A Kényszerített attribútum használata a felülbírálásokban

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Amikor az Operations Manager for System Center 2012 programban felülbírálást állít be egy szabályhoz, figyelőhöz vagy felderítéshez, láthatja, hogy minden egyes felülbírálható érték sorában megjelenik az alábbi ábrán is látható Kényszerített jelölőnégyzet.

Enforced checkbox for overrides

A felülbírálás Kényszerített attribútumának bejelölésével biztosíthatja, hogy a felülbírálás elsőbbséget élvezzen minden ugyanilyen típusú és kontextusú, de a Kényszerített attribútummal nem rendelkező felülbírálással szemben.

Elsőként az egy osztályra érvényes felülbírálások érvényesülnek, ezután következnek az egy csoportra, majd az egy adott objektumra érvényes felülbírálások. A Kényszerített attribútummal biztosítható, hogy az adott felülbírálás élvezzen elsőbbséget, ha az egy másik egyező típusú és kontextusú felülbírálással ütközik.

Tegyük fel, hogy van két Windows rendszerű számítógépe, a SZÁMÍTÓGÉP1 és a SZÁMÍTÓGÉP2. A SZÁMÍTÓGÉP1 az A-CSOPORT és a B-CSOPORT tagjai is. A SZÁMÍTÓGÉP2 nem tagja egy csoportnak sem. Egy processzorfigyelő alapértelmezett küszöbértéke 80%.

A Windows-számítógépek csoportjára olyan felülbírálást alkalmaz, amely a processzorfigyelő küszöbértékét 70%-ra módosítja. Létrehoz egy másik felülbírálást is a figyelőhöz, amely az A-CSOPORT‏RA vonatkozik, és a küszöbértéket 90%-ra módosítja. Ezen a ponton a SZÁMÍTÓGÉP1 küszöbértéke 90%, a SZÁMÍTÓGÉP2 küszöbértéke pedig 70%.

Ha létrehoz egy olyan felülbírálást, amely az B-CSOPORTRA vonatkozik, és a küszöbértéket 95%-ra emeli, akkor az A-CSOPORT és B-CSOPORT tagjai között is szereplő SZÁMÍTÓGÉP1 eredményül kapott küszöbértéke nem határozható meg előre. Ha azonban a B-CSOPORT felülbírálása számára bejelöli a Kényszerített attribútumot, akkor biztosíthatja, hogy a SZÁMÍTÓGÉP1 küszöbértéke is 95% legyen.

Ha létrehoz egy csak a SZÁMÍTÓGÉP1-re vonatkozó felülbírálást, amelyben a küszöbértéket 60%-ra csökkenti, akkor a SZÁMÍTÓGÉP1 küszöbértéke 60% lesz, mivel az objektum felülbírálása elsőbbséget élvez az osztály és a csoport felülbírálásaival szemben.