Day, Month, Year, Hour, Minute, Second és Weekday függvények a PowerAppsbenDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Egy Dátum/idő érték különálló összetevőit adja vissza.Returns individual components of a Date/Time value.

LeírásDescription

A Day függvény a Dátum/idő érték nap összetevőjét adja vissza, amely 1 és 31 között lehet.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

A Month függvény a Dátum/idő érték hónap összetevőjét adja vissza, amely 1 és 12 között lehet.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

A Year függvény a Dátum/idő érték év összetevőjét adja vissza, amely 1900-nál nagyobb szám lehet.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Az Hour függvény a Dátum/idő érték óra összetevőjét adja vissza, amely 0 (éjfél) és 23 (este 11) között lehet.The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

A Minute függvény a Dátum/idő érték perc összetevőjét adja vissza, amely 0 és 59 között lehet.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

A Second függvény a Dátum/idő érték másodperc összetevőjét adja vissza, amely 0 és 59 között lehet.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

A Weekday függvény a Dátum/idő érték hét napja értékét adja vissza.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Alapértelmezés szerint az eredmény 1 (vasárnap) és 7 (szombat) között lehet.By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). Megadhat másfajta tartományt egy Microsoft Excel Weekday függvénykóddal vagy egy StartOfWeek enumerálási értékkel:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Excel-kódExcel code StartOfWeek enumerációStartOfWeek enumeration LeírásDescription
1, 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday Számok 1-től (vasárnap) 7-ig (szombat).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Alapértelmezett.Default.
2, 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday Számok 1-től (hétfő) 7-ig (vasárnap).Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero Számok 0-tól (hétfő) 6-ig (vasárnap).Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday Számok 1-től (kedd) 7-ig (hétfő).Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday Számok 1-től (szerda) 7-ig (kedd).Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday Számok 1-től (csütörtök) 7-ig (szerda).Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday Számok 1-től (péntek) 7-ig (csütörtök).Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday Számok 1-től (szombat) 7-ig (péntek).Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Minden függvény számot ad vissza.All functions return a number.

További információk a dátumok és időpontok használatától.See working with dates and times for more information.

SzintaxisSyntax

Day( DateTime )Day( DateTime )
Month( DateTime )Month( DateTime )
Year( DateTime )Year( DateTime )
Hour( DateTime )Hour( DateTime )
Minute( DateTime )Minute( DateTime )
Second( DateTime )Second( DateTime )

  • DateTime – Kötelező.DateTime - Required. A művelethez használandó Dátum/idő érték.Date/Time value to operate on.

Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DateTime – Kötelező.DateTime - Required. A művelethez használandó Dátum/idő érték.Date/Time value to operate on.
  • WeekdayFirst – nem kötelező.WeekdayFirst - Optional. A hét első napját meghatározó Excel-kód.Excel code specifying which day starts the week. Ha nincs megadva, a rendszer az 1-es értéket használja (vasárnappal indul).If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

PéldákExamples

A következő példában az idő délután 3:59:37, a dátum 2015. április 9.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Year( Now() )Year( Now() ) Az aktuális dátum/idő év összetevőjét adja vissza.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Az aktuális dátum/idő hónap összetevőjét adja vissza.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Az aktuális dátum/idő nap összetevőjét adja vissza.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Az aktuális dátum/idő óra összetevőjét adja vissza.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Az aktuális dátum/idő perc összetevőjét adja vissza.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Az aktuális dátum/idő perc összetevőjét adja vissza.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Az aktuális dátum/idő hét napja összetevőjét adja vissza; alapértelmezés szerint vasárnap az első nap.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(), 14 )Weekday( Now(), 14 ) Az aktuális dátum/idő hét napja összetevőjét adja vissza; egy Excel-kóddal csütörtököt határozza meg a hét első napjaként.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Az aktuális dátum/idő hét napja összetevőjét adja vissza; egy StartOfWeek enumerációval szerdát határozza meg a hét első napjaként.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22