A Virtual Machine Manager egyéni műveletei

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Virtual Machine Manager, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

A System Center 2012 – Virtual Machine Manager (VMM) a következő egyéni műveleteket tartalmazza:

Egyéni művelet

Leírás

Használja

AddCarmineToServersGroup

Hozzáadja a VMM-kiszolgálót a CreateCarmineServersGroup által létrehozott helyi biztonsági csoporthoz.

vmmServer.msi

AddCertificate

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi

AddPortFirewallConfig

Tűzfalkivételt hoz létre a következő módon: rule name=HTTP (megadott WSMANPORT).

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

AddPortFirewallConfigSSL

Tűzfalkivételt ad a megadott BITSPORT-hoz a következőkkel: mode=ENABLE és scope=ALL.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

AddPortFirewallConfigSSLWin6

Tűzfalkivételt hoz létre az AdvFirewall használatával a megadott BITSPORT-ra.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

AddPortFirewallConfigWin6

Tűzfalkivételt hoz létre a megadott WSMANPort-hoz bejövő szabállyal a hozzáférés engedélyezéséhez.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

AddServiceFirewallConfig

Tűzfalkivételt hoz létre a VMMAgent szolgáltatáshoz a következő módon: rule name=VMMAgent.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

AddServiceFirewallConfigWin6

Tűzfalkivételt hoz létre a VMMAgent szolgáltatáshoz a következő módon: rule name=VMMAgent.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

BITSCleanup

Ellenőrzi a BITS-munkák állapotát a háttér fájlmásolóval, és minden BITS-munkát töröl a telepítés-visszavonás alatt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

CertificateCleanup

Töröl minden VMM-tanúsítványt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

CheckAgentPackageExists

Ellenőrzi, hogy jelen van-e már a VMM-ügynök. Leállítja az ügynök telepítését, ha már telepítve van.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

CheckForSharedConfiguration

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

CleanupLeakedValues

Törli a CertThumbprint beállításjegyzék-értéket a beállításjegyzék-kulcs következő útvonalán: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Agent\Setup.

vmmAgent.msi

CommitCleanUpWindowsHotfix

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

CommitMetabaseTransaction

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi

ConfigureIIs

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi

ConfigureUsers

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

ConfigWsman

A WSMAN-t konfigurálja a következő beállításokkal:

"<cfg:MaxEnvelopeSizekb>800</cfg:MaxEnvelopeSizekb>" &_
            "<cfg:MaxTimeoutms>90000</cfg:MaxTimeoutms>" &_
            "<cfg:MaxBatchItems>20</cfg:MaxBatchItems>" &_
            "<cfg:Client>" &_
                "<cfg:NetworkDelayms>5000</cfg:NetworkDelayms>" &_
                "<cfg:URLPrefix>wsman</cfg:URLPrefix>" &_
                "<cfg:Auth>" &_
                    "<cfg:Kerberos>true</cfg:Kerberos>" &_
                    "<cfg:Negotiate>true</cfg:Negotiate>" &_
                "</cfg:Auth>" &_
                "<cfg:TrustedHosts>*</cfg:TrustedHosts>" &_
            "</cfg:Client>" &_
        "</cfg:Config>"

vmmServer.msi

CountComponentClients

Azokat a termékeket számolja meg, amelyek telepítették az adott elemet.

AdminConsole.msi

vmmEUP.msi

CreateCarmineServersGroup

Létrehozza a VMM-kiszolgáló helyi biztonsági csoportot.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

CreateSSLCertificate

SSL-tanúsítványt hoz létre, amely a WinRM kommunikációhoz használt HTTPS alkalmazásával.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

CreateUser

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

CreateUserRollback

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

CreateWsmanListener

VBScript-parancsprogramot futtat a WSMAN-figyelő létrehozásához, és konfigurálja a munkamenetet és a WSMAN-portot.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteAspNetClientFolder

Törli a wwwroot\aspnet_client mappát a VMM Install mappa alatt.

vmmEUP.msi

DeleteCarmineServersGroup

Ez a CreateCarmineServersGroup visszavonási művelete. Törli a VMM-kiszolgáló helyi biztonsági csoportot.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteCertificate

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi

DeleteP2VDriverImportFolder

Törli az [InstallDir]\Driver Import mappát.

vmmServer.msi

DeleteP2VPatchImportFolder

Törli az [InstallDir]\Patch Import mappát.

vmmServer.msi

DeletePortFirewallConfig

Törli a WSMAN-port számára létrehozott tűzfalkivételt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeletePortFirewallConfigSSL

Törli a BITS-port számára létrehozott tűzfalkivételt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeletePortFirewallConfigSSLWin6

Törli a HTTPS szabálynévnek megfelelő tűzfalkivételt (BITS-port).

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeletePortFirewallConfigWin6

Törli a HTTP szabálynévnek megfelelő tűzfalkivételt (WSMAN-port).

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteRegisteredSSLCertificate

Törli a WinRM-figyelőhöz a WinRM HTTPS protokollal végzett kommunikációjához regisztrált SSL-tanúsítványt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteServiceFirewallConfig

Törli a VMMAgent szolgáltatás számára létrehozott tűzfalkivételt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteServiceFirewallConfigWin6

Törli a VMMAgent ügynöknek megfelelő szabálynevű tűzfalkivételt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteStaleRegisteredSSLCertificate

Törli a WinRM-figyelőhöz a WinRM HTTPS protokollal végzett kommunikációjához regisztrált régi SSL-tanúsítványt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteSysprepFolder

Törli a Sysprep bináris fájljainak mappáját.

vmmServer.msi

DeleteVMMDataFolder

Törli az [InstallDir]\VMMData mappát.

vmmServer.msi

DeleteWsmanListener

Meghív egy VBScript-parancsprogramot a WSMAN-munkamenet törléséhez.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeleteWsmanListenerWithWsmanConfigFailure

Ha a WinRM konfigurációja sikertelen, törli a WinRM-figyelőt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DeRegisterPerfCounter

Az unlodctr eszköz segítségével megszünteti a VMM teljesítményszámlálóinak regisztrációját a VMM-kiszolgálón.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

DetectExistingSSLCertificate

Azt észleli, hogy van-e már létező, a VMM által létrehozott SSL-tanúsítvány.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

Do_sqlLocalServers_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Do_sqlVerIndependentProgID_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

EnableBITSCompactServer

Futtatja a következőt a BitsCompactServer kiszolgáló opcionális összetevőinek telepítéséhez: „[SystemFolder]system32\PkgMgr.exe  /iu:LightweightServer /quiet /norestart”.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

ExecServiceConfig

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

ExecServiceConfigRollback

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

ExecuteInstallHttpListener

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteInstallWindowsHotfix

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteMakeShortcutElevated

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteRegisterSectionSchema

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteRegisterUIModule

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteUnInstallHttpListener

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteUnRegisterSectionSchema

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExecuteUnRegisterUIModule

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ExportDmzFile

Titkosított formátumban exportálja a Security.txt fájlba a szegélyhálózat információit (például felhasználónév és jelszó) az ügynök szegélyhálózati (más néven DMZ) gazdagépre történő telepítésekor.

vmmAgent.msi

ExtractSysprepCab

Meghívja a Sysprep.exe nevű önkicsomagoló végrehajtható fájlt a Sysprep bináris fájljainak a megadott mappába történő kicsomagolásához. Ennek az egyéni műveletnek az azonosítója a SetExtractSysprepCab esetében használt Tulajdonság attribútum.

vmmServer.msi

FailInstallationDueToExistingSSlCertificate

Leállítja az ügynök telepítését, ha már van létező SSL-tanúsítvány.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

GetAllIPAddresses

Lekéri az IP-címeket (maximum nyolcat) az IPADRESS* tulajdonságkészletbe.

vmmAgent.msi

InstallAspNet

Telepíti az ASP.NET megfelelő verzióját a helyi gépre.

vmmEUP.msi

IsDotNetFramework20Or30Or35Or40Installed

Harmadik fél egyéni művelete.

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

MofcompAcceleratorMof

Meghívja a mofcomp.exe fájlt a lansanDeployment.mof fájlon. Ennek az egyéni műveletnek az azonosítója a SetMofcompAcceleratorMof esetében használt Tulajdonság attribútum.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

MofcompCarmineAgentMof

Meghívja a mofcomp.exe fájlt a VMMAgent.mof fájlon. Ennek az egyéni műveletnek az azonosítója a SetMofcompCarmineAgentMof esetében használt Tulajdonság attribútum.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

MofcompCarmineVirtualizationMof

Meghívja a mofcomp.exe fájlt a VMMVirtulization.mof fájlon. Ennek az egyéni műveletnek az azonosítója a SetMofcompCarmineVirtualizationMof esetében használt Tulajdonság attribútum.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

MofcompNPIVMof

Meghívja a mofcomp.exe fájlt a NPIV.mof fájlon. Ennek az egyéni műveletnek az azonosítója a SetMofcompNPIVMof esetében használt Tulajdonság attribútum.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

NetFxExecuteNativeImageCommitInstall

A Wix könyvtár része.

AdminConsole.msi

NetFxExecuteNativeImageCommitUninstall

A Wix könyvtár része.

AdminConsole.msi

NetFxExecuteNativeImageInstall

A Wix könyvtár része.

AdminConsole.msi

NetFxExecuteNativeImageUninstall

A Wix könyvtár része.

AdminConsole.msi

NetFxScheduleNativeImage

A Wix könyvtár része.

AdminConsole.msi

PreAgentInstallChecks

Ellenőrzi a Windows Installer verzióját (pontosabban az MSIDLL verzióját a MSIGetProperty használatával).

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

PreHostAgentInstallChecks

Ellenőrzi a következőt az ügynök telepítése előtt a wsmanconfig.wxs helyen:

  • Azt, hogy hiányzik-e vagy le van-e tiltva a WinRM szolgáltatás.

  • Hogy helyes-e a WinRM verziója.

  • Azt, hogy helyesek-e a Bits- és Wsman-portok.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RegisterCmdlets

Meghívja az InstallUtil.exe fájlt, hogy telepítse a Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll szerelvényt.

AdminConsole.msi

vmmEUP.msi

RegisterPerfCounter

A lodctr eszköz segítségével regisztrálja a VMM teljesítményszámlálóit a VMM-kiszolgálón.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RegisterStorageEventManifest

Harmadik fél egyéni művelete.

StorageService.msi

RegMOF

Harmadik fél egyéni művelete.

StorageService.msi

Remove_NativeImage_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

SharedManagementObjects.msi

RemoveAcceleratorMof

Futtatja a következő parancsot: wmic.exe /NAMESPACE:\\root PATH __Namespace WHERE Name=VirtualizationAccelerator DELETE.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveCarmineMof

Futtatja a WMI parancssoros segédprogramot (wmic.exe) a megadott osztály törléséhez (WmiNamespace= “scvmm”).

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveCarmineServerFromAdminGroup

Törli a VMM-kiszolgálót a Rendszergazdák csoportból a gazdagépen.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveCertThumbprintWhitespace

Törli a szóközöket a CERTTHUMBPRINT tulajdonságból, hogy beszúrható legyen a beállításjegyzékbe.

vmmAgent.msi

RemoveNPIVMofMapping

Futtatja a következő parancsot: wmic.exe /NAMESPACE:\\root\wmi class MSFC_NPIVLUNMappingInformation DELETE.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveNPIVMofNPIVAttributes

Futtatja a WMI parancssoros segédprogramot (wmic.exe) az „MSFC_VirtualFibrePortAttributes” WMI-névtérosztály törléséhez.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveNPIVMofNPIVMethods

Futtatja a következő parancsot: wmic.exe /NAMESPACE:\\root\wmi class MSFC_FibrePortNPIVMethods DELETE.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveNPIVMofVportAttributes

Futtatja a wmic.exe fájlt az MSFC_VirtualFibrePortAttributes osztály törlésére.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RemoveUser

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

RemoveWmiPermissions

Eltávolítja a VMM WMI-névtérbiztonságot.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

ReRegisterCmdlets

Meghívja az InstallUtil.exe állományt, hogy telepítse a Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll szerelvényt.

AdminConsole.msi

vmmEUP.msi

RestartBITSAndDependents

Újraindítja a „bits” és a „wuauserv” szolgáltatásokat, illetve az összes, tőlük függő szolgáltatást.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RestoreHyperVPermissions

Visszaállítja a VmmPreviousStoreLocation beállításjegyzék-kulcsot a Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Virtualization elérési úton.

Újraindítja a következő szolgáltatásokat: vmms, vhdsvc, nvspwmi.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackAcceleratorMof

Futtatja a következő parancsot: wmic.exe /NAMESPACE:\\root PATH __Namespace WHERE Name=VirtualizationAccelerator DELETE.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackAspNet

Eltávolítja az ASP.NET megfelelő verzióját a helyi gépről.

vmmEUP.msi

RollbackAspNetFolder

Törli a wwwroot könyvtárat a VMM Install mappa alatt a telepítés visszavonásakor.

vmmEUP.msi

RollbackCarmineMof

Futtatja a wmic.exe WMI parancssoros segédprogramot a megadott osztály törléséhez (WmiNamespace= “scvmm”) a telepítés visszavonásakor.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackCarmineServersGroup

Törli a VMM-kiszolgáló helyi biztonsági csoportot a telepítés-visszavonás alatt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackCleanUpWindowsHotfix

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

RollbackCmdlets

Meghívja az InstallUtil.exe programot, hogy eltávolítsa a Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll szerelvényt.

AdminConsole.msi

vmmEUP.msi

RollbackMetabaseTransaction

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi

RollbackNPIVMofMapping

Futtatja a WMI parancssoros segédprogramot (wmic.exe) az „MSFC_NPIVLUNMappingInformation” WMI-névtérosztály törléséhez a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackNPIVMofNPIVAttributes

A következőt futtatja a telepítés-visszavonás során: „wmic.exe/NAMESPACE:\\root\wmi class MSFC_FibrePortNPIVAttributes DELETE”.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackNPIVMofNPIVMethods

Futtatja a WMI parancssoros segédprogramot (wmic.exe) az „MSFC_FibrePortNPIVMethods” WMI-névtérosztály törléséhez a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackNPIVMofVportAttributes

Futtatja a WMI parancssoros segédprogramot (wmic.exe) az „MSFC_VirtualFibrePortAttributes” WMI-névtérosztály törléséhez a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackPortFirewallConfig

Törli a WSMAN-port számára létrehozott tűzfalkivételt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackPortFirewallConfigSSL

Törli a BITS-port számára létrehozott tűzfalkivételt a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackPortFirewallConfigSSLWin6

Törli a HTTPS protokollnak megfelelő szabálynevű tűzfalkivételt (BITS-port) a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackPortFirewallConfigWin6

Törli a HTTP protokollnak megfelelő szabálynevű tűzfalkivételt (WSMAN-port) a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackServiceFirewallConfig

Törli a VMMAgent szolgáltatás számára létrehozott tűzfalkivételt a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackServiceFirewallConfigWin6

Törli a VMMAgent ügynöknek megfelelő szabálynevű tűzfalkivételt.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackSysprepFolder

Törli a Sysprep bináris fájljainak mappáját a telepítés-visszavonás során.

vmmServer.msi

RollbackWmiPermissions

Eltávolítja a WMI-névtér („scvmm”) biztonságot.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

RollbackWsmanListener

Meghív egy VBScript parancsprogramot a WSMAN-munkamenet törléséhez a telepítés-visszavonás során.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

SapBiOpenReadme

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

SchedServiceConfig

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

ScheduleInstallHttpListener

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleInstallWindowsHotfix

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleMakeShortcutElevated

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleRebootIfRequired

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleRegisterSectionSchema

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleRegisterUIModule

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleUnInstallHttpListener

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleUnRegisterSectionSchema

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

ScheduleUnRegisterUIModule

Harmadik fél egyéni művelete.

WebDeploy.msi

SetDmzHostInfo

Végrehajtja a DMZUSERNAME_PROPERTY és a DMZPASSWORD_PROPERTY beállítását az MSISetProperty használatával.

vmmAgent.msi

SetGroupNames

Az MSISetProperty használatával beállítja a Helyi rendszergazdák és a Hitelesített felhasználók csoportok nevét.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

SetPlatformCompatible

Ellenőrzi az operációs rendszer verzióját (Windows Server 2003 SP1) és a CPU típusát.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

SetSERVICESD

SDDL-re állítja a SERVICESD_PROPERTY beállítását a WSMAN-figyelő SD számára.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

SetServicesInfo

A tűzfalszolgáltatást (MpsSvc Win2k8 esetén, SharedAccess Win2k3 esetén) állítja 0 vagy 1 értékre.

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

SetWmiPermissions

A VMM WMI-névtérbiztonságát állítja be (mind a Hyper-V [\\root\\virtualization], mind a LAN/SAN [\\root\\scvmmAccelerator] névterek esetében).

vmmAgent.msi

vmmServer.msi

SkipInstallCA

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

SqlFollowComponentsValidate_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_BackupAppGuid_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_BackupAppGuid_NewerFound_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_CheckAppDependency_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_CheckFeatureDependency_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_CheckLanguage_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_NotifyFeatureStates_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_RefCountAppGuid_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_RefCountAppGuid_NewerFound_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_RegisterAppGuid_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_RegisterAppGuid_NewerFound_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_RestoreAppGuid_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_RestoreAppGuid_NewerFound_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_ValidateAppGuid_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Sqlmsirc_ValidateAppGuid_NewerFound_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

start_stg_svc

Harmadik fél egyéni művelete.

StorageService.msi

StartMetabaseTransaction

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi

SxsInstallCA

Harmadik fél egyéni művelete.

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

StorageService.msi

SxsUninstallCA

Harmadik fél egyéni művelete.

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

StorageService.msi

Undo_NativeImage_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

SharedManagementObjects.msi

Undo_sqlLocalServers_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

UnregisterCmdlets

Meghívja az InstallUtil.exe programot, hogy eltávolítsa a Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll szerelvényt a termék eltávolításakor.

AdminConsole.msi

UnregisterStorageEventManifest

Harmadik fél egyéni művelete.

StorageService.msi

UnregMOF

Harmadik fél egyéni művelete.

StorageService.msi

WixUIPrintEula

A Wix könyvtár része.

vmmAgent.msi

WebDeploy.msi

StorageService.msi

Write_NativeImage_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

SharedManagementObjects.msi

Write_sqlLocalServers_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

Write_sqlVerIndependentProgID_Redist_64

Harmadik fél egyéni művelete.

DACFramework.msi

SharedManagementObjects.msi

SQLSysClrTypes.msi

TSqlLanguageService.msi

WriteMetabaseChanges

A Wix könyvtár része.

vmmEUP.msi