Szószedet a System Center 2012 – Service Manager szoftverhez

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Service Manager, System Center 2012 - Service Manager, System Center 2012 R2 Service Manager, System Center 2012 - Service Manager

Kifejezés

Definíció

műveletnapló

Az adott incidens élettartama során az incidens megoldása céljából elvégzett műveletekről készült feljegyzések összessége. Ide kerülnek például az elemzők megjegyzései, a felhasználókkal folytatott kommunikáció, a mellékletek és a feladatok kimenete.

tevékenység

Probléma kezelésének, incidens megoldásának, illetve változáskérés vagy más munkaelem elvégzésének részeként végzett munkaegység.

tevékenység-végrehajtó

A Tevékenység-végrehajtó szerepkörre kijelölt felhasználó, aki végrehajtja a neki kiosztott kézi tevékenységeket.

automatizált tevékenység

A Service Manager által automatikusan elvégzett tevékenység.

munkaidő

A naptárban munkaidőként szereplő időszakok.

üzleti szolgáltatás

Az üzleti funkció megvalósítását lehetővé tévő szolgáltatások és funkciók összessége, ideértve a konfigurációelemeket, a metaadatokat és a folyamathoz társított személyeket.

változás létrehozója

Az új változáskérést létrehozó felhasználó.

változásmenedzser

A változáskéréseket koordináló felhasználó. A feladatai közé tartozik a tevékenységek hozzáadása és eltávolítása, a szavazás a változás-tanácsadó bizottság nevében, a szavazatok felülbírálása és a változáskérések szüneteltetése.

változáskérés

Változtatási javaslat, amely az IT-infrastruktúra bármely összetevőjére, valamint bármely IT-szolgáltatás tetszőleges jellemzőjére vonatkozhat. Az ajánlott változás természetét és részleteit, valamint indoklását és engedélyezését tartalmazó dokumentum vagy rekord is lehet.

gyermekrekord

Egy szülőnek alárendelt munkaelem.

osztály

Az egyező attribútumokkal, műveletekkel, módszerekkel, kapcsolatokkal és viselkedéssel rendelkező objektumok halmazának nevesített leírója.

besorolás

Az incidens elhelyezése olyan leírók hierarchiájában, amelyek általánosan meghatározzák az incidens témáját. Adott incidens besorolható például szoftverekkel kapcsolatosként, majd a Microsoft termékekhez, azon belül pedig a Word 2003 alkalmazáshoz kapcsolódóként.

kombinált osztályok

A Service Manager szolgáltatása, amely főleg jelentésekben és nézetekben használható a Service Manager programban meghatározott több osztályból származó információk megjelenítésére.

konfigurációelem

Tetszőleges olyan összetevő, amelyre szükség van valamilyen szolgáltatás biztosításához. A Service Manager alkalmazásban a konfigurációelemek között szerepelhetnek aszolgáltatások, a hardverek, a szoftverek, az épületek, a személyek és a formális dokumentációk, például a folyamatdokumentációk és a szolgáltatói szerződések (SLA).

konfigurációelem-osztály

Konfigurációelemek gyűjteménye. A csoportok különböző konfigurációelem-osztályok tagjait is tartalmazhatják (például számítógépeket és felhasználókat).

összekötő

A Service Manager és a külső rendszerek közötti integrációs mechanizmusként szolgáló szoftverösszetevő. A külső rendszerekből a Service Manager irányába végzett adatátvitelre használható.

függő változáskezelési tevékenység

Olyan változáskezelési tevékenység, amellyel a változáskéréseket a kiadási rekordokhoz kapcsolják.

DWDataMart adatbázis

A hosszú távon tárolt jelentésadatokat tartalmazó adatbázis.

DWRepository adatbázis

A DWStagingAndConfig adatbázisból származó, átalakított adatokat tartalmazó adatbázis.

DWStagingAndConfig adatbázis

A felügyeleti csomagokat, a konfigurációelemeket és a munkaelemeket tartalmazó adatbázis.

kinyerés, átalakítás és betöltés

Az a folyamat, amelynek a során a rendszer kinyeri az adatokat a különböző forrásokból, konzisztens típusúvá alakítja őket, majd betölti az átalakított adatokat, amelyeket ezt követően az alkalmazások is használni tudnak.

szűrt nézet

Olyan nézet, amelyre megadott feltételeket alkalmaztak a megjelenített objektumok számának csökkentése érdekében.

karcsúsítás

Adatok végleges eltávolítása az adatraktárból.

előzmények

Feljegyzés az adott objektum tulajdonságainak és kapcsolatainak összes változásáról. Minden objektum rendelkezik előzményekkel (például a konfigurációelemek és a munkaelemek).

incidens

A normál működés részét nem képező azon események követésének az eszköze, amelyek valamilyen szolgáltatás megszakadását vagy minőségének romlását okozzák vagy okozhatják.

ismeret

A végfelhasználót vagy az elemzőt a problémák megoldásában segítő információ.

lista

A rendszergazda általi testreszabás eszköze, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az objektumok – például az incidensek, a változáskérések, a tevékenységek és a konfigurációelemek – osztályozását. Létrehozhatók például „Hely” vagy „Szervezet” jellegű listák.

listaelem

Az adott listára a felhasználók által beírható értékek korlátozását segítő elem. A „Redmond” például a „Hely” lista egyik eleme lehet.

felügyeleti csomag

A Service Manager alkalmazást a szolgáltatásfelügyeleti folyamat részének vagy egészének megvalósításához szükséges információkkal kiterjesztő osztályok, munkafolyamatok, nézetek, űrlapok, jelentések és ismeretek halmaza. Az Incidensfelügyeleti csomag például ahhoz biztosítja a szükséges információkat, hogy a Service Manager alkalmas legyen az incidenskezelési folyamat megvalósítására.

értesítés-előfizető

Az értesítéseket fogadó felhasználó.

értesítés-előfizetési cím

Adott felhasználó elérésével kapcsolatos adatokat tartalmazó csomag. Olyan adatokat tartalmaz, mint például a használandó protokoll és a cél címe.

értesítés-előfizetés

Az értesítés-előfizetőt, az értesítés-előfizetési címet, valamint további adatokat (például adott típusú értesítések küldési idejét) tartalmazó csomag.

szülőrekord

Egy vagy több munkaelem legmagasabb szintű tárolója, amely új és módosított konfigurációelemeket tartalmaz.

problémakezelés

Az a folyamat, amellyel az incidensek alapvető oka azonosítható, és amellyel megkerülő megoldás vagy végleges javítás található.

problémarekord

Az alapok azonosításának, vizsgálatának és megoldásának rögzítésére, követésére szolgáló elem.

várólista

A munkaelemek gyűjtőeleme. A várólistán csak azonos munkaelem-osztályba tartozó elemek szerepelhetnek (például csak incidensek).

ismétlődő értesítés

Megadott időszaknak megfelelően küldött ismétlődő értesítéstípus.

kiadási tevékenység

Olyan tevékenységtípus, amely egy kiadási rekord része, például függő, manuális, párhuzamos, felülvizsgálati vagy soros tevékenység.

felülvizsgálati tevékenység

A felülvizsgálati folyamat azon lépése, amelyben a felhasználók jóváhagyják vagy elutasítják a változáskéréseket.

felülvizsgáló

A jóváhagyási tevékenységet végző felhasználó.

szerepalapú biztonság

Módszer a Service Manager konzol elérésének korlátozására.

runbook

A számítógépeken és hálózatokon végzett műveleteket koordináló tevékenységsorozat.

Önkiszolgáló portál

A rendszergazda által konfigurált webes felület, amelyen a felhasználók kereshetnek az ismeretekcikkek között, kéréseket adhatnak be, valamint elolvashatják az IT-közleményeket.

szolgáltatáskatalógus

A közzétett szolgáltatásajánlatok listája.

szolgáltatás-összetevők

Az üzleti szolgáltatás biztosításához használt konfigurációelemek (például számítógépek, webhelyek, adatbázisok és más alkalmazás-összetevők) halmaza.

szolgáltatásfüggőségek

Olyan személy vagy szolgáltatás a vállalaton belül, aki vagy amely egy üzleti szolgáltatásra támaszkodik. Ezeket a személyeket és szolgáltatásokat érinti az üzleti szolgáltatás kimenete és állásideje.

Service Manager konzol

A segélyszolgálati elemzők és a rendszergazdák által a segélyszolgálati funkciók elvégzésére – például a változások, az incidensek, a problémák és a konfiguráció kezelésére – használt konzol.

Service Manager adatraktár-felügyeleti kiszolgáló

Az a Service Manager kezelőkiszolgáló, amely az adatraktár-kezelési funkciókat látja el.

Service Manager adatbázis

A termék összes munkaelemét, konfigurációelemét és felügyeleti beállítását tartalmazó adatbázis.

Service Manager IT-portál

Az informatikai (IT) menedzsereknek és informatikai szakértőknek készített webes felület, amelyen az incidenseket, a változásokat és az eszközöket tekinthetik meg és kezelhetik. A metrikák és jelentések vizsgálatára is használható.

Service Manager felügyeleti kiszolgáló

A System Center Data Access Service szolgáltatást futtató és a Microsoft Office SharePoint-helyeket tartalmazó kiszolgáló.

Service Manager jelentéskészítő kiszolgáló

Az SQL Server Reporting Services (SSRS) szolgáltatást futtató kiszolgáló.

szolgáltatástérképek

Adott szolgáltatásnak a kritikus függőségeket, a beállításokat és a felelősségi területeket a vállalat és a felhasználó perspektívájából megjelenítő ábrázolása.

szolgáltatásajánlat

Olyan elem vagy munka, amely az önkiszolgáló portálon keresztül érhető el az ügyfelek számára a szolgáltatáskatalógusban.

szolgáltatáskérés

Olyan munkaelem, amely egy létező, felajánlott informatikai szolgáltatás kérésére szolgál.

szolgáltatáskérés teljesítése

A szolgáltatáskérések kezelésének folyamata.

SLA

A Microsoft Operations Framework (MOF) keretrendszerben és az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) szabványban leírt iparági kifejezés. A Microsoft Solutions Framework (MSF) a következőképpen definiálja: Olyan szerződés egy informatikai szervezet és a felhasználói közösség között, amely meghatározza a résztvevő felek kötelezettségeit, és amely az informatikai vezetőket arra kötelezi, hogy adott szolgáltatást nyújtsanak a megállapodás szerinti minőségben és mennyiségben. Az SLA a felhasználóknak a szolgáltatásra vonatkozó követeléseit a szerződésben meghatározott mértékűre korlátozza.

SLA-metrika

Kiszámított időköz, amelyet a Service Manager határoz meg az incidens- és szolgáltatáskérések dátumot és időpontot tartalmazó mezői között. Például a „megoldási időtartam” nevű SLA-metrika az incidens létrehozási dátuma és az incidens megoldási dátuma közötti időtartam.

SLA-határidő

Az a meghatározott időtartam, amelyen belül az informatika szervezetnek válaszolnia kell egy incidens- vagy szolgáltatáskérésre, illetve meg kell oldania azt.

SQL Server Analysis Services-kocka

(Röviden Analysis Services-kocka.) Leíró kategóriákat (dimenziókat) és mennyiségi értékeket (mértékeket) tartalmazó áttekintő nézet. Az iparágban használt általános neve „OLAP-adatkocka”.

feladat

A felhasználó által a Műveletek ablaktábláról és a nem Service Manager-objektumokra vonatkozó helyi menüből végzett műveletek.

Feladatok ablaktábla

A felhasználók által elvégezhető feladatokat tartalmazó ablaktábla a Service Manager konzolon.

sablon

Adott osztály (például változáskérés vagy incidens) kezdőértékeinek feltöltésére használt eszköz.

felhasználói szerepkör

Módszer, amellyel engedély adható az egyes felhasználóknak a különféle adatcsoportok elérésére. Az engedélyek egy felhasználói szerepköri profilon alapulnak.

felhasználói szerepköri profil

Olyan engedélyezett műveletek és adatosztályok halmaza, amelyekhez a felhasználóknak hozzáféréssel kell rendelkezniük adott feladatok elvégzéséhez.

munkafolyamat

Tevékenységek, műveletek és feladatok sorozata, amelyeken a dokumentumok vagy elemek végighaladnak az automatizált üzleti folyamatok részeként.