Parancsmag-paraméterek szabványos nevei és típusaiStandard Cmdlet Parameter Names and Types

A parancsmag-paraméterek nevének konzisztensnek kell lennie a tervezett parancsmagok között.Cmdlet parameter names should be consistent across the cmdlets that you design. A következő témakörök felsorolják azokat a paramétereket, amelyeket a parancsmag paramétereinek deklarálása során ajánlott használni.The following topics list the parameter names that we recommend you use when you declare cmdlet parameters. A témakörök az egyes paraméterek ajánlott adattípusait és funkcióit is leírják.The topics also describe the recommended data type and functionality of each parameter.

A szakasz tartalmaIn This Section

Tevékenység-paraméterekActivity Parameters

Dátum- és időparaméterekDate and Time Parameters

FormátumparaméterekFormat Parameters

TulajdonságparaméterekProperty Parameters

MennyiségparaméterekQuantity Parameters

Erőforrás-paraméterekResource Parameters

Biztonsági paraméterekSecurity Parameters