Operations Manager-jelentéstár

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Az System Center 2012 – Operations Manager az alábbi táblázatban felsorolt jelentéseket tartalmazza. Ha szeretné megtekinteni az egyes jelentésekkel kapcsolatos részletes információkat, akkor a Jelentéskészítés munkaterületen kattintson a megfelelő jelentésre, és tekintse meg a jelentés részleteit. Más felügyeleti csomagok jelentéseivel kapcsolatban tekintse meg az adott felügyeleti csomag útmutatóját.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az Operations Manager telepítése után néhány perc szükséges ahhoz, hogy az összes jelentéstár megjelenjen a Jelentéskészítés munkaterületen.

Microsoft általános jelentéstár

Jelentés

Leírás

Riasztásnaplózási késés

Ez a jelentés segít az Operations Manager használatával történő figyelés során fellépő problémák elkülönítését azáltal, hogy megjeleníti a kiválasztott objektumok riasztásainak naplózási késését az eltelt idő során.

Riasztások

A jelentésben megtekinthetők a kijelölt objektumokhoz tartozó riasztások a kiválasztott jelentési időtartamban és a megadott szűrési paraméterekhez.

Elérhetőség

A jelentésben megtekinthető, hogy mennyi időt töltöttek a kijelölt objektumok az egyes állapotokban az adott jelentési időtartam során. Az egyes állapotokban töltött idő összesítése alapértelmezés szerint az objektumok rendelkezésre állási figyelői alapján történik.

Konfigurációs változások

A jelentés a kijelölt objektumok időbeli konfigurációs változásait jeleníti meg.

Egyéni konfiguráció

A jelentés az összes megadott paraméter alapján szűrt konfigurációs adatokat tartalmazza.

Egyéni esemény

A jelentés az összes kijelölt paraméter alapján szűrt eseményadatokat tartalmazza.

Esemény elemzése

Ez a jelentés az események táblázatát jeleníti meg, valamint az események kiszolgálónkénti számát az összes magadott paraméter szerint szűrve.

Állapot

A jelentésben megtekinthető, hogy mennyi időt töltöttek a kijelölt objektumok az egyes állapotokban az adott jelentési időtartam során. Az egyes állapotokban töltött idő összesítése alapértelmezés szerint az objektumok általános entitásállapota alapján történik.

Leggyakoribb riasztások

A jelentés tartalmazza a kijelölt objektumokhoz tartozó leggyakoribb riasztásokat, amelyek a kijelölt jelentési időtartam alatt, a megadott szűrőparaméterek alapján fordultak elő.

Leggyakoribb események

A jelentés tartalmazza a kijelölt objektumokhoz tartozó leggyakoribb eseményeket, amelyek a kijelölt jelentési időtartam alatt, a megadott szűrőparaméterek alapján fordultak elő.

Felülbírálások

Ez a jelentés a megadott időszak alatt a kiválasztott felügyeleti csomagokban konfigurált vagy azokon alkalmazott felülbírálásokat jeleníti meg.

Teljesítmény

A jelentés a kijelölt objektumok és teljesítményszámlálók értékeinek időbeli grafikonját tartalmazza.

Teljesítmény részletei

A jelentés a kijelölt objektumok és teljesítményszámlálók értékeinek időbeli grafikonját tartalmazza.

Teljesítményben vezető példányok

Ez a jelentés a kiválasztott objektumokhoz és egy adott teljesítményszámláló-szabályhoz mutatja meg az első vagy utolsó N példányt.

Teljesítményben vezető objektumok

Ez a jelentés a kiválasztott objektumokhoz és egy adott teljesítményszámláló-szabályhoz mutatja meg az első vagy utolsó N objektumot.

Ügyfélfigyelő nézetek könyvtára

Jelentés

Leírás

Legfontosabb N alkalmazás

Ez a jelentés a legfontosabb N alkalmazást sorolja fel az összeomlások száma szerint, és megjeleníti az alkalmazások adatait.

Legfontosabb N alkalmazás növekedés és megoldás szerint

Ez a jelentés a legfontosabb N alkalmazást mutatja be a megadott két időintervallumra kiszámított százalékos növekedési arány alapján.

Legfontosabb N hibacsoport

Ez a jelentés a legfontosabb N hibacsoportot sorolja fel az összeomlások száma szerint.

Legfontosabb N hibacsoport növekedés és megoldás szerint

Ez a jelentés a legfontosabb N hibacsoportot mutatja be a megadott két időintervallumra kiszámított százalékos növekedési arány alapján.

Microsoft adatraktár-jelentések

Jelentés

Leírás

Adatraktár elérhetősége

Ez a jelentés az adatraktár-összetevőknek az „Adatraktár kapcsolata és folyamatállapota” figyelőn alapuló elérhetőségét tartalmazza.

Adatraktár eseményei

Ez a jelentés az adatraktár állapotának meghatározására szolgáló, az adattárral kapcsolatos eseményeket tartalmazza.

Adatraktár tulajdonságai

A jelentés az adatraktár tulajdonságait és a karcsúsítási beállításokat tartalmazza.

Microsoft ODR-jelentéstár

Jelentés

Leírás

Napi riasztások

Ez a jelentés a jelentéskészítési időtartam (alapértelmezés szerint egy hét) során egy adott szabály vagy figyelő által létrehozott riasztások számát jeleníti meg napi bontásban.

Példányok

A jelentés az egyes osztályok (például Exchange-kiszolgálók) példányainak számát mutatja, amelyek a felügyeleti csoportjában jöttek létre.

Felügyeleti csoport

A jelentés az Operations Manager infrastruktúrában használt operációsrendszer-verziókat mutatja (felügyeleti kiszolgálók).

Felügyeleti csomagok

A jelentés az adott környezetben telepített egyes felügyeleti csomagok verzióit listázza ki. Emellett összegzi a környezetben megadott felülbírálásokat, és az Ön által létrehozott egyedi szabályokat és figyelőket is.

Leggyakoribb riasztások

A jelentés a jelentéskészítési időtartam (alapértelmezés szerint egy hét) alatt leggyakrabban generált riasztásokat tartalmazza. Az adatokat felügyeleti csomagonként jeleníti meg.

System Center Core Monitoring jelentések

Jelentés

Leírás

Ügynökök száma dátumonként, felügyeleti csoportonként és verziónként

Ez a jelentés egy adott időtartamra vonatkozóan jeleníti meg az ügynökfiókokhoz tartozó részletes információkat.

Ügynökök állapotonként listázva

A jelentésben az ügynökök listái az állapotok szerint rendezettek.

Felügyeleti csomagonkénti adatmennyiség

A jelentés a felügyeleti csomagok által generált adatmennyiséget mutatja. A jelentés betekintést nyújt abba, hogy mely felügyeleti csomagok növelik a környezet adatmennyiségeit, és ez alapján megállapíthatja a finomhangoláshoz szükséges alapértékeket és lehetőségeket. A jelentés részletes, felügyeleti csomagonkénti adatokat is szolgáltat. A részletes információk megtekintéséhez kattintson a jelentés felső részén található táblázat egyik számcellájára a felügyeleti csomagokhoz tartozó munkafolyamatonkénti és példányonkénti adatmennyiség jelentésének megnyitásához.

Munkafolyamatonkénti és példányonkénti adatmennyiség

A jelentés a létrehozott adatok mennyiségét mutatja munkafolyamatonkénti (felderítések, szabályok, figyelők stb.) és példányonkénti felbontásban.

A Microsoft szolgáltatásiszint-jelentési könyvtára

Jelentés

Leírás

Szolgáltatási szint nyomon követésének összegző jelentése

Ez a jelentés a kiválasztott szolgáltatási szintekhez megmutatja, hogy a konfigurált szolgáltatásiszint-célkitűzések (SLO) esetében teljesült-e a kitűzött cél.

Webalkalmazás rendelkezésre állásának figyelésére szolgáló megoldás könyvtára

Jelentés

Leírás

Teszt rendelkezésre állása

A jelentés egy adott egyéni teszt által jelentett rendelkezésre állás időbeli alakulását mutatja.

Teszt teljesítménye

A jelentés a kijelölt objektumok és teljesítményszámlálók értékeinek időbeli grafikonját tartalmazza annak megállapításához, hogy milyen jól működött egy adott webalkalmazás.

Webalkalmazás rendelkezésre állása

A jelentés azt mutatja meg, hogy milyen mértékben volt elérhető a webalkalmazás. Ez a rendelkezésre állás a webalkalmazásban meghatározott tesztek összegzésén alapul.

Alkalmazásfigyelési jelentések

Jelentés

Leírás

Alkalmazáshiba-elemzés

A jelentés a kiválasztott alkalmazás részletes hibaelemzését tartalmazza.

Alkalmazásteljesítmény elemzése

A jelentés a kiválasztott alkalmazás részletes teljesítményelemzését tartalmazza.

Alkalmazás állapota

A jelentés napi, heti és havi alkalmazásállapot-összegzéseket tartalmaz.

Problémaeloszlási elemzés

A jelentés a teljesítmény-, a kapcsolat-, a biztonság- és a kódproblémáknak az összes felügyelt alkalmazás közötti elosztását mutatja, és kiemeli a legproblémásabb alkalmazásokat.

Összegző hibaelemzés

A jelentés alkalmazásonkénti bontásban tartalmazza a problémákat.

Összegző teljesítményelemzés

A jelentés alkalmazásonkénti bontásban tartalmazza a teljesítménytúllépéseket.

Összegző felhasználóelemzés

A jelentés azokat az alkalmazásfelhasználókat emeli ki, akik a legtöbb problémát tapasztalják.

(Ügyféloldali figyelés) Alkalmazás AJAX-hívásainak elemzése

A jelentés a kiválasztott alkalmazás részletes hibaelemzését tartalmazza.

(Ügyféloldali figyelés) Alkalmazáselemzés

A jelentés a kiválasztott alkalmazás tevékenység-, teljesítmény- és kivételstatisztikáiról ad áttekintést.

(Ügyféloldali figyelés) Alkalmazásállapot

A jelentés napi, heti és havi alkalmazásállapot-összegzéseket tartalmaz.

(Ügyféloldali figyelés) Alkalmazás késéseloszlása

A jelentés az ügyféloldali teljesítményt elemzi a hálózati késéshez viszonyítva.

(Ügyféloldali figyelés) Betöltésiidő-elemzés alhálózat alapján

A jelentés az ügyféloldali teljesítményt elemzi az ügyfél alhálózatai alapján.

(Ügyféloldali figyelés) Összegző teljesítményelemzés

A jelentés alkalmazásonkénti bontásban mutatja a teljesítménytúllépéseket.

(Ügyféloldali figyelés) Összegző méretelemzés

A jelentés több alkalmazás tartalomméretének elemzését tartalmazza, és megmutatja a tartalom mérete és a betöltési idő közötti kapcsolatot.

(Ügyféloldali figyelés) Összegző felhasználóelemzés

A jelentés azokat az alkalmazásfelhasználókat emeli ki, akik a legtöbb problémát tapasztalják.

(Problémaelemző jelentések) Alkalmazástevékenység lebontása

A jelentés a kiválasztott időszakra vonatkozóan tartalmazza az alkalmazások tevékenységtrendjeit az alkalmazás korábbi időszakra vonatkozó tevékenységéhez, illetve az átlagos alkalmazástevékenységhez viszonyítva.

(Problémaelemző jelentések) Alkalmazás napi tevékenysége

A jelentés a kiválasztott napra vonatkozóan tartalmazza az alkalmazások tevékenységtrendjeit az alkalmazás korábbi időszakra vonatkozó tevékenységéhez, illetve az átlagos alkalmazástevékenységhez viszonyítva.

(Problémaelemző jelentések) Alkalmazáshibák lebontása funkciók szerint

A jelentés azon alkalmazáskérések listáját emeli ki, amelyek a legtöbb problémát tapasztalják.

(Problémaelemző jelentések) Alkalmazáshibák lebontása erőforrások szerint

A jelentés az elosztott alkalmazások hibaelemzését tartalmazza az alkalmazás-összetevők és a külső erőforrás-függőségek alapján.

(Problémaelemző jelentések) Alkalmazás gyakori erőforrásainak elemzése

A jelentés az elosztott alkalmazások teljesíményelemzését tartalmazza az alkalmazás-összetevők és a külső erőforrás-függőségek alapján.

(Problémaelemző jelentések) Alkalmazás lassú kéréseinek elemzése

A jelentés alkalmazáskérésenkénti bontásban tartalmazza az alkalmazások teljesítménytúllépéseit.

(Problémaelemző jelentések) Hét napjának kihasználtsága

A jelentés a kiválasztott időszakra vonatkozóan tartalmazza az alkalmazás tevékenységtrendjeit és erőforrás-felhasználási trendjeit.

(Problémaelemző jelentések) Nap órájának kihasználtsága

A jelentés a kiválasztott időszakra vonatkozóan tartalmazza az alkalmazás tevékenységtrendjeit és erőforrás-felhasználási trendjeit.

(Problémaelemző jelentések) Kihasználtsági trendek

A jelentés a kiválasztott időszakra vonatkozóan tartalmazza az alkalmazás tevékenységtrendjeit és erőforrás-felhasználási trendjeit.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Alkalmazás CPU-kihasználtságának elemzése

A jelentés azokat az alkalmazásokat emeli ki, amelyek CPU-kihasználtsága a legnagyobb, és az alkalmazást futtató kiszolgálók szerinti bontásban megmutatja a CPU-kihasználtságot.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Alkalmazás I/O-kihasználtságának elemzése

A jelentés azokat az alkalmazásokat emeli ki, amelyek I/O-kihasználtsága a legnagyobb, és az alkalmazást futtató kiszolgálók szerinti bontásban megmutatja az I/O-kihasználtságot.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Alkalmazás memóriakihasználtságának elemzése

A jelentés azokat az alkalmazásokat emeli ki, amelyek memóriakihasználtsága a legnagyobb, és az alkalmazást futtató kiszolgálók szerinti bontásban megmutatja az memóriakihasználtságot.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Alkalmazás kéréskihasználtságának elemzése

A jelentés a feldolgozott kérések mennyisége alapján elemzi az alkalmazásokat.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Számítógép alkalmazásterhelésének elemzése

A jelentés a feldolgozott kérések mennyisége alapján elemzi a kiszolgálókat.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Számítógép CPU-kihasználtságának elemzése

A jelentés azokat a kiszolgálókat emeli ki, amelyek CPU-kihasználtsága a legnagyobb, és az egyes kiszolgálókon futó felügyelt alkalmazások szerinti bontásban megmutatja a CPU-kihasználtságot.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Számítógép I/O-kihasználtságának elemzése

A jelentés azokat a kiszolgálókat emeli ki, amelyek I/O-kihasználtsága a legnagyobb, és az egyes kiszolgálókon futó felügyelt alkalmazások szerinti bontásban megmutatja az I/O-kihasználtságot.

(Erőforrás-felhasználási elemzés) Számítógép memóriakihasználtságának elemzése

A jelentés azokat a kiszolgálókat emeli ki, amelyek memóriakihasználtsága a legnagyobb, és az egyes kiszolgálókon futó felügyelt alkalmazások szerinti bontásban megmutatja a memóriakihasználtságot.