Refresh függvény a PowerAppsbenRefresh function in PowerApps

Frissíti az adatforráshoz tartozó rekordokat.Refreshes the records of a data source.

LeírásDescription

A Refresh függvény az adatforrás egy friss másolati példányát kéri le.The Refresh function retrieves a fresh copy of a data source. Láthatóak lesznek a mások által végzett módosítások.You'll see changes that other users made.

A Refresh függvényhez nem tartozik visszaadott érték, és kizárólag a viselkedési képletben alkalmazható.Refresh has no return value, and you can use it only in behavior formulas.

SzintaxisSyntax

Refresh( DataSource )Refresh( DataSource )

  • DataSource – kötelező.DataSource – Required. A frissíteni kívánt adatforrás.The data source that you want to refresh.

PéldaExample

Ebben a példában az IceCream nevű adatforrás frissítését fogjuk elvégezni, amely az alábbi adatokkal kezdődik:In this example, you'll refresh the data source named IceCream, which starts with this data:

Egy felhasználó egy másik eszközön megváltoztatja a Strawberry (Eper) rekord Quantity (Mennyiség) értékét 400-ra.A user on another device changes the Quantity in the Strawberry record to 400. A változás nem jelenik meg, amíg a rendszer végre nem hajtja az alábbi képletet:You won't see this change until this formula executes:

Refresh( IceCream )Refresh( IceCream )

A képlet végrehajtása után az IceCream adatforráshoz kötött galériák a Strawberry rekord frissített értékét jelenítik meg:After that formula executes, galleries that are bound to the IceCream data source will show the updated value for Strawberry: