A Lower, az Upper és a Proper függvény a PowerAppsbanLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Ezek a függvények csupa kisbetűsre, csupa nagybetűsre, illetve nagy kezdőbetűsre alakítják a megadott sztring szavait.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

LeírásDescription

A Lower, az Upper és a Proper függvénnyel kis- és nagybetűsre alakíthatók a sztringek.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • A Lower függvény az összes nagybetűt kisbetűvé alakítja.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Az Upper függvény az összes kisbetűt nagybetűvé alakítja.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • A Proper függvény nagybetűvé alakítja minden kis kezdőbetűs szó kezdőbetűjét, minden más nagybetűt pedig kisbetűvé alakít.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Mindhárom függvény kizárólag a betűket veszi figyelembe, minden más karaktert figyelmen kívül hagy.All three functions ignore characters that aren't letters.

Ha a felhasználó egyetlen sztringet ad meg, a visszaadott érték annak módosított változata lesz.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Ha a felhasználó egy sztringeket tartalmazó egyoszlopos táblát ad meg, a visszaadott érték az átalakított sztringek egyoszlopos táblája lesz.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Többoszlopos tábla használata esetén átalakíthatja azt egyoszlopos táblává a táblák használatának megfelelően.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SzintaxisSyntax

Lower( Sztring )Lower( String )
Upper( Sztring )Upper( String )
Proper( Sztring )Proper( String )

 • Sztring – Kötelező megadni.String - Required. Az átalakítandó sztring.The string to convert.

Lower( Egyoszlopos tábla )Lower( SingleColumnTable )
Upper( Egyoszlopos tábla )Upper( SingleColumnTable )
Proper( Egyoszlopos tábla )Proper( SingleColumnTable )

 • Egyoszlopos tábla – kötelező.SingleColumnTable - Required. Az átalakítandó sztringeket tartalmazó egyoszlopos tábla.A single-column table of strings to convert.

PéldákExamples

Egy sztringSingle string

Az ebben a szakaszban található példák egy Szerző nevű szövegbeviteli vezérlőt használnak adatforrásként.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. A vezérlő a következő sztringet tartalmazza: „E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS”.CummINGS".

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Lower( Szerző.Text )Lower( Author.Text ) Az összes nagybetűt kisbetűvé alakítja.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. „e."e. e.e. cummings”cummings"
Upper( Szerző.Text )Upper( Author.Text ) Az összes kisbetűt nagybetűvé alakítja.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. „E."E. E.E. CUMMINGS”CUMMINGS"
Proper( Szerző.Text )Proper( Author.Text ) Nagybetűvé alakítja minden kis kezdőbetűs szó kezdőbetűjét, minden más nagybetűt pedig kisbetűvé alakít.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. „E."E. E.E. Cummings”Cummings"

Egyoszlopos táblávalSingle-column table

Az ebben a szakaszban szereplő példák az Emberek nevű adatforrás Cím oszlopában szereplő sztringeket alakítja át, amely a következő adatokat tartalmazza:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Mindegyik képlet egy egyoszlopos táblát ad vissza, amely az átalakított sztringeket tartalmazza.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

KépletFormula LeírásDescription EredményResult
Lower( ShowColumns( Emberek, "Cím" ) )Lower( ShowColumns( People, "Address" ) ) A kisbetűket nagybetűvé alakítja.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper( ShowColumns( Emberek, "Cím" ) )Upper( ShowColumns( People, "Address" ) ) A kisbetűket nagybetűvé alakítja.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper( ShowColumns( Emberek, "Cím" ) )Proper( ShowColumns( People, "Address" ) ) Minden kis kezdőbetűs szó kezdőbetűjét nagybetűvé alakítja, minden más nagybetűt pedig kisbetűvé alakít.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Részletes példaStep-by-step example

 1. Adjon hozzá egy Szövegbevitel vezérlőelemet, és adja neki a Forrás nevet.Add a Text input control, and name it Source.
 2. Vegyen fel egy feliratot, és a Text (Szöveg) tulajdonság értékeként adja meg ezt a képletet:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Forrás.Text)Proper(Source.Text)
 3. Nyomja le az F5 billentyűt, és írja be a MI VAGYUNK A LEGJOBBAK! szövegetPress F5, and then type WE ARE THE BEST! a Forrás mezőbe.into the Source box.
  A feliraton a Mi Vagyunk A Legjobbak! szöveg fog megjelenni.The label shows We Are The Best!