Az IsNumeric függvény a PowerApps szolgáltatásbanIsNumeric function in PowerApps

Annak ellenőrzése, hogy egy érték numerikus-e.Tests whether a value is numeric.

LeírásDescription

Az IsNumeric függvény ellenőrzi, hogy egy érték numerikus-e.The IsNumeric function tests whether a value is numeric. Az egyéb értéktípusok közé tartozik például a logikai érték, a karakterlánc, a tábla és a rekord.Other kinds of values include Boolean, string, table, and record.

A visszatérési érték egy true (igaz) vagy false (hamis) logikai érték.The return value is a Boolean true or false.

SzintaxisSyntax

IsNumeric( Érték )IsNumeric( Value )

  • Érték – Kötelező megadni.Value – Required. A vizsgálni kívánt érték.Value to test.