A Char függvény a PowerAppsbanChar function in PowerApps

Sztringgé old fel egy karakterkódot.Translates a character code into a string.

LeírásDescription

A Char függvény egy sztringet ad vissza, amely a platformnak megfelelő ASCII-karaktert tartalmazza.The Char function returns a string that contains the appropriate ASCII character for your platform.

SzintaxisSyntax

Char( Karakterkód )Char( CharacterCode )

  • Karakterkód – Kötelező.CharacterCode - Required. A feloldandó ASCII-karakterkód.ASCII character code to translate.

PéldákExamples

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Char( 65 )Char( 65 ) A 65-ös ASCII-kódnak megfelelő karaktert adja vissza.Returns the character that corresponds to ASCII code 65. AA
Char( 105 )Char( 105 ) A 105-ös ASCII-kódnak megfelelő karaktert adja vissza.Returns the character that corresponds to ASCII code 105. ii
Char( 35 )Char( 35 ) A 35-ös ASCII-kódnak megfelelő karaktert adja vissza.Returns the character that corresponds to ASCII code 35. #