Szószedet a System Center 2012 – Operations Manager rendszerhez

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Operations Manager, System Center 2012 - Operations Manager, System Center 2012 SP1 - Operations Manager

Kifejezés

Meghatározás

műveleti fiók

Az a Windows-fiók, melyet a MonitoringHost.exe folyamatok használnak az adatok szolgáltatóktól való gyűjtésére és műveletek (például parancsfájlok vagy parancssori kötegfájlok) futtatására a figyelt eszközökön.

ügynök

A Windows rendszerű számítógépekre telepített, a felügyeletet végrehajtó szolgáltatás. Az ügynök gyűjti az adatokat, előre definiált értékekkel összehasonlítja a begyűjtött adatmintákat, riasztásokat generál, és válaszműveleteket hajt végre.

Ügynök nélküli kivételfigyelés

Az Operations Manager program szolgáltatása, amely az ügynökalkalmazások összeomlási adatait egy felügyeleti kiszolgálóra gyűjti, hogy az így nyert adatokat vállalatánál mintázatokat keresve elemezhessék.

ügynök nélküli felügyelt számítógép

Olyan számítógép, melyen nem található ügynök, és melynek a figyelését egy felügyeleti kiszolgáló vagy egy proxyügynök végzi.

ügynökkel felügyelt számítógép

Olyan számítógép, melyre egy felügyeleti csoportnak jelentő ügynök van telepítve.

riasztás

Jelzés arról, hogy egy figyelmet igénylő jelentős esemény történt. A riasztásokat szabályok és figyelők hozzák létre.

riasztás súlyossága

A riasztás jellemzője, mely a közvetített állapot súlyosságára utal, például: A szolgáltatás nem érhető el, Biztonsági probléma, Kritikus hiba, Hiba, Figyelmeztetés, Információ, Sikeres.

Riasztás nézet

Az operatív konzol egyik nézete, mely azokat a riasztásokat jeleníti meg,amelyeket a konzol felhasználója megtekinthet az adott objektummal kapcsolatban.

Naplózási szolgáltatások

Az Operations Manager használatához szükséges szolgáltatás, mely a figyelt számítógépekről az összes biztonsági eseményt gyűjti és egy központi adatbázisba továbbítja.

osztály

Egy felderíthető és felügyelhető elem definíciója. Egy osztály figyelők, szabályok, felderítések és feladatok célpontja is lehet.

vállalati tudásbázis

A szabályok és figyelők szerkeszthető mezője, amelyben a szabály vagy figyelő által létrehozott riasztás megoldásának lépéseivel kapcsolatos információkat jegyezheti fel.

adatraktár-kiszolgáló

Az OperationsManagerDW adatbázist tartalmazó kiszolgáló.

felderítés

A felügyeleti csomag egyik eleme, amely meghatározza a figyelt objektumok és ezek tulajdonságainak megtalálásához szükséges logikát, valamint a különböző objektumok közti kapcsolatot.

Esemény nézet

Az operatív konzol egyik nézete, amely megjeleníti annak a felügyeleti csoportnak a speciális eseményeit, melynek a megtekintésére a konzol felhasználója jogosult.

Kedvenc nézet

Az operatív konzol Saját munkaterületéből elérhető nézet, ahol mentheti a rendszeresen használt nézeteket, hasonlóan ahhoz, mint ahogyan az Internet Explorer program Kedvencek listájába a weboldalakat menti.

átjárókiszolgáló

Az Operations Manager program egyik szerepköre, amely lehetővé teszi az olyan számítógépek figyelését, melyek kívül esnek a felügyeleti csoport Kerberos megbízhatósági kapcsolatának határán (Kerberos-tartomány).

szívverés

Ügynök által generált üzenet, mely jelzi a felügyeleti kiszolgáló felé, hogy az ügynök működik. Emellett tájékoztatja az Operations Manager programot az ügynök által kiértékelt aktuális szabályokról, valamint – amennyiben szükséges – frissítési kéréseket is tartalmaz.

felügyeleti csoport

Az Operations Manager-implementáció alapvető funkcionális egysége, mely figyelést végezhet. Mindig tartalmaz egy SQL Server 2008 adatbázis-kiszolgálót, egy vagy több felügyeleti kiszolgálót, egy vagy több operatív konzolt és egy vagy több ügynököt. Emellett tartalmazhat jelentéskészítő kiszolgálót, átjárókiszolgálót és naplózási szolgáltatásokat biztosító kiszolgálót is.

felügyeleti csomag

Az Operations Manager programmal való használatra telepített fájlkészlet, amely lehetővé teszi az alkalmazások figyelését, és további funkciókkal bővíti az Operations Manager rendszert.

felügyeleti kiszolgáló

Az Operations Manager felügyeleti csoport összetevője, mely az ügynökökkel, az adatbázisokkal és a gyökérszintű felügyeleti kiszolgálóval való kommunikációért felelős.

modell

Adott környezet hardvereinek, szoftvereinek, szolgáltatásainak és más logikai összetevőinek szoftveres reprezentációja az Operations Manager programban. A modell tartalmazza ezen összetevők természetét és a köztük lévő viszonyt is.

figyelő

Az Operations Manager felügyeleti csomagjának eleme, amely definiálja az objektum állapotát meghatározó logikát. A figyelők be tudják állítani az állapotot.

Operatív konzol

Az Operations Manager felülete, melyet figyelésre, adminisztrációra, szerzői műveletekre és jelentéskészítési funkciókra használhat.

Operations Manager Connector keretrendszer

A System Center adatelérési szolgáltatás egy felülete, melyen keresztül az alkalmazások egyidejűleg kommunikálhatnak egy felügyeleti kiszolgálóval.

Operations Manager Állapotkezelő

Az Operations Manager egy szolgáltatása, amely lehetővé teszi a riasztások, állapotváltozások és más, a hálózatában figyelési objektumok által generált jelentős események megtekintését, illetve az ezekkel kapcsolatos műveletek elvégzését.

Operations Manager jelentéskészítő kiszolgáló

A jelentések összeállításáért és bemutatásáért felelős kiszolgálói szerepkör.

Operations Manager-rendszerhéj

A Windows PowerShell egy testre szabott példánya, mely az Operations Manager programra specifikus parancsmagok egy gyűjteményét bocsátja rendelkezésre.

felülbírálás

Olyan eljárás, mellyel egy szabály, figyelés vagy felderítés alapértelmezett viselkedését egy adott célra, csoportra vagy objektumra vonatkozóan meg lehet változtatni.

Teljesítmény nézet

Az operatív konzol ablaktáblája, melyen a teljesítménnyel kapcsolatos speciális információk láthatók.

termékcsatlakoztató

Az Operations Manager és más felügyeleti rendszerek közti adatszinkronizálást végző szoftverkomponens.

termékismeretek

A szabályokba és figyelőkbe beágyazott tartalom, amely a felügyeleti csomag szerzőjétől származó információkat tartalmazza egy riasztás okairól, illetve a riasztást kiváltó problémák lehetséges megoldásáról.

jelentéskészítési adatraktár

Az Operations Manager függetlenül telepíthető szolgáltatása, amely az OperationsManagerDW adatbázist kezeli.

feloldási állapot

Egy riasztás állapota a feloldási ciklusban található állapota alapján. Az alapértelmezett feloldási állapotok a következők: Új, Visszaigazolva és Megoldva.

erőforráskészlet

A felügyeleti kiszolgálók azon gyűjteménye, amely automatikusan szétosztja az Operations Manager-munkafolyamatokat az ebben a gyűjteményben található felügyeleti kiszolgálók között. Ha egy vagy több felügyeleti kiszolgáló elérhetetlenné válik, a munkafolyamatok automatikusan újra szétosztódnak.

szabály

Az Operations Manager felügyeleti csomagjának egy eleme, mely meghatározza a számítógépekről gyűjtendő eseményeket és teljesítményadatokat, valamint azt, hogy ezekkel mi a teendő az összegyűjtésük után. A szabályok nem tudják beállítani az állapotot.

Futtató fiók

Egy Windows-fiók, mely hozzárendelhető egy futtató profilhoz, és melyet a Windows-hitelesítésben, valamint az NTLM-, az alap vagy a kivonatoló hitelesítési eljárásokban lehet használni.

szintetikus tranzakció

Olyan eljárás, melyet egy adott szolgáltatás vagy alkalmazás rendelkezésre állásának vagy teljesítményének a végfelhasználó szemszögéből történő tesztelésére lehet használni. Az Operations Manager programban ezeket szabályok és figyelők kezdeményezik.

System Center adatelérési szolgáltatás

Windows-szolgáltatás, amely az egyes felügyeleti csoportokban lévő felügyeleti kiszolgálókon fut, és lehetővé teszi, hogy az ügyfélalkalmazások elérjék az Operations Manager adatait és szolgáltatásait.

feladat

Az Operations Manager felügyeleti csomagjának egy eleme, amelyet a kezelő manuálisan kezdeményez egy előre definiált parancs vagy parancsfájl végrehajtására a figyelt objektumon.

felhasználói szerepkör

Egy profil és egy hatókör kombinációja. A profil a felhasználó által végrehajtható műveleteket definiálja. A hatókör azokat az objektumokat adja meg, melyeken művelet végezhető.

nézet

Az operatív konzolban az OperationsManagerDB adatbázisból származó szűrt adatkészlet megjelenítése.

webkonzol

Böngészőalapú felület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a szerepkörüknek megfelelő figyelési és jelentéskészítési munkaterületek elérését.