Java-alkalmazások figyelésének konfigurálása

 

A Java-alkalmazások figyelésének megkezdése előtt el kell végeznie az alábbi négy általános lépést:

 1. A Java Enterprise Edition (JEE) felügyeleti csomag átfogó figyelési lépésekkel való importálása és konfigurálása

 2. A Java-alkalmazás teljesítményfigyelési felügyeleti csomagjának importálása

 3. A Java-alkalmazás teljesítményfigyelési ügynökének manuális telepítése

 4. A Java-alkalmazás teljesítményfigyelési ügynök telepítésének ellenőrzése

A Java Enterprise Edition (JEE) felügyeleti csomag átfogó figyelési lépésekkel való importálása és konfigurálása

 1. Importálja és konfigurálja a Java Enterprise Edition (JEE) felügyeleti csomagot átfogó figyelési lépések segítségével, ideértve a BeanSpy alkalmazás telepítését is. Ezt kötelező elvégezni. A Java-alkalmazások teljesítményfigyelése nem működik, ha a JEE átfogó figyelést nem konfigurálta, illetve a BenSpy alkalmazást nem telepítette.

  System_CAPS_importantFontos

  A JEE felügyeleti csomagja támogatja ugyan a különféle típusú alkalmazáskiszolgálók használatát, a Java-alkalmazáfigyelés csak a Tomcat kiszolgálókat támogatja.

  Töltse le a JEE felügyeleti csomagját és a felügyeleti csomag útmutatóját. Ez a felügyeleti csomag figyeli a JEE alkalmazáskiszolgálókat, és IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Red Hat JBoss és Apache Tomcat kiszolgálókkal használható. A Microsoft letöltőközpontjában keresse meg a System Center Management Pack for Java Enterprise Edition (JEE) hivatkozást, kattintson a Letöltés gombra, és válassza ki a letöltendő fájlokat. Válassza ki például az SC2012OM_JEE_MP.msi felügyeleti csomagot, majd a Tomcat felügyeleti csomag útmutatóját (OpsMgr_MP_Tomcat.docx).

  System_CAPS_importantFontos

  Ne felejtse el letölteni az annak az alkalmazáskiszolgálónak megfelelő felügyeleticsomag-útmutatót (.docx fájl), amelyet használ. Az útmutató részletesen ismerteti a felügyeleti csomag telepítési lépéseit, és leírja, hogy mely elemek lesznek figyelve.

  A Tomcat számára készült System Center felügyeleti csomaggal például az informatikai rendszergazdák a JEE alkalmazáskiszolgáló-példányok állapotát figyelhetik az Operations Manager rendszeren belül. Emellett lehetővé teszi a BeanSpy telepítését is, amely a Microsoft az átfogó figyelést, ideértve a memóriahasználatot is, lehetővé tevő nyílt forráskódú technológiája.

 2. A JEE alkalmazáskiszolgálók felügyeleti csomagjainak importálását követően a rendszer automatikusan felderíti a Tomcat alkalmazáskiszolgáló-példányokat. Alapértelmezés szerint a felderítési időköz 4 óra, azaz a felderítés ennyi ideig is eltarthat. A Tomcat kiszolgálón egy alkalmazáskiszolgálónak kell futnia ahhoz, hogy az Operations Manager fel tudja azt deríteni az első alkalommal. Miután a rendszer felderítette az alkalmazás egyik példányát, a konfigurációt egészen az alkalmazáskiszolgáló eltávolításáig megőrzi.

  A Tomcat alkalmazáskiszolgáló példányainak figyeléséhez az operatív konzolon kattintson a Figyelés lehetőségre, bontsa ki az Alkalmazásfigyelés, majd a Java-figyelés csomópontokat, bontsa ki a JEE alkalmazáskiszolgálók, majd a Tomcat alkalmazáskiszolgáló elemeket, és válassza ki a megfelelő figyelési mappát. Részleteket a Tomcat felügyeleticsomag-útmutatójában vagy a JEE-figyelés felügyeleticsomag-útmutatójában talál, attól függően, hogy melyiket töltötte le.

 3. Az alábbi eljárással telepítse a BeanSpy alkalmazást az alkalmazáskiszolgálóra. A Microsoft nyílt forráskódú BeanSpy technológiája a Java Management Extension (JMX) bővítményre támaszkodva teszi lehetővé a felügyeleti csomag számára az alkalmazáskiszolgáló-példányok részletes információinak beszerzését.

 4. A JEE felügyeleticsomag-útmutatójában található utasításokat követve végezze el az alábbi eljárást az átfogó figyelési mód engedélyezéséhez.

A Java-alkalmazás teljesítményfigyelési felügyeleti csomagjának importálása

 1. Azt követően, hogy elvégezte a JEE felügyeleti csomag importálását és konfigurálását, valamint a BeanSpy alkalmazás telepítését, importálja a Java-alkalmazások teljesítményfigyelési felügyeleti csomagját. Töltse le a felügyeleti csomagot a Microsoft letöltőközpontjából.

 2. A Java-alkalmazások teljesítményfigyelési felügyeleti csomagja (JavaAPMManagementPack.msi) az alábbi fájlokat tartalmazza:

  - Microsoft.JEE.APM.Library.mpb
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.APM.Library.mp
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.5.Apm.mp
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.6.Apm.mp
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.7.Apm.mp
  

  Importálja a következő könyvtár-felügyeleti csomagokat:

  - Microsoft.JEE.APM.Library.mpb
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.APM.Library.mp
  
 3. Importálja az azon Tomcat alkalmazáskiszolgáló-verziókhoz tartozó felügyeleti csomagokat, amelyeket figyel.

  - Microsoft.JEE.Tomcat.5.Apm.mp
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.6.Apm.mp
  
  - Microsoft.JEE.Tomcat.7.Apm.mp
  

A Java-alkalmazás teljesítményfigyelési ügynökének manuális telepítése, és a Java-alkalmazások teljesítményfigyelésének engedélyezése

 1. Miután elvégezte a JEE felügyeleti csomag átfogó figyeléshez való importálását és konfigurálását, valamint a Java-alkalmazások teljesítményfigyelési felügyeleti csomagjának importálását, készen áll a Java-alkalmazás teljesítményfigyelési ügynökének manuális telepítésére. A figyeléshez konfigurált alkalmazáskiszolgáló megtekintéséhez a Figyelés oldalon kattintson a Konfigurációk lehetőségre.

 2. A Java-alkalmazások teljesítményfigyelésének engedélyezéséhez a Figyelés ablaktábla Feladatok ablaktábláján kattintson az Deep Monitored Configurations (Átfogó figyelési konfigurációk) elemre, majd válassza ki az átfogó figyeléshez használt alkalmazáskiszolgálót.

 3. Miután kiválasztotta a Java-alkalmazások teljesítményfigyeléséhez szükséges alkalmazáskiszolgálót, a Feladatok ablaktábla Monitored application server instance Tasks (Figyelt alkalmazáskiszolgáló-példány feladatai) részen kattintson az Extract APM Jar files (APM JAR fájlok kibontása) lehetőségre. Ennek hatására a rendszer a Java-ügynökfájlokat kibontja a figyelt gépre (ha a kiszolgáló Windows rendszert futtat), vagy az átjáró-, illetve felügyeleti kiszolgálóra (Linux rendszereken). A feladatok között megtekintheti, hogy a fájlok mely gépre lettek kibontva, és melyik könyvtárban találhatók. További információkat a Java-alkalmazások teljesítményének figyelésére szolgáló felügyeleti csomaghoz tartozó útmutatóban talál, amely a Microsoft letöltőközpontjában érhető el.

 4. A következő lépés a Java-alkalmazáskiszolgáló újrakonfigurálása. A Java-alkalmazások teljesítményfigyelésének engedélyezéséhez a Jar-fájlt osztálybetöltőként kell definiálnia a parancssori beállításokban, majd újra kell indítania az alkalmazást. Az ügynök telepítése után az alkalmazásteljesítmény-figyelés az újbóli felderítést követően lesz elérhető.

A Java-alkalmazás teljesítményfigyelési ügynök telepítésének ellenőrzése és a figyelők felülbírálása

 1. Azt, hogy az alkalmazásteljesítmény-figyeléső figyel-e egy adott alkalmazást, úgy ellenőrizheti, hogy a jobb gombbal a megfelelő alkalmazásra kattint, és megtekinti a számlálókat tartalmazó listát: Figyelt kérések/mp, Kérelmek átlagos ideje, Teljesítményesemények/s, Kivételesemények/s, valamint a legfontosabb, az egyes számlálók értékei. Ezekre a számlálókra öt figyelő vonatkozik: A figyelőkre vonatkozó további információkat a Java-alkalmazások teljesítményének figyelésére szolgáló felügyeleti csomaghoz tartozó útmutatóban talál, amely a Microsoft letöltőközpontjában érhető el.

  System_CAPS_importantFontos

  Ha a számlálók értékei nem láthatók, akkor ezen alkalmazások esetében az alkalmazásteljesítmény-figyelés nem engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy várnia kell, amíg befejeződik az alkalmazásteljesítmény-figyelési felderítés.

 2. A figyelőket az Állapotfigyelőben is megtekintheti: kattintson a Megnyitás, majd a Teljesítmény nézet elemekre. Bizonyos figyelők le vannak tiltva.

 3. Adott figyelő felülbírálásához az Állapotkezelőben kattintson a jobb gombbal a figyelőre, majd kattintson a Figyelő tulajdonságai menüpontra. A figyelő Tulajdonságok lapján kattintson a Felülbírálások fülre, kattintson a Felülbírálás lehetőségre, majd válassza ki a felülbírálandó szabályt. A Felülbírálás tulajdonságai lapon engedélyezheti/letilthatja a figyelőket, és módosíthatja a figyelő küszöbértékeinek beállításait.

Események megtekintése az Application Diagnostics használatával

 1. A .NET alkalmazásteljesítmény-figyeléshez hasonlóan az Application Diagnostics alkalmazást is használhatja a Java-alkalmazások teljesítményfigyelésre vonatkozó eseményinformációinak megtekintéséhez. Az Application Diagnostics megnyitásával és használatával kapcsolatban lásd: Az Application Diagnostics konzol használata és Munkavégzés az eseményekkel az Application Diagnostics konzol használatával.

  A Java-statisztikák jelentési módjának köszönhetően egyes szabványos alkalmazásteljesítmény-figyelési jelentések nem vonatkoznak a Java-alkalmazások teljesítményfigyelésére. Ha a Java-alkalmazások teljesítményfigyelésére nem vonatkozik egy adott jelentés, akkor egyes jelentésoszlopokban a N.A. jelenik meg. Emellett több kiszolgálószintű jelentés üres is lehet a Java-alkalmazástárolók kiszolgálókhoz való hozzárendelésének köszönhetően.