Egyéni értéklista létrehozásaCreate custom picklists

Mostantól saját értéklistákat is létrehozhat az alapértelmezett listákon kívül.It's now possible to create your own picklists, in addition to the ones that are available out-of-the-box. Az értéklista – amely alapvetően egy névvel és leírásokkal rendelkező, elnevezett elemlista – egy egyszerű fogalomra utal.Picklists, which are basically a named list of items that include a name and descriptions, are a simple concept. Az értéklisták mezőinek megjelenítésekor az elemek megjelenítendő nevét tartalmazó legördülő menü jelenik meg.When the picklist fields are rendered, a drop-down menu that contains the display names of the items will appear.

Az értéklistákat az Entitások menü Common Data Service lapjának Értéklisták menüelemében lehet hozzáadni.Picklists are added by using the menu item, Picklists on the Common Data Service tab, under the Entities menu. Kattintson a menüre az összes olyan értéklista megtekintéséhez, amelyek jelenleg definiálva vannak a környezetben.Click the menu to view all of the picklists that are currently defined in your environment. Több előre definiált, gyakran használt értéklistát találhat itt, amelyeket könnyen fel lehet ismerni a Standard jelöléssel ellátott típusukról.Several commonly used picklists are already defined for you and can easily be identified by their type, Standard. Az egyénileg létrehozott értéklisták típusa: Egyéni.The ones that you create for yourself are the type Custom.

  1. Új értéklista létrehozásához kattintson a lap tetején az Új értéklista elemre.To create a new picklist, at the top of the page, click New Picklist. A megnyíló lapon definiálja az értéklistát a név, a megjelenítendő név és a leírás megadásával.On the page that opens, define your picklist by entering the name, display name, and a description. Fontos: Az értéklista nevét létrehozás után már nem lehet módosítani.Important: The picklist name can't be changed after you create the picklist. Az értéklista nevére vonatkozik néhány követelmény.There are a few requirements for the picklist name. A névnek egyszerűnek kell lennie, és nem tartalmazhat különleges karaktereket.The name must be simple and can't contain any special characters. Továbbá csak egy értéklista rendelkezhet egy adott névvel.Also, you can only have one picklist with a particular name. Ha egy másik értéklistát próbál létrehozni ugyanazzal a névvel, hibaüzenetet fog kapni.If you try to create another picklist with the same name, you will receive an error. Ezek a korlátozások a megjelenítendő névre nem vonatkoznak.These restrictions don't apply to the Display name.

    Ebben a témakörben egy olyan értéklistát hozunk létre, amely a szállítási mód kiválasztására szolgál.In this topic, we will create a picklist that can be used to choose a mode of transportation.

  2. Nevezze el az értéklistát Szállítás néven, valamint töltse ki a kötelező mezők adatait.Name the picklist Transportation and add the information to the required fields.
  3. Kattintson a Tovább gombra, majd a következő lapon adja meg az értéklista különböző elemeit, például a szállítási szolgáltatókat.Click Next, and on the next page provide the different elements of the picklist, for this example, the transportation providers. A lap megnyitásakor látni fogja, hogy egy elem már létrejött.When the page opens, you will see that a single item is already created. Frissítse a sortételt a létrehozandó értéklistának megfelelő információkkal.Update the line item with information appropriate to the picklist that you are creating. A szerkesztés az adott sorban történik.Editing is done in the line. Nem tartozik külön lap az értéklista adott elemeihez.There is not a separate page for each picklist item. Kattintson az Új elem mezőre az első elem hozzáadásához.Click in the NewItem field to add the first item. Bármikor, amikor létre kell hoznia egy új értéklistaelemet, a képernyő jobb felső sarkában az Elem hozzáadása lehetőségre kattintva vehet fel egy új sort.Any time that you need a new picklist element, click Add item at the top right of the screen to add a new row.

Az elemet az adott elemsor jobb oldalán látható kuka ikonra kattintva törölheti.You can delete an item by clicking the garbage can icon on the far right of each item line. Miután az összes szükséges elemet felvette, a Létrehozás gombra kattintva hozhatja létre és küldheti el a listát a kiszolgálóra.When all of the required items have been added, click Create to create the list and submit it to the server. Láthatja, hogy a rendszer felvette az értéklistát a meglévő értéklisták közé.You will see the picklist added to the list of existing picklists.

Ezután már használhatja az értéklistát az entitások mezőinek definiálásához, ha felvesz egy Értéklista típusú mezőt, majd a Megjelenítendő név lehetőséget használja a mező Tulajdonságok ablaktáblájában.You can now use the picklist to define fields on your entities by adding a field type Picklist, and then using the Display name in the Properties pane for the field.