Adatveszteség-megelőzési (DLP) szabályzatokData loss prevention (DLP) policies

Mi az adatveszteség-megelőzési szabályzat?What is a data loss prevention policy?

Bármely szervezet adatai alapvető fontosságúak a szervezet sikeréhez.An organization's data is critical to its success. Az adatoknak elérhetőnek kell lenniük a döntéshozatalhoz, de ügyelni kell rá, hogy csak azon célcsoportok férhessenek hozzájuk, amelyeknek szánták őket.Its data needs to be readily available for decision-making but it needs to be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. Ezen adatok védelme érdekében a Microsoft PowerApps (PowerApps) lehetőséget nyújt olyan szabályzatok létrehozására és érvényesítésére, amelyek meghatározzák, hogy az adott üzleti adatok mely felhasználói szolgáltatásokkal/összekötőkkel oszthatók meg.To protect this data, Microsoft PowerApps (PowerApps) provides you with the ability to create and enforce policies that define which consumer services/connectors specific business data can be shared with. Az adatok megosztására vonatkozó szabályzat neve adatveszteség-megelőzési (DLP) szabályzat.These policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies.

Miért érdemes létrehozni DLP-szabályzatot?Why create a DLP policy?

A DLP-szabályzat létrehozásával meghatározhatja, hogy mely felhasználói szolgáltatásokkal lehet megosztani az üzleti adatokat.You would create DLP policy to clearly define which consumer services business data may be shared with. Például egy PowerApps szolgáltatást használó szervezet dönthet úgy, hogy nem kívánja a SharePointon tárolt adatait automatikusan közzétenni a Twitter-hírcsatornáján.For example, an organization that uses PowerApps may not want its business data that's stored in SharePoint to be automatically published to its Twitter feed. Ennek megelőzésére létrehozhat egy DLP-szabályzatot, amely blokkolja a SharePoint-adatok Twitter-üzenetek forrásaként történő felhasználását.To prevent this, you can create a DLP policy that blocks SharePoint data from being used as the source for tweets.

A DLP-szabályzat előnyeiBenefits of a DLP policy

 • Biztosítja az egységes adatkezelést a szervezeten belülEnsures that data is managed in a uniform manner across the organization
 • Megakadályozza a fontos üzleti adatok véletlen közzétételét olyan szolgáltatásokon, mint a közösségi média webhelyei.Prevents important business data from being accidentally published to services such as social media sites.

A DLP-szabályzatok kezeléseManaging DLP policies

ElőfeltételekPrerequisites
A DLP-szabályzatok létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez a következő elemekre van szükség:In order to create, edit, or delete DLP policies, the following items are required:

 • Környezeti vagy bérlői rendszergazdai jogosultság.Either environment admin or tenant admin permissions. A jogosultságokról a környezetek témakörben kaphat további információkat.You can learn more about permissions in the environments topic

DLP-szabályzat létrehozásaCreate a DLP policy

ElőfeltételekPrerequisites
Ahhoz, hogy DLP-szabályzatot hozhasson létre, legalább egy környezethez jogosultságokkal kell rendelkeznie.In order to create a DLP policy, you must have permissions to at least one environment.

Az alábbi lépésekkel létrehozhat egy olyan DLP-szabályzatot, amely megakadályozza a SharePoint-adatbázisban tárolt adatok közzétételét a Twitteren:Follow these steps to create a DLP policy that prevents data that is stored in your SharePoint database from being published to Twitter:

 1. A Data Policies (adatszabályzatok) lapon kattintson a New policy (új szabályzat) hivatkozásra:While on the Data Policies tab, select the New policy link:
  Jelentkezzen beSign in
 2. A megnyíló lap tetején lévő Data Policy Name (Adatszabályzat neve) feliratra írja be a DLP-szabályzat nevét a Secure Data Access for Contoso formában:Enter the name of the DLP policy as Secure Data Access for Contoso in the Data Policy Name label at the top of the page that opens:
  Jelentkezzen beSign in
 3. Az Applies to (A következőkre vonatkozik) lapon kattintson az environment (környezet) elemre.Select the environment on the Applies to tab.
  Jelentkezzen beSign in
 4. Kattintson a Data groups (Adatcsoportok) lapra:Select the Data groups tab:
  Jelentkezzen beSign in
 5. Kattintson a Business data only (Csak üzleti adatok) csoportdobozban látható + Add (Hozzáadás) hivatkozásra:Select the + Add link located inside the Business data only group box:
  Jelentkezzen beSign in
 6. Az Add services (Szolgáltatások hozzáadása) lapon válassza ki a SharePoint és a Salesforce szolgáltatásokat:Select the SharePoint and Salesforce services from the Add services page:
  Jelentkezzen beSign in
 7. Az Add services (Szolgáltatások hozzáadása) gombra kattintva adja hozzá a kiválasztott szolgáltatásokat az üzleti adatok megosztását engedélyező szolgáltatások listájához:Select the Add services button to add the services you selected to the list of services that are allowed to share business data:
  Jelentkezzen beSign in
 8. Kattintson a Save Policy (Szabályzat mentése) elemre:Select Save Policy:
  Jelentkezzen beSign in
 9. Az adatveszteség-megelőzési szabályzatok listáján néhány másodpercen belül megjelenik az új DLP-szabályzat:After a few moments, your new DLP policy will be displayed in the data loss prevention policies list:
  Bejelentkezés
 10. Igény szerint tájékoztassa csoportját e-mailben vagy más csatornán keresztül, hogy új DLP-szabályzat vált elérhetővé.Optional Send an email or other communication to your team, alerting them that a new DLP policy is now available.

Gratulálunk, létrehozott egy DLP-szabályzatot, amely engedélyezi az adatok megosztását a SharePoint és a Salesforce között, de megakadályozza a megosztásukat minden más szolgáltatással.Congratulations, you have now created a DLP policy that allows app to share data between SharePoint and Salesforce and blocks the sharing of data with any other services.

DLP-szabályzat kereséseFind a DLP policy

RendszergazdákAdmins

A rendszergazdák a felügyeleti központban található keresési funkcióval kereshetnek rá az adott DLP-szabályzatokra.Admins can use the search feature from the Admin center to find specific DLP policies.

MEGJEGYZÉS: A rendszergazdáknak minden DLP-szabályzatot közzé kell tenni, hogy a szervezeten belüli felhasználók még a PowerApps létrehozása előtt értesüljenek róluk.NOTE Admins should publish all DLP policies so that users in the organization are aware of the policies prior to creating PowerApps.

LétrehozókMakers

Ha nincsenek rendszergazdai jogosultságai, és tájékozódni szeretne a cégnél használt DLP-szabályzatokról, forduljon a rendszergazdához.If you don't have admin permissions and you wish to learn more about the DLP policies in your organization, contact your administrator. További információkat talál a létrehozói környezetek témakörben is.You can also learn more from the maker environments topic

MEGJEGYZÉS: A DLP-szabályzatokat csak a rendszergazdák szerkeszthetik vagy törölhetik.NOTE Only admins can edit or delete DLP policies.

DLP-szabályzat szerkesztéseEdit a DLP policy

 1. A https://admin.powerapps.com. oldal megnyitásával indítsa el a felügyeleti központot.Launch the Admin center by browsing to https://admin.powerapps.com.
 2. A megnyíló felügyeleti központban kattintson a bal oldalon található Data policies (Adatszabályzatok) hivatkozásra.In the Admin center that launches, select the Data polices link on the left side.
  Jelentkezzen beSign in
 3. A meglévő DLP-szabályzatok listáján keresse ki a szerkesztési hivatkozást a szerkeszteni kívánt szabályzat mellett, majd kattintson rá:Search the list of existing DLP policies and select the edit link next to the policy you intend to edit:
  Bejelentkezés
 4. Végezze el a kívánt módosításokat.Make the changes you wish to make. Például megváltoztathatja az adatcsoportok környezetét vagy szolgáltatásait.You can modify the environment or the services in the data groups, for example.
 5. A változások mentéséhez kattintson a Save Policy (Szabályzat mentése) elemre:Select Save Policy to save your changes:
  Jelentkezzen beSign in

Ezzel frissítette a szabályzatot.Your policy has now been updated. A módosításokat úgy ellenőrizheti, hogy az adatveszteség-megelőzési szabályzatok listáján megkeresi a szabályzatot, és megtekinti a tulajdonságait.You can confirm that the changes have been made to your policy by finding it in the data loss prevention policies list and reviewing its properties.

DLP-szabályzat törléseDelete a DLP policy

 1. A https://admin.powerapps.com. oldal megnyitásával indítsa el a felügyeleti központot.Launch the Admin center by browsing to https://admin.powerapps.com
 2. A megnyíló felügyeleti központban kattintson a bal oldalon található Data policies (Adatszabályzatok) hivatkozásra.In the Admin center that launches, select the Data polices link on the left side.
  Jelentkezzen beSign in
 3. A meglévő DLP-szabályzatok listáján keresse ki a törlés hivatkozást a törölni kívánt szabályzat mellett, majd kattintson rá:Search the list of existing DLP policies and select the delete link next to the policy you intend to delete:
  Bejelentkezés
 4. A Delete (Törlés) gombra kattintva erősítse meg a szabályzat törlésének szándékát:Confirm that you really want to delete the policy by selecting the Delete button:
  Jelentkezzen beSign in

Ezzel törölte a szabályzatot.Your policy has now been deleted. A bal oldali Data Policies (Adatszabályzatok) hivatkozásra kattintva megtekintheti a szabályzatok listáját, és meggyőződhet róla, hogy a törölt szabályzat már nem található rajta.You can confirm that the policy is no longer listed in the data loss prevention policies list by selecting the Data Policies link on the left and reviewing the list of policies.

DLP-szabályzatok jogosultságaiDLP policy permissions

A DLP-szabályzatokat csak bérlői és környezeti rendszergazdák hozhatják létre és módosíthatják.Only tenant and environment admins can create and modify DLP policies. A jogosultságokról a környezetek témakörben kaphat további információkat.Learn more about permissions in the environments topic.

Következő lépésekNext steps