A ListControl elemhez tartozó ListItem ScriptBlock eleme (Formátum)ScriptBlock Element for ListItem for ListControl (Format)

Meghatározza azt a parancsfájlt, amelynek értéke megjelenik a sorban.Specifies the script whose value is displayed in the row.

A konfigurációs elem (Format) ViewDefinitions elem (Format) elem (Format) ListControl elem (Format) a ListControl (Format) ListEntry elemének ListEntries (Format) ListControl eleme ListItems esetében ListEntry (formátum) ListControl (Format) listaelem elem a ListItems esetében ListControl (formátum) scriptblock kulcsszótConfiguration Element (Format) ViewDefinitions Element (Format) View Element (Format) ListControl Element (Format) ListEntries Element for ListControl (Format) ListEntry Element for ListEntries for ListControl (Format) ListItems Element for ListEntry for ListControl (Format) ListItem Element for ListItems for ListControl (Format) ScriptBlock Element for ListItem for ListControl (Format)

SyntaxSyntax

<ScriptBlock>ScriptToEvaluate</ScriptBlock>

Attribútumok és elemekAttributes and Elements

A következő szakaszok leírják az elem attribútumait, gyermek elemeit és a szülő elemét ScriptBlock .The following sections describe the attributes, child elements, and the parent element of the ScriptBlock element.

AttribútumokAttributes

Nincsenek.None.

GyermekelemekChild Elements

Nincsenek.None.

SzülőelemekParent Elements

ElemElement LeírásDescription
Listaelem elem (formátum)ListItem Element (Format) Meghatározza azt a tulajdonságot vagy parancsfájlt, amelynek értéke megjelenik a listanézet egy sorában.Defines the property or script whose value is displayed in a row of the list view.

Szöveges értékText Value

Adja meg azt a parancsfájlt, amelynek értéke megjelenik a sorban.Specify the script whose value is displayed in the row.

MegjegyzésekRemarks

Ha ez az elem meg van adva, a PropertyName elem nem adható meg.When this element is specified, you cannot specify the PropertyName element.

A parancsfájlok listanézet-beli megadásával kapcsolatos további információkért lásd: listanézet.For more information about specifying scripts in a list view, see List View.

PéldaExample

Az alábbi példa bemutatja, hogyan határozhatja meg azt a tulajdonságot, amelynek értéke megjelenik.The following example shows how to specify the property whose value is displayed.

<ListItem>
  <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
</ListItem>

Lásd még:See Also

A ListControl elemhez tartozó ListItem PropertyName eleme (Formátum)PropertyName Element for ListItem for ListControl (Format)

Listanézet létrehozásaCreating a List View

A ListControl elemhez tartozó ListItems ListItem eleme (Formátum)ListItem Element for ListItems for ListControl (Format)

PowerShelles formázási fájl írásaWriting a PowerShell Formatting File