A System Center 2012 R2 – DPM felügyelet nélküli telepítésének futtatása

 

A DPM 2012 R2 felügyelet nélküli telepítése a következőképpen futtatható:

 1. Hozza létre a DPMSetup.ini fájlt, és helyezze arra a kiszolgálóra, amelyikre telepíteni kívánja a DPM 2012 R2-t. A fájlt létrehozhatja a Jegyzettömbben vagy más szövegszerkesztőben.

 2. Illessze be a fájlba a következőket. Ha végzett, mentse a fájlt DPMSetup.ini néven. Ügyeljen a következőkre:

  • A <> jelek közötti szöveget a saját környezetének megfelelő értékekkel kell helyettesítenie.

  • A kettős kereszttel (#) kezdődő sorok megjegyzésnek minősülnek, és a DPM telepítője az alapértelmezett értékeket fogja használni. Ha meg kíván adni egy értéket, írja be, és távolítsa el a # jelet.

  • Ugyanazt a parancsfájlt használja, ha az SQL Server-példány a DPM-kiszolgálóra, illetve ha egy távoli kiszolgálóra van telepítve.

  [OPTIONS]
  UserName = <A user with credentials to install DPM>
  CompanyName = <Name of your company>
  ProductKey = <The 25-character DPM product key in the format xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx>
  # SqlAccountPassword = <The password to the DPM$ account>
  # StandardAgentLicenses = <No. of standard agent licenses you have purchased>
  # EnterpriseAgentLicenses = <No. of enterprise agent licenses you have purchased>
  # ProgramFiles = C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager
  # DatabaseFiles = C:\Program Files\Microsoft Data Protection Manager\DPM\DPMDB
  # IntegratedInstallSource = <Location of the DPM setup files>
  # ---For using a remote SQL Server instance ---
  # YukonMachineName = <Name of the SQL Server computer> OR <SQL Cluster Name>
  # YukonInstanceName = <Name of the instance of SQL Server that Setup must use>
  # YukonMachineUserName = <User name that Setup must user>
  # YukonMachinePassword = <Password for the user name Setup must use>
  # YukonMachineDomainName = <Domain to which the SQL Server computer is attached>
  # ---For using a reporting SQL Server instance in case of DPMDB in SQL Cluster ---
  # ReportingMachineName = <Name of the SQL Server computer>
  # ReportingInstanceName = <Name of the instance of SQL Server that Setup must use>
  # ReportingMachineUserName = <User name that Setup must user>
  # ReportingMachinePassword = <Password for the user name Setup must use>
  # ReportingMachineDomainName = <Domain to which the SQL Server computer is attached>
  
 3. A fájl mentése után írja be a telepítési kiszolgálón egy rendszergazda jogú parancssorba a következőt: start /wait [adathordozó helye]\setup.exe /i /f <elérési út>\DPMSetup.ini /l <elérési út>\dpmlog.txt. Az [adathordozó helye] a setup.exe fájl futtatásának helyét jelöli. Az <elérési út> az .ini fájl helyét jelöli.