A PowerShell digitális művészetePowerShell Digital Art

A jelmagyarázatok igazak! A felhőbe való biztonságos áthaladást biztosító hatékony rendszerhéj. De hogyan?The legends are true! The powerful shell that ensures safe passage to the cloud. But how?

Használja az alábbi digitális grafikát.Please enjoy the digital artwork linked below. Mutassa be a társainak, hogy megbízta a monad!Demonstrate to your peers that you have been entrusted with the Scrolls of Monad!

PowerShell infographicPowerShell Infographic

KépregényComic

HáttérképWallpaper

PoszterPoster

PowerShell-hősPowerShell Hero

A Microsoft PowerShell emblémája és a Digital Art irányelvekMicrosoft PowerShell Logo and Digital Art Guidelines

Általános szabályként a harmadik felek engedélye nélkül nem használhatják a Microsoft emblémáját és a grafikát.As a general rule, third parties may not use Microsoft logos and artwork without permission. A harmadik felek a Microsoft PowerShell-emblémát és a grafikát is használhatják.The following are the limited circumstances under which third parties may use the Microsoft PowerShell logo and artwork.

  • Nem kereskedelmi célokra (dokumentáció vagy webhely), amely a Microsoft PowerShell-lel való kapcsolatban hivatkozik.For non-commercial purposes (documentation or on a website) that reference your connection with Microsoft PowerShell.

A Microsoft által meghatározott irányelveken kívüli bármely felhasználás szigorúan tiltott.Any uses outside of these guidelines as determined by Microsoft is strictly prohibited. Ne használja a Microsoft PowerShell emblémáját vagy grafikáját olyan termékekben, termékek csomagolásában vagy más üzleti szolgáltatásokban, amelyekhez formális licenc szükséges.Do not use the Microsoft PowerShell logo or artwork in products, product packaging, or other business services for which a formal license is required.

A Microsoft fenntartja a jogot saját belátása szerint a logó vagy a mű megjelenítésére vagy módosítására, és kérheti, hogy a harmadik felek módosítsák vagy töröljék a Microsoft egyetlen ítéletében szereplő emblémát vagy grafikát, és nem felelnek meg a Microsoft által az emblémához fűződő jogoknak.Microsoft reserves the right in its sole discretion to terminate or modify permission to display the logo or artwork, and may request that third parties modify or delete any use of the logo or artwork that, in Microsoft's sole judgment, does not comply with these guidelines or might otherwise impair Microsoft's rights in the logo.