PowerApps használata böngészőbenUse PowerApps in a web browser

Amikor létrehoz egy PowerApps alkalmazást, böngészőben történő futtatásához nyissa meg a Dynamics 365-öt majd kattintson vagy koppintson az alkalmazás csempéjére a kezdőlapon.If you create an app in PowerApps, you can run that app in a browser by opening Dynamics 365 and then clicking or tapping the tile for the app on the home page.

Megjegyzés:: Olvassa el a Microsoft Dynamics 365-ről szóló tájékoztató információkat vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal ha kérdése van egy Dynamics 365 alkalmazással, például a Sales alkalmazással kapcsolatban.Note: You can find general information about Microsoft Dynamics 365 or contact support if you have a question about a Dynamics 365 app, such as Sales.

A támogatott böngészők és operációs rendszerek a következők:The following browsers and operating systems are supported:

BöngészőBrowser Operációs rendszerOperating system
Google Chrome (legújabb verzió)Google Chrome (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 és 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
macOSmacOS
iOS 8-as vagy újabb verzióiiOS 8 or later
AndroidAndroid
Microsoft EdgeMicrosoft Edge Windows 10Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (kompatibilitási nézet nélkül)Microsoft Internet Explorer 11 (with Compatibility View off) Windows 7 SP1, 8.1 és 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Mozilla Firefox (legújabb verzió)Mozilla Firefox (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 és 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
AndroidAndroid
macOSmacOS
Apple Safari (legújabb verzió)Apple Safari (latest version) macOSmacOS
iOS 8-as vagy újabb verzióiiOS 8 or later

Ha a böngésző nem támogatja az alkalmazásban használt összes vezérlőt, mobileszközön (például telefonon) használja úgy, hogy letölti hozzá a PowerApps Mobile iOS, Android vagy Windows platformhoz készült verzióját.If your browser doesn't support all the controls used in the app, use it on a mobile device (such as a phone) by downloading PowerApps Mobile for iOS, Android, or Windows.

Alkalmazások keresése a kezdőlaponFind an app on the home page

A kezdőlap valószínűleg számos különböző típusú üzleti alkalmazást tartalmaz. Egy adott alkalmazás megkereséséhez írja be a nevének legalább egy részét a keresőmezőbe.The home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing at least part of its name in the search box. A listához szűrési feltétel is megadható, hogy csak a PowerAppsben létrehozott alkalmazások jelenjenek meg rajta.You can also filter the list to show only those apps that were created in PowerApps.

Elképzelhető, hogy egy nemrégiben telepített alkalmazás még nem jelenik meg az alkalmazások listáján.If you've recently installed an app, it might not immediately appear in the list of apps. Az összes alkalmazás megjelenítéséhez kattintson vagy koppintson a Szinkronizálás lehetőségre. Ez a folyamat azonban akár egy percet is igénybe vehet.Click or tap Sync to show all your apps, but this process may take up to a minute.

Alkalmazás megnyitása a munkaablakbólOpen an app from the task pane

Ha megtalálta a keresett alkalmazást, a könnyebb elérés érdekében kitűzheti a munkaablakba.After you find the app, you can pin it to the task pane for easier access. Egy alkalmazás kitűzéséhez kattintson vagy koppintson az alkalmazáscsempén látható három pontra (...), majd válassza az Alkalmazás kitűzése lehetőséget.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

Az alkalmazás ezután meg fog jelenni a munkaablak Saját alkalmazásaim szakaszában, amelyet a bal felső sarokban található Dynamics 365 lehetőségre kattintva vagy koppintva tud megnyitni.The app will then appear under My apps in the task pane, which you open by clicking or tapping Dynamics 365 in the upper-left corner.

Alkalmazása megnyitása URL-címrőlOpen an app from a URL

Az alkalmazások URL-címe böngészőbeli könyvjelzőként elmenthető, illetve hivatkozásként e-mailben elküldhető.You can also save the app's URL as a bookmark in your browser, or send the URL as a link over email. Ha valaki megosztott Önnel egy általa készített PowerApps alkalmazást, a levélben kapott hivatkozásra kattintva vagy koppintva futtathatja az alkalmazást.If someone else created an app in PowerApps and shared that app with you, you can run that app by clicking or tapping the link in the mail that you receive. A rendszer valószínűleg mindkét esetben felszólítja majd, hogy jelentkezzen be az Azure Active Directoryban használt hitelesítő adataival.In any of these cases, you might be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Kapcsolódás adatokhozConnect to data

Ha az alkalmazásnak kapcsolódnia kell egy adatforráshoz, vagy engedélyt kell kapnia az eszköz használatára, az alkalmazás használata előtt a rendszer a következőt kéri:If the app requires a connection to a data source or requires consent to use device capabilities, you will be prompted before you use the app:

Kapcsolat

Erre az alkalmazás általában csak az első alkalommal kérdez rá.Typically, you are prompted only the first time.

Alkalmazás bezárásaClose an app

Az alkalmazás bezárásához, jelentkezzen ki a Dynamics 365 kezdőlapjáról, vagy nyisson meg egy másik alkalmazást.To close the app, sign out of the Dynamics 365 home page, or open another app.