A PowerApps-régiók áttekintéseRegions overview in PowerApps

Hogyan állapíthatom meg, hol van üzembe helyezve az alkalmazásom?How do I find out where my app is deployed?

Az alkalmazás abban a régióban van üzembe helyezve, amelyben a környezet üzemel.Your app is deployed in the region that hosts the environment. Ha például a környezet Európa régióban lett létrehozva, akkor az alkalmazás az Európa régióhoz tartozó adatközpontokban van üzembe helyezve.For example, if your environment is created in the Europe region, then your app is deployed in Europe data centers.

Ha Ön rendszergazda, akkor a PowerApps felügyeleti központban megállapíthatja az egyes környezetekhez tartozó régiót.If you're an administrator, you can determine the region of each environment in the PowerApps admin center.

  • Lépjen a felügyeleti központba, és jelentkezzen be munkahelyi fiókjával.Go to the admin center, and sign in with your work account.

    A felügyeleti központban a Környezetek lapon minden meglévő környezet szerepel. Ebben a listában az a Régió látható, amelyben az alkalmazása üzembe lett helyezve:In the admin center, all existing environments are listed on the Environments tab. This list shows the Region where your app is deployed:

Mely régiók érhetők el?What regions are available?

  • Amerikai Egyesült ÁllamokUnited States
  • KanadaCanada
  • EurópaEurope
  • ÁzsiaAsia
  • AusztráliaAustralia
  • IndiaIndia
  • JapánJapan

Melyek a régióspecifikus funkciók?What features are specific to a given region?

Környezetek különböző régiókban hozhatók létre, és a létrehozás után ahhoz a földrajzi helyhez kötődnek.Environments can be created in different regions, and are bound to that geographic location. Amikor egy környezetben létrehoz egy alkalmazást, azt az adott földrajzi helyen található adatközpontokban helyezi üzembe a rendszer.When you create an app in an environment, that app is deployed in datacenters in that geographic location. Ez minden elemre vonatkozik, amelyet az adott környezetben hoz létre, beleértve a Common Data Service-adatbázisokat, az alkalmazásokat, a kapcsolatokat, az átjárókat és az egyéni összekötőket.This applies to any items you create in that environment, including databases in the Common Data Service, apps, connections, gateways, and custom connectors.

Ha a felhasználói Európában találhatók, akkor az optimális teljesítmény érdekében az európai régióban hozza létre és használja a környezetet.For optimal performance, if your users are in Europe, create and use the environment in the Europe region. Ha a felhasználók az Egyesült Államokban találhatók, akkor egyesült államokbeli környezetet hozzon létre és használjon.If your users are in the United States, create and use the environment in the U.S.

Megjegyzés:: A helyszíni adatátjárók nem érhetők el az indiai régióban és egyéni környezetekben.Note: On-premises data gateways aren't available in the India region or in custom environments. Az átjárókat alapértelmezett környezetben kell létrehozni.You must create gateways in the default environment.