Alkalmazás létrehozása Excel-adatokbólGenerate an app from Excel data

Automatikusan létrehozhat egy alkalmazást egy felhős társzolgáltatásba (például a OneDrive-ba) feltöltött Excel-fájl adataiból.Create an app automatically based on data in an Excel file that you upload to a cloud-storage account, such as OneDrive. Az alkalmazás létrehozása után azt igény szerint testreszabhatja, majd futtathatja annak ellenőrzése céljából, hogy a vártnak megfelelően működik-e.After you generate the app, customize it to better suit your needs, and then run it to make sure that it works as you expect.

A generált alkalmazások alapértelmezés szerint három képernyővel rendelkeznek:Generated apps have three screens by default:

 • A BrowseScreen1 (1. tallózóképernyő) egy mezőt vagy mezőcsoportot, egy keresősávot és egy rendezés gombot jelenít meg, amellyel a felhasználók könnyen megtalálhatnak egy adott rekordot.BrowseScreen1 shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • A DetailsScreen1 (1. részletek képernyő) az adott rekordokhoz tartozó több vagy minden mezőt jeleníti meg.DetailsScreen1 shows more or all fields for a specific record.
 • Az EditScreen1 (1. szerkesztési képernyő) olyan felhasználói felületi elemeket jelenít meg, melyekkel a felhasználók elvégezhetik a rekordok létrehozását és frissítését, valamint menthetik a módosításokat.EditScreen1 provides UI elements that let users create or update a record and save the changes.

Megjegyzés:: Alkalmazást egyéni SharePoint-lista alapján is létrehozhat.Note: You can also generate an app based on a custom SharePoint list.

ElőfeltételekPrerequisites

Alkalmazás létrehozásaCreate an app

 1. A PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson a Fájl menü Új pontjára (a képernyő bal szélén).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  A Fájl menü Új pontja

 2. Kövesse az alábbi lépések bármelyikét:Follow any of these steps:

  • Ha megjelenik a felhős tárhelyszolgáltatás fiókja a Kiindulás saját adatokból területen, kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés lehetőségre.If your cloud-storage account appears under Start with your data, click or tap Phone layout.

   Alkalmazás létrehozásának lehetősége adatokból

  • Ha nem jelenik meg a felhős tárhelyszolgáltatás fiókja a Kiindulás saját adatokból területen, kattintson a csempesor végén található nyílra.If your cloud-storage account doesn't appear under Start with your data, click the arrow at the end of the row of tiles. Ha a fiókja megjelenik a kapcsolatok listájában, kattintson vagy koppintson rá.If your account appears in the list of connections, click or tap that entry.
  • Ha a felhős tárhelyszolgáltatás fiókja nem jelenik meg a Kiindulás saját adatokból területen és a kapcsolatok listájában sem, kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat lehetőségre, majd a saját fiókjához tartozó bejegyzésre.If your cloud-storage storage account doesn't appear under Start with your data or in the list of connections, click or tap New connection, and then click or tap the entry for your account. Kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás elemre, majd kövesse az utasításokat a kapcsolat konfigurálásához.Click or tap Connect, and follow the prompts to configure the connection.

   Csatlakozás a OneDrive-hoz

 3. A Choose an Excel file (Excel-fájl kiválasztása) területen keresse meg a FlooringEstimates.xlsx fájlt, majd kattintson vagy koppintson rá.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

  FlooringEstimates Excel-fájl

 4. A Tábla kiválasztása területen kattintson vagy koppintson a FlooringEstimates (Padlóburkolati becslések) elemre.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates.

  FlooringEstimates tábla kiválasztása

 5. Kattintson vagy koppintson a Connect (Csatlakozás) lehetőségre az alkalmazás létrehozásához.Click or tap Connect to generate the app.
 6. Ha a rendszer a bemutató megtekintésére kéri, kattintson vagy koppintson a Tovább gombra a PowerApps felület fontos részeinek megismeréséhez (vagy kattintson vagy koppintson a Kihagyás lehetőségre).If you're prompted to take an introductory tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps user interface (or click or tap Skip).

  Kattintson a Tovább gombra a bemutató megtekintéséhez

  Megjegyzés: A bemutatót később is bármikor megtekintheti a képernyő jobb felső sarkának közelében található kérdőjel ikonra, majd a Bemutató megtekintése elemre kattintva vagy koppintva.Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

A létrehozott alkalmazások elrendezése a saját adatokon alapul, a katalógus elrendezését azonban igény szerint testreszabhatja.When an app is created, it has a default layout based on your data, but you can customize the gallery layout to fit your needs.

 1. A bal oldali navigációs sáv jobb felső sarkában lévő ikonok valamelyikére kattintva vagy koppintva váltson miniatűr nézetre.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Váltás a nézetek között

 2. Kattintson vagy koppintson a felső miniatűrre a tallózási képernyő (BrowseScreen1) kiválasztásának megerősítéséhez.Click or tap the top thumbnail to ensure that the browse screen (BrowseScreen1) is selected.
 3. Kattintson vagy koppintson a katalógus bármely pontjára, például az első képre.Click or tap anywhere in the gallery, such as the first image.

  Kép kiválasztása

 4. A jobb oldali ablaktáblában nyissa meg az elrendezések listáját, majd kattintson vagy koppintson arra az elrendezésre, amely egy képet, egy címet és egy alcímet tartalmaz.In the right-hand pane, open the Layout list, and then click or tap the layout that contains an image, a title, and a subtitle.

  Elrendezés kiválasztása

  Az alkalmazás elrendezése módosul a beállításoknak megfelelően.The layout of the app changes to reflect your choice.

  A BrowseScreen1 új elrendezéssel

A megjelenő adatok módosításaChange the data that appears

 1. A Címke vezérlő kijelöléséhez az Elemek keresése területen kattintson vagy koppintson a Carpet (Szőnyeg) lehetőségre.Under Search items, click or tap Carpet to select the Label control.

  A társított lista kiemelten jelenik meg a jobb oldali ablaktáblában.The associated list is highlighted in the right-hand pane.

  Az első címke kiválasztása

 2. A jobb oldali ablaktáblában nyissa meg a kiemelt listát, majd kattintson vagy koppintson a Name (Név) lehetőségre.In the right-hand pane, open the highlighted list, and then click or tap Name.

  Az első címke beállítása

 3. Nyissa meg az alsó listát, majd kattintson vagy koppintson a Category (Kategória) lehetőségre.Open the bottom list, and then click or tap Category.

  Kategória beállítása

  A BrowseScreen1 (1. tallózási képernyő) módosul, és minden rekordhoz egy nevet és egy kategóriát jelenít meg.BrowseScreen1 changes to show a name and a category for each record.

  A BrowseScreen1 képernyő az új tartalommal

  Megjegyzés: A listát (a katalógust) alapértelmezés szerint az egérkerékkel, vagy érintőképernyőn felfelé és lefelé pöccintéssel görgetheti végig.Note: By default, you can scroll through the list (called a gallery) by using a mouse wheel or by swiping up and down on a touch screen. Ha érintőpadot vagy görgetőkerék nélküli egeret szeretne használni, jelölje ki a katalógust, kattintson vagy koppintson a tulajdonságlistában a Görgetősávok megjelenítése lehetőségre, majd cserélje a false (hamis) értéket a ture (igaz) értékre a képletsávban.To use either a trackpad or a mouse without a wheel, select the gallery, click or tap Show Scrollbar in the property list, and then replace false with true in the formula bar.

Űrlapmezők sorrendjének módosításaChange the order of fields in a form

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a középső miniatűrre a Részletek képernyő (DetailsScreen1) megnyitásához.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to open the details screen (DetailsScreen1).

  DetailScreen 1 miniatűrje

 2. Kattintson vagy koppintson a képre az űrlap testreszabási beállításainak megjelenítéséhez.Click or tap the image to show options that are available to customize the form.

  Kártya kiválasztása

 3. A jobb oldali ablaktáblában húzza a Name (Név) mezőt a lista elejére.In the right-hand pane, drag the Name field to the top of the list.

  Kártya áthelyezése

  A képernyő frissül az elvégzett módosításoknak megfelelően.The screen updates to reflect the changes you made.

  Név a képernyő tetején

Vezérlő módosításaChange a control

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson az alsó miniatűrre a szerkesztési képernyő (EditScreen1) megnyitásához.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to open the edit screen (EditScreen1).

  Az EditScreen1 miniatűrje

 2. Kattintson vagy koppintson az Overview (Áttekintés) lehetőségre.Click or tap Overview.

  Ezzel a lépéssel kijelöli az Overview (Áttekintés) kártyát.This step selects the Overview card. Az egyes kártyák célját a szöveges leírásuk ismerteti.Each card contains text that describes the purpose of the card. A kártyák vezérlőit is testreszabhatja.You can also customize the controls on a card. További információ: A Kártya vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásban.For more information, see Card control in PowerApps.

  Áttekintés kártya kiválasztása

 3. A jobb oldali ablaktáblában kattintson vagy koppintson a kártya melletti lefelé mutató nyílra, görgessen lefelé, és kattintson vagy koppintson a Többsoros szöveg szerkesztése lehetőségre.In the right-hand pane, click or tap the down arrow for the card, scroll down, and then click or tap Edit multi-line text.

  Ez a lépés minden termék áttekintését megjeleníti egy olyan vezérlőelemben, amelynek elég nagy a mérete a szöveg megjelenítéséhez.This step shows an overview of each product in a control that's large enough to display the text.

  Kártya módosítása

Az alkalmazás futtatásaRun the app

Az alkalmazás testreszabása során az alkalmazás az Előnézeti módban való futtatásával tesztelheti a módosításokat.As you customize an app, you can test your changes by running the app in Preview mode.

 1. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a felső miniatűrre a tallózási képernyő (BrowseScreen1) megnyitásához.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to open the browse screen (BrowseScreen1).
 2. Nyissa meg az Előnézeti módot az F5 billentyű lenyomásával, vagy a jobb felső sarokban található Lejátszás gombra kattintva vagy koppintva.Open Preview mode by pressing F5 or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

  Előnézet ikon

 3. A rekord a részletek képernyőn (DetailsScreen1) való megjelenítéséhez a BrowseScreen1 (1. tallózóképernyő) felületén kattintson vagy koppintson a rekord jobb oldalán található nyílra.On BrowseScreen1, click or tap the arrow to the right of a record to show the record in the details screen (DetailsScreen1).

  Nyíl kiválasztása a BrowseScreen1 képernyőn

 4. A DetailsScreen1 (1. részletek képernyő) jobb felső sarkában kattintson vagy koppintson a ceruza ikonra a rekord szerkesztési képernyőn (EditScreen1) való megtekintéséhez.On DetailsScreen1, click or tap the pencil icon in the upper-right corner to show the record in the edit screen (EditScreen1).

  Rekord szerkesztése

 5. Az EditScreen1 képernyőn módosítsa egy vagy több mező adatait, majd kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban található pipa ikonra a módosítások mentéséhez.On EditScreen1, change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes.

  Módosítások mentése az EditScreen1 képernyőn

 6. Zárja be az előnézeti módot az Esc billentyű lenyomásával (vagy a címsor alatti bezárás ikonra kattintva vagy koppintva).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon below the title bar).

  Előnézet mód bezárása

Ismert korlátozásokKnown limitations

Az Excel-adatok szervezeten belüli megosztásával kapcsolatos további információkért tekintse át ezeket a korlátozásokat.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Következő lépésekNext steps