PowerShell-galéria GDPR megfelelőségePowerShell Gallery GDPR compliance

ÁttekintésOverview

2018 májusában az európai adatvédelmi törvény, a Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatályba lépett.In May 2018, a European privacy law, the General Data Protection Regulation (GDPR), took effect. A GDPR új szabályokat ró a vállalatokra, a kormányzati szervekre, a nem nyereségekre és más szervezetekre, amelyek árukat és szolgáltatásokat kínálnak az Európai Unión (EU-ban) lévő személyeknek, vagy amelyek az EU-beli lakosokkal kötött adatok gyűjtésére és elemzésére szolgálnak.The GDPR imposes new rules on companies, government agencies, non-profits, and other organizations that offer goods and services to people in the European Union (EU), or that collect and analyze data tied to EU residents. A GDPR attól függetlenül érvényes, hogy Ön hol tartózkodik.The GDPR applies no matter where you are located.

Megjegyzés

Ez a cikk azokat a lépéseket ismerteti, amelyekkel törölheti a személyes adatait a PowerShell-galériaból, és felhasználhatja a GDPR tartozó kötelezettségek támogatásához.This article provides steps for how to delete personal data from the PowerShell Gallery and can be used to support your obligations under the GDPR. Ha a GDPR-re vonatkozó általános információkat keres, tekintse meg a Szolgáltatásmegbízhatósági portál GDPR-ről szóló szakaszát.If you’re looking for general info about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Személyazonosításra alkalmas adatokPersonally identifiable data

A PowerShell-galéria a felhasználók által biztosított alábbi adatokat tárolja, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak:The PowerShell Gallery stores the following information that may be provided by users, which may contain personal information:

 • PowerShell-galéria fiókPowerShell Gallery account
 • A PowerShell-galéria közzétett csomagokPackages published to the PowerShell Gallery
 • E-mailes levelezés a PowerShell-galéria csapattalEmail correspondence with the PowerShell Gallery team

A legtöbb felhasználó nem hoz létre PowerShell-galéria fiókot.Most users do not create a PowerShell Gallery account. A fiók nem szükséges, kivéve, ha közzé szeretne tenni egy csomagot, vagy használja a PowerShell-galéria a kapcsolat tulajdonosa funkciót.An account is not required unless you are going to publish a package or use the "Contact Owner" feature in the PowerShell Gallery. A felhasználó által kezdeményezett e-mailek kivételével a PowerShell-galéria nem tárolja a személyazonosításra alkalmas adatok azon felhasználók számára, akik nem hoztak létre fiókot.Other than email correspondence initiated by the user, the PowerShell Gallery does not store personally identifiable data for users who have not created an account.

PowerShell-galéria fiókot létrehozó felhasználók tehetnek közzé csomagokat a PowerShell-galéria.Users who create a PowerShell Gallery account can publish packages to the PowerShell Gallery. Ezeknek a csomagoknak PowerShell-kódnak kell lenniük, de más adatokat is tartalmazhatnak, beleértve a személyes adatokat is.Those packages are expected to be PowerShell code, but may contain other information including personal information. Az alábbi információk bemutatják, hogyan kérheti le a PowerShell-galéria közzétett összes csomagot.The information below will show how you can get all the packages you have published to the PowerShell Gallery.

A következő szakaszok azt ismertetik, hogyan támogatja a PowerShell-galéria az adattulajdonosi kérelmeket (DSR) a PowerShell-galéria tárolt információk exportálásával, valamint az információk törlésének módjával kapcsolatban.The following sections describe how the PowerShell Gallery supports data subject requests (DSR), by explaining how to export information stored in the PowerShell Gallery, and how to request deletion of this information.

E-mailEmail

Az e-mailes levelezés a következők bármelyikét tartalmazhatja:Email correspondence may include any of the following:

 • A PowerShell-galéria csomagok tulajdonosainak küldött e-mailek, ha a kód elemzése során a rendszer a PowerShell-galéria közzétett csomaggal kapcsolatos problémát észleltEmail sent to the owners of PowerShell Gallery packages if the code analysis scans detected an issue with any package they have published to the PowerShell Gallery
 • Az e-mailek, amelyeket bárki elküld a PowerShell-galéria csapatának az e-mail cím használatával a "Kapcsolatfelvétel" oldaloncgadmin@microsoft.comEmail sent by anyone to the PowerShell Gallery team using the email address in the "Contact Us" page cgadmin@microsoft.com
 • Azok a regisztrált felhasználók, akik a PowerShell-galéria kapcsolat tulajdonosa funkcióját használják, e-mailt küldenek egy csomag tulajdonosának a PowerShell-galériaRegistered users who use the "Contact Owner" feature in the PowerShell Gallery to send email to the owner of a package in the PowerShell Gallery

A (z) vagy a PowerShell-galéria által küldött e-mailek esetében 90 nap adatmegőrzési szabályzat áll rendelkezésre a lehetséges biztonsági vizsgálatok támogatásához, ha a PowerShell-galéria kártékony kódot kell felderíteni.Emails sent by or to the PowerShell Gallery have a retention policy of 90 days to support possible security investigations should malicious code be discovered on the PowerShell Gallery. Az e-maileket a szabályzat 90 nap után törli.Emails are deleted by policy after 90 days.

Az e-mail-címére küldött e-mailek másolatait és az előző 90 napon belüli PowerShell-galéria is kérheti.You may request copies of all emails sent to or from your email address and the PowerShell Gallery within the previous 90 days. A levelezés elküldéséhez küldjön egy e- cgadmin@microsoft.commailt a következő címre: "DSR-kérelem a fiókhoz kapcsolódó e-mailekhez".To request this correspondence, send an email to cgadmin@microsoft.com, with the title: "DSR Request for emails relating to this account". Az üzenet törzsében adja meg a kért információkat (például: Kérjük, küldje el az e-mail-címről küldött vagy fogadott e-maileket.) Minden e-mail-címet, amely a kérés 90 napon belül bekerül az e-mail-címre, 7 munkanapon belül el lesz küldve.In the body of the message, state what information you are requesting (for example: Please send all emails sent to or received from this email address.) All emails involving your email address within 90 days of the request will be sent within 7 business days.

Ha létrehozott egy PowerShell-galéria fiókot, a következő lépésekkel megkeresheti a PowerShell-galéria tárolt személyes adatokat:If you have created a PowerShell Gallery account, you can find all personal information that has been stored in PowerShell Gallery by taking the following steps:

 1. Jelentkezzen be a PowerShell-galériaba, majd kattintson a felhasználónevéreSign in to the PowerShell Gallery, then click on your username
 2. A következő megjelenő lap a fiók lap, amely a PowerShell-galéria fiókhoz használt e-mail címet jeleníti meg.The next page displayed is the Account page, which shows the email address used for the PowerShell Gallery account

Ha több fiókot hozott létre a PowerShell-galériaban, ezeket a lépéseket minden fiók esetében meg kell ismételnie.If you have created more than one account in the PowerShell Gallery, you will need to repeat these steps for each account.

A PowerShell-galéria közzétett csomagok exportálásának megkönnyítésére közzétettük a "GetPSGalleryItemsForAuthor" szkriptet a PowerShell-galéria.To facilitate exporting packages published to the PowerShell Gallery, we have published the script "GetPSGalleryItemsForAuthor" to the PowerShell Gallery. Ez a parancsfájl az összes csomag minden verziójának másolatát exportálja a PowerShell-galériaba a csomagban tárolt szerzői információk alapján.This script exports a copy of every version of every package put into the PowerShell Gallery based on the author information stored in the package.

Megjegyzés

A szerző a csomag létrehozásakor a csomag jegyzékfájljában tárolódik.The Author is stored in the package manifest when you publish your package. Nincs garancia arra, hogy a szerző megegyezik a PowerShell-galéria használt fiók identitásával.There is no guarantee that the Author is the same identity as the account you use in the PowerShell Gallery. Ha más értéket használ a szerző mezőben, akkor ezt az értéket kell megadnia a parancsfájl használatakor.If you use some other value in the Author field, you will need to supply that value when using this script.

A szkriptet a következő PowerShell-paranccsal töltheti le:You may download the script by using the following PowerShell command:

Save-Script Get-repository psgallery

Ezt követően a parancsfájlt közvetlenül is futtathatja a következő PowerShell-parancsok futtatásával:You can then run the script directly, by running the following PowerShell commands:

# cd <local folder location>
.\GetPSGalleryItemsForAuthor.ps1

A rendszer arra kéri, hogy adja meg a szerzőt és egy mappát a rendszeren, ahová a csomagokat menteni kívánja.You will be prompted to supply the Author and a folder on your system where you want the packages to be saved.

Ha törölni szeretné a PowerShell-galéria fiókját vagy a PowerShell-galériahoz tartozó csomagot, küldjön e- cgadmin@microsoft.com mailt a következő címre: "GDPR kérelem az ehhez a fiókhoz kapcsolódó elemekhez".To delete your PowerShell Gallery account or any package you own in the PowerShell Gallery, send email to cgadmin@microsoft.com with the title: "GDPR Request for items relating to this account". Az üzenet törzsében adja meg a törölni kívánt adatokat.In the body of the message state what information you want deleted. Például:For example:

 • Törölje a csomag "csomag neve" x. y. z verzióját.Please delete version x.y.z of my package "package name"
 • Törölje a csomag "csomag neve" összes verzióját.Please delete all versions of my package "package name"
 • Törölje a PowerShell-galéria fiókomatPlease delete my PowerShell Gallery account

A PowerShell-galéria-rendszergazdák 7 munkanapon belül válaszolni fognak.The PowerShell Gallery administrators will reply within 7 business days. A megadott csomagokat a rendszer a kérés elküldése után 30 napon belül törli.The packages specified will be deleted within 30 days after the request is sent.