) lehetőségre kattintva.Test your app in Preview mode by clicking BrowseScreen1 in the left navigation bar and then pressing F5 or clicking Preview mode near the upper-right corner.
 • Az alkalmazás megosztása.Share your app.
 • Második adatforrás hozzáadása.Add a second data source.