Megjelenített adatok formázásaFormatting Displayed Data

Megadhatja, hogyan jelenjenek meg a lista, a tábla vagy a széles nézet egyes adatpontjai.You can specify how the individual data points in your List, Table, or Wide view are displayed. Az elemet használhatja a FormatString nézet elemeinek definiálásához, vagy használhatja az elemet is a ScriptBlock metódus meghívásához az FormatString adatokon.You can use the FormatString element when defining the items of your view, or you can use the ScriptBlock element to call the FormatString method on the data.

A FormatString elem használataUsing the FormatString Element

A következő példában a TotalProcessorTime System. Diagnostics. Process objektum tulajdonságának értéke a FormatString elem használatával formázott.In the following example the value of the TotalProcessorTime property of the System.Diagnostics.Process object is formatted using the FormatString element. a TotalProcessorTime tulajdonságthe TotalProcessorTime property

<TableColumnItem>
  <PropertyName>TotalProcessorTime</PropertyName>
  <FormatString>{0:MMM}{0:dd}{0:HH}:{0:mm}</FormatString>
</TableColumnItem>