A System Center 2012 R2 Operations Manager verzióra való frissítés előtt elvégzendő feladatok

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager

A frissítési folyamat megkezdése előtt hajtsa végre az alábbi verziófrissítés előtti feladatokat a megadott sorrendben.

 1. Tekintse át az Operations Manager eseménynaplóját

 2. Tisztítsa meg az adatbázist (ETL-tábla)

 3. Távolítsa el az ügynököket a Függőben lévők felügyelete nézetből.

 4. Tiltsa le az értesítés-előfizetéseket

 5. Állítsa le a szolgáltatásokat, vagy tiltsa le az összes összekötőt

 6. Ellenőrizze, hogy az operatív adatbázisban 50%-nál több szabad terület áll-e rendelkezésre

 7. Készítsen biztonsági másolatot az Operations Manager-adatbázisokról.

Tekintse át az Operations Manager eseménynaplóit

Az Operations Manager felügyeleti kiszolgálókon tárolt eseménynaplóiban keresse meg az ismétlődő figyelmeztetéseket és a kritikus eseményeket. A frissítés előtt hárítsa el ezeket, és mentse az eseménynapló másolatát.

Tisztítsa meg az adatbázist (ETL-tábla)

A System Center 2012 R2 Operations Manager termékre való verziófrissítés részeként a telepítéshez tartozik az az ETL-táblákat megtisztító parancsfájl, amely az adatbázis karcsúsítását végzi el. Ha azonban a megtisztítandó sorok száma túl nagy (több mint 100 000), azt javasoljuk, hogy a frissítés felgyorsítása érdekében, illetve a telepítés időkorlátjának esetleges túllépését elkerülendő a parancsfájlt futtassa le a frissítés megkezdése előtt. Ez a telepítés előtti lépés minden körülmények között hatékonyabb telepítést eredményez.

Az ETL-ből törlendő sorok számának meghatározásához futtassa az alábbi lekérdezést, majd tisztítsa meg az adatbázist:

Az ETL tisztítása

 1. A törlendő sorok számának meghatározásához futtassa az alábbi lekérdezést:

   DECLARE @SubscriptionWatermark bigint = 0;     
  
  
   SELECT @SubscriptionWatermark = dbo.fn_GetEntityChangeLogGroomingWatermark();
  
   Select COUNT (*)
   FROM EntityTransactionLog ETL with(nolock)
   WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EntityChangeLog ECL with(nolock) WHERE ECL.EntityTransactionLogId = ETL.EntityTransactionLogId)
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM RelatedEntityChangeLog RECL with(nolock) WHERE RECL.EntityTransactionLogId = ETL.EntityTransactionLogId)
   AND EntityTransactionLogId < @SubscriptionWatermark;
  
 2. Az ETL-tábla megtisztításához futtassa az alábbi SQL-parancsfájlt:

   DECLARE @RowCount int = 1;
   DECLARE @BatchSize int = 100000;
   DECLARE @SubscriptionWatermark bigint = 0;
   DECLARE @LastErr int;
  
   SELECT @SubscriptionWatermark = dbo.fn_GetEntityChangeLogGroomingWatermark();
   WHILE(@RowCount > 0)
   BEGIN 
   DELETE TOP (@BatchSize) ETL
   FROM EntityTransactionLog ETL
   WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM EntityChangeLog ECL WHERE ECL.EntityTransactionLogId = ETL.EntityTransactionLogId)
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM RelatedEntityChangeLog RECL WHERE RECL.EntityTransactionLogId = ETL.EntityTransactionLogId)
   AND ETL.EntityTransactionLogId < @SubscriptionWatermark;
  
   SELECT @LastErr = @@ERROR, @RowCount = @@ROWCOUNT;
  
  
   END
  
System_CAPS_noteMegjegyzés

Az ETL karbantartása több órát is igénybe vehet.

Távolítsa el az ügynököket a Függőben lévők felügyelete nézetből.

A felügyeleti kiszolgáló verziófrissítése előtt távolítsa el a Függőben lévők felügyelete nézetben szereplő összes ügynököt.

A Függőben lévők felügyelete nézetben szereplő ügynökök eltávolítása

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolra az Operations Manager felügyeleti csoport Operations Manager-rendszergazdák szerepéhez tartozó fiókkal.

 2. Az Adminisztráció ablaktáblán bontsa ki az Eszközkezelés elemet, majd kattintson a Függőben lévők felügyelete lehetőségre.

 3. A jobb gombbal kattintson az egyes ügynökökre, majd kattintson a Jóváhagyás vagy a Visszautasítás elemre.

Tiltsa le az értesítés-előfizetéseket

A felügyeleti csoport frissítése előtt tiltsa le az értesítés-előfizetéseket, hogy megelőzze az értesítéseknek a verziófrissítési folyamat közben való küldését.

Az előfizetések letiltása

 1. Jelentkezzen be az operatív konzolra az Operations Manager felügyeleti csoport Operations Manager-rendszergazdák szerepéhez tartozó fiókkal.

 2. Az operatív konzolon válassza az Adminisztráció nézetet.

 3. A navigációs ablaktáblán bontsa ki az Adminisztráció részt, majd az Értesítések tárolót, és kattintson az Előfizetések lehetőségre.

 4. Válassza ki az egyes előfizetéseket, és kattintson a Műveletek ablaktáblán a Letiltás gombra.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az előfizetések letiltásakor egyszerre több elem nem választható.

Állítsa le a szolgáltatásokat, vagy tiltsa le az összes összekötőt

Az összes telepített összekötő esetében tekintse meg a nem a Microsofttól származó összekötők dokumentációiban, hogy mely szolgáltatásokat használják az egyes összekötők.

Az összekötők szolgáltatásainak leállítása

 1. A Start menüben mutasson a Felügyeleti eszközök elemre, majd kattintson a Szolgáltatások lehetőségre.

 2. A Név oszlopban a jobb gombbal kattintson a megfelelő összekötőre, majd kattintson a Leállítás elemre.

Ellenőrizze, hogy az operatív adatbázisban 50%-nál több szabad terület áll-e rendelkezésre

A felügyeleti csoport frissítése előtt meg kell bizonyosodnia arról, hogy az operatív adatbázisban 50%-nál több szabad terület áll rendelkezésre, mert ha nincs elegendő hely, a frissítés meghiúsulhat. Arról is meg kell győződnie, hogy a tranzakciós naplók az operatív adatbázis teljes méretének 50%-át teszik ki.

Az operatív adatbázis szabad területének meghatározása

 1. Az operatív adatbázist futtató számítógépen nyissa meg az SQL Server Management Studio programot.

 2. Az Object Explorer (Objektumkezelő) részen bontsa ki a Databases (Adatbázisok) csomópontot.

 3. A jobb gombbal kattintson az operatív adatbázisra, mutasson a Reports (Jelentések), Standard Reports (Szabványos jelentések) elemre, majd kattintson a Disk Usage (Lemezkihasználtság) elemre.

 4. A lemezkihasználtsági jelentés alapján határozza meg a szabad terület százalékát.

Az operatív adatbázis és a naplófájlok szabad területének növelése

 1. Az operatív adatbázist futtató számítógépen nyissa meg az SQL Server Management Studio programot.

 2. A Connect to Server (Kapcsolódás a kiszolgálóhoz) párbeszédpanelen a Server Type (Kiszolgálótípus) listában válassza a Database Engine (Adatbázismotor) lehetőséget.

 3. A Server Name (Kiszolgálónév) listában válassza ki az operatív adatbázis kiszolgálóját és példányát (például: szamitogep\PELDANY1).

 4. Az Authentication (Hitelesítés) listában válassza a Windows Authentication (Windows-hitelesítés) elemet, majd kattintson a Connect (Kapcsolódás) lehetőségre.

 5. Az Object Explorer (Objektumkezelő) ablaktáblán bontsa ki a Databases (Adatbázisok) csomópontot, a jobb gombbal kattintson az operatív adatbázisra, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) elemre.

 6. A Database Properties (Adatbázis-tulajdonságok) párbeszédpanelen a Select a page (Válasszon oldalt) részen kattintson a Files (Fájlok) elemre.

 7. Az eredményeket felsoroló ablaktáblán növelje a MOM_DATA adatbázis Initial Size (Eredeti méret) mezőjének értékét 50%-kal.

  System_CAPS_noteMegjegyzés

  Ez a lépés kihagyható, ha a szabad terület már meghaladja az 50%-ot.

 8. Állítsa be úgy a MOM_LOG lehetőség Initial Size (Eredeti méret) mezőjének értékét, hogy az az adatbázis összméretének az 50%-a legyen. Ha például az operatív adatbázis mérete 100 GB, a naplófájl mérete 50 GB legyen. Kattintson az OK gombra.

Készítsen biztonsági másolatot az Operations Manager-adatbázisokról

A másodlagos felügyeleti kiszolgáló frissítése előtt készítse el az operatív adatbázis és az adatraktár-adatbázis legfrissebb, ellenőrzött biztonsági másolatát. Az opcionális funkciókhoz, így többek között a jelentéskészítéshez és a naplózási szolgáltatásokhoz tartozó adatbázisokról is készítsen biztonsági másolatot, mielőtt azokat frissítené. További információk: Adatbázis biztonsági mentése és A System Center 2012 – Operations Manager-adatbázis biztonsági mentések ütemezése.