Tevékenységek gyakori tulajdonságai

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Orchestrator, System Center 2012 - Orchestrator, System Center 2012 R2 Orchestrator

Minden tevékenység rendelkezik tulajdonságokkal. Az egyes tevékenységek Tulajdonságok párbeszédpanele több lapot tartalmaz, amelyeken a tevékenység beállításai érhetők el. A lapok adott csoportja tevékenységenként különböző, de több közös tulajdonságtípus van.

Részletek

Ez a lap a tevékenységre jellemző különböző tulajdonságokat tartalmaz. Sok tevékenységhez meg kell adni legalább a számítógép nevét, IP-címét, fájlnevét, fájlútvonalát vagy a fájl mappájának helyét. Az egyes tevékenységekhez ezen beállítások részletei itt találhatók: A System Center 2012 – Orchestrator Runbook tevékenység mutató hivatkozás.

Futás viselkedése

Ez a lap azokat a tulajdonságokat tartalmazza, amelyek meghatározzák, hogy a tevékenység miként kezeli a többértékű közzétett adatokat. Azokat az értesítéseket is megadja, amelyek a tevékenység sikertelensége esetén vagy túl hosszú futásakor jönnek létre.

Közzétett adatok viselkedése

Alapértelmezés szerint a közzétett adatok átadása több egyéni kimenetként történik. Megadhatja, hogy az összes érték egybe legyen simítva egyetlen vesszővel tagolt adatfájlba (.csv).

Ha engedélyezi az Egybesimítás funkciót, akkor kiválaszthat többértékes formázási beállítást is.

System_CAPS_noteMegjegyzés

Az Egybesimítás funkció adott tevékenység több példánya között nem simítja egybe az adatokat. Csak a tevékenység egyetlen példányától visszakapott értékeket simítja egybe.

Egybesimítás viselkedése

Leírás

Elválasztás sortöréssel

Minden elem külön sorban szerepel. Ez a kimeneti szövegfájlok formátuma.

Elválasztás

Minden elemet egy vagy több karakter, például pontosvessző (;) választ el.

CSV-formátum használata

Minden elem vesszővel tagolt adatfájlba kerül (.csv fájl), ami akkor hasznos, ha azokat táblázatkezelőkbe vagy adatbázisokba kívánja importálni.

Eseményértesítések

Néhány tevékenység befejezése korlátozott időt vehet igénybe. Ha a tevékenység nem fejeződik be a megadott időtartam alatt, akkor az megrekedhetett, vagy valamilyen egyéb probléma megakadályozza a befejeződését. Megadhatja másodpercben, hogy mennyit kell várni a tevékenység befejezésére, ami után a rendszer platformesemény küldésével jelzi a befejezés késését. Kiválaszthatja azt is, hogy létrejöjjön-e platformesemény, ha a tevékenység sikertelen. Az eseményértesítések további információi itt találhatók: Orchestrator-naplók.

Eseményértesítés beállítása

Leírás

Jelentse, ha a tevékenység futása tovább tart, mint

Adja meg másodpercben, hogy mennyi futási időnek kell eltelnie értesítés létrehozása előtt.

Jelentse, ha a tevékenység futása sikertelen

Válassza ezt a lehetőséget sikertelen futás értesítésének létrehozásához.

Biztonsági hitelesítő adatok

A Biztonsági hitelesítő adatok lap beállításaival megadhatja a Runbook Server szolgáltatást futtató fiókot. Ez akkor hasznos, ha a tevékenység távoli számítógépen lévő erőforrásokat használó tevékenységeket hajt végre.

System_CAPS_importantFontos

Ne feledje, hogy a Runbook futtatására használt fióknak engedéllyel kell rendelkeznie a helyi számítógépen a sikeres futtatáshoz.

System_CAPS_importantFontos

Ha a Runbook meghívása tevékenységet használja, és módosítja a biztonsági hitelesítő adatokat, akkor a használt fióknak a sikeres futtatáshoz az Orchestrator System csoport tagjának kell lennie.

System_CAPS_cautionFigyelmeztetés

Ha az Orchestrator telepítési útvonalán az engedélyek megváltoznak, és a tevékenység biztonsági hitelesítő adatai olyan testre szabott felhasználói fiókkal rendelkeznek, ami nem tartalmaz Read/Execute engedélyeket a Runbook-kiszolgálón lévő ExecutionData.dll fájlhoz, akkor a tevékenység sikertelen lesz.

Beállítás

Viselkedés

A szolgáltatáshoz hozzárendelt fiók biztonságának használata

Válassza ezt a lehetőséget a tevékenység futtatásához Runbook-kiszolgáló által használt fiókkal. További információkért tekintse meg az Orchestrator biztonságtervezése részt.

Ez a fiók

Válassza ezt a lehetőséget, ha a tevékenységet másik fiókkal kívánja futtatni. A tevékenység futtatásához adja meg a fiók felhasználónevét és jelszavát. Ellenőrizze, hogy a fiók rendelkezik-e a művelet végrehajtásához szükséges hitelesítő adatokkal. Ha a megadott hitelesítő adatok érvényesítése sikertelen, akkor a rendszer a Runbook-kiszolgáló fiókjához hozzárendelt fiókot használja.