DPM-kiszolgálók hibaelhárítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Ez a témakör a System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM)-kiszolgálókkal kapcsolatos alábbi ismert problémákat ismerteti, megoldásokkal együtt.

Telepítési és konfigurációs problémák

Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

A DPM nem telepíthető írásvédett tartományvezérlőre

Hozzon létre egy csoportot DPMRATrustedDPMRAs$<Gép neve> néven, majd próbálkozzon újra a telepítéssel.

A frissítés sikertelen, a Programok telepítése és törlése segítségével pedig nem távolítható el a DPM, mert eltávolítás helyett frissíteni akarja a programot.

A telepítési adathordozóról másolja át a DPM 2010 SKUHelper.dll fájlját, és cserélje ki vele az SKUHelper.dll fájlt a következő helyen: <Telepítési_hely>\DPM\Setup.

Ezt követően próbálja meg eltávolítani az „Adatok megőrzése” beállítás alkalmazásával.

A Configclasses.xsd a bin mappában marad a CTP2-frissítés eltávolítása után.

Ez egy ismert probléma.

Törölje a Configclasses.xsd-t a Bin mappából, majd törölje a CTP2 mappát.

A számítógép nem működik tovább, miután a DPM 2010-et az „Adatok eltávolítása” beállítással távolítja el.

 1. A DPM 2010-et az Adatok megőrzése beállítással távolítsa el.

 2. Törölje a DPM-adatbázist.

 3. Törölje a DPM által létrehozott köteteket a Lemezkezelés eszköz segítségével.

A Windows Installer 4.5 telepítése sikertelen.

Futtassa a Windows Installer telepítőjét a \DPM2010\Setup\Redist mappából.

Az SQL Server telepítése sikertelen.

A Summary.txt fájl a következőket tartalmazza:
Hálózati hiba történt a következő fájl olvasásakor: C:\SQLSVR2008\x64\setup\x64\sqlncli10_x64.ms

Ha az SQL Server natív ügyfele a számítógépre van telepítve, távolítsa el, majd próbálja meg újra a DPM telepítését.

A DPM telepítése megzavarja a nem DPM-alkalmazásokat.

A DPM telepítése közben a telepítő újraindítja a Windows Management Instrumentation-szolgáltatást (WMI).Ha a DPM-kiszolgálón a DPM-en kívül más alkalmazásokat és előfeltételt jelentő szoftvereket is futtat, akkor ezeknek az alkalmazásoknak a működésében zavarokat tapasztalhat, miközben újraindul a WMI-szolgáltatás.

Ennek megelőzése érdekében állítson le minden más alkalmazást a DPM-telepítő futtatása előtt.

810-es hiba vagy azonosító: 4315.A megbízhatósági kapcsolat megszűnt az említett munkaállomás és az elsődleges tartomány között.

Ha a DPM-kiszolgáló nem képes csatlakozni a tartományvezérlőhöz telepítés alatt, a DPM telepítése nem sikerül.

Ellenőrizze, hogy a DPM-kiszolgáló tud-e kommunikálni a tartományvezérlővel.Ezenkívül ellenőrizze azt is, hogy a DNS-bejegyzések a tartományvezérlőhöz tartoznak, valamint hogy helyesen konfigurálták-e azokat.

812-es hiba.A jelentések konfigurálása sikertelen.

Ez a probléma akkor fordul elő, ha az SQL Server Reporting Servicest és a Windows SharePoint Servicest is ugyanabba az Internet Information Services (IIS) alkalmazáskészletbe telepítették.

A probléma az alábbi műveletek egyikével oldható meg:

 • Távolítsa el a Windows SharePoint Servicest a Programok telepítése és törlése segítségével, távolítsa el a DPM-et, majd telepítse újra a DPM-et.

–Vagy–

820-as hiba.A telepítő nem tudja lekérdezni a rendszerkonfigurációt, miközben az előfeltételek ellenőrzését végzi a Windows Server 2008 operációs rendszeren.

Ez a probléma akkor merül fel, amikor a WMI-tárház inkonzisztens.

A probléma megoldásához ellenőrizze, hogy konzisztens-e a WMI-tárház.A parancssorban futtassa a Winmgmt /verifyrepository parancsot.Ha inkonzisztens, oldja meg a problémát, és próbálja meg újra a telepítést.

A DPM nem képes konfigurálni a Windows Server-fiókot, mert a megadott jelszó nem felel meg a csoportházirend követelményeinek.

Az egyénijelszó-szűrő szoftver a tartományvezérlőre van telepítve.

Tiltsa le az egyéni jelszó szűrését a DPM telepítése előtt.

A DPM akkor is megpróbál telepíteni egy SQL Server-példányt, amikor már létezik egy a számítógépen.A telepítés sikertelen, az SQL Konfigurációkezelő pedig „Érvénytelen osztály” hibát ad vissza.

Az SQL Server telepítése nem regisztrál bizonyos WMI-összetevőket.

Futassa a következő parancsot egy rendszergazda jogú parancssorból: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Shared>mofcomp sqlmgmproviderxpsp2up.mof 

Nem biztosítható védelem adatforrásoknak, mivel előfeltételként szükséges szoftverek hiányoznak

A 31008-as számú hiba akkor jelenik meg, ha a DPM-hez előfeltételként szükséges szoftverek nincsenek telepítve.

Ellenőrizze, hogy a Szoftverkövetelmények részben megadott előfeltételek teljesülnek-e.

A DPM eltávolításakor a rendszer nem törli a jelentéseket

Ha a DPM távoli SQL Server-példányt használ, a DPM eltávolításakor a rendszer nem törli a DPM által előállított jelentéseket.

A jelentések törléséhez az Internet Information Services (IIS) kezelőjével a „Default Web Site” helyen navigáljon a Reports$<PéldányNév> példányhoz, és törölje a DpmReports könyvtárat.

A sávszélesség használata nincs szabályozva.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatásminőség (QoS) funkció nincs engedélyezve az üzemi kiszolgálón és a DPM-kiszolgálón.

Ha engedélyezte a sávszélesség használatának szabályozását a DPM felügyeleti konzolon, és a sávszélesség használata továbbra sincs szabályozva, ellenőrizze, hogy a QoS engedélyezve van-e az üzemi kiszolgálón és a DPM-kiszolgálón.

Általános problémák

Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

A DPM működése a főadatbázis helyreállításakor leáll.

Ha a főadatbázis védelmét ugyanazzal a példány látta el, mint a DPM-adatbázisét, a DPM működése a főadatbázis helyreállításakor leáll.

Nem indulnak el az ütemezett feladatok, ha a DPM távoli SQL-példányt használ.

Ügyeljen arra, hogy az SQL Server-szolgáltatások beépített fiókként (a helyi rendszer hálózati szolgáltatásaként) vagy tartományi fiókként fussanak.Az SQL Server-szolgáltatások nem futtathatók a felügyelt szolgáltatásfiókkal.

A DPM felügyeleti rendszerhéj egyes parancsmagjai nem működnek olyan DPM-kiszolgálókon, amelyek 15 karakternél hosszabb NETBIOS-névvel rendelkeznek.

Ha a DPM-kiszolgáló NETBIOS-neve 15 karakternél hosszabb, a parancsmagokban használja a lerövidített nevet.

Nem adható GUID partíciós tábla (GPT) típusú lemez a tárolókészlethez.

A probléma megoldásához próbálja újra végrehajtani a műveletet, vagy várjon 30 másodpercet.

A védelem visszakapcsolása után egyes adatforrások feladatai sikertelenek lesznek, „Hozzáférés megtagadva” típusú hibákkal.

Egy új háttér-/fizikai csomópont került a SharePoint-farmba vagy -fürtbe a védelem átkapcsolása után.A csomópontot közvetlenül a másodlagos kiszolgáló védte.Az elsődleges DPM-kiszolgáló nem értesült erről az új csomópontról, amíg a védelmet vissza nem kapcsolták.

 1. Társítsa az elsődleges DPM-kiszolgáló ügynökét az újonnan hozzáadott számítógéphez.

 2. Futtassa a következő parancsot az újonnan hozzáadott számítógépen: SetDPMServer -DPMServerName <primaryDPM.domain.com>.

 3. Ellenőrizze, hogy az elsődleges védelem aktív-e (zöld).

 4. Módosítsa a védelmi csoportot a másodlagos DPM-kiszolgálón az érintett adatforrást tartalmazó védelmi csoportra.

  1. Bontsa ki az elsődleges DPM-kiszolgálóhoz tartozó csomópontot a Védelmi csoport módosítása varázslóban.

  2. Bontsa ki azt a SharePoint-előtér-kiszolgálót/erőforráscsoportot, amelyhez az új számítógépet hozzáadták.

 5. Mentse a védelmi csoportot.

A másodlagos kiszolgálón futó DPM-motor működése leáll, miután a rendszer megtagadta a hozzáférését egy fájlhoz az elsődleges kiszolgálón a következő hibával:

Access to the path '\\dpmserver.contoso.com\MTATempStore$\PSInfo\78b18367-eb4e-4e1d-8cfd-a7e41cb48d6b.xml' is denied.</ExceptionMessage><ExceptionDetails>System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '\\dpmserver.contoso.com\MTATempStore$\PSInfo\78b18367-eb4e-4e1d-8cfd-a7e41cb48d6b.xml' is denied.

at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)

at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)

at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)

Nincsenek meg a szükséges engedélyek egy megosztáshoz, vagy névfeloldási ütközés történt.

Módosítsa a névfeloldás sorrendjét.

További információért lásd: A névfeloldási sorrend módosítása Windows 95 és Windows NT rendszeren.

A felhasználó nem tudja megnyitni a DPM felügyeleti konzolt.

Ha a felhasználó a Rendszergazdáktól eltérő csoportba, például a Biztonságimásolat-felelős csoportba tartozik, nem férhet hozzá a DPM felügyeleti konzolhoz.

A felhasználót fel kell vennie a Rendszergazdák csoportba.

30115-ös hiba: A DPM nem tudta szinkronizálni a módosításokat a(z) <Server Name> kiszolgálón levő <Datasource Type> típusú <Datasource Name> esetében.

Az árnyékmásolati tárterület nem elegendő a védett számítógép forgalmának kezeléséhez.

Próbálja később újra végrehajtani a műveletet, amikor várhatóan kisebb lesz a forgalom.

30116-os hiba: A VSS törölte az egyik árnyékmásolatot.

Valószínűleg elfogyott az árnyékmásolati tárterület a(z) <server name> kiszolgálón.

Növelje meg a számítógép védett köteteihez lefoglalt árnyékmásolati tárterületet.

Az árnyékmásolatok beállításainak módosításához tegye a következőket:

 1. A Start menüben nyissa meg a Vezérlőpultot, kattintson duplán a Felügyeleti eszközök elemre, majd kattintson duplán a Számítógép-kezelés lehetőségre a Számítógép-kezelés párbeszédpanel megnyitásához.

 2. A konzolfán bontsa ki a Számítógép-kezelés/Rendszereszközök/Megosztott mappák csomópontot.

 3. Jobb gombbal kattintson a Megosztott mappák elemre, válassza Az összes feladat lehetőséget, majd kattintson az Árnyékmásolatok konfigurálása parancsra.

 4. Kattintson arra a kötetre, ahol módosításokat szeretne végezni, majd kattintson a Beállítások lehetőségre.

 5. A Beállítások párbeszédpanelen adja meg a kívánt beállításokat.

Vegye figyelembe a következőket:

 • A művelet végrehajtásához a Rendszergazdák csoport tagjának kell lennie a helyi számítógépen, vagy rendelkeznie kell a megfelelő delegált jogosultságokkal.Ha a számítógép tartomány tagja, akkor a műveletet a Tartománygazdák csoport tagjai hajthatják végre.

 • Kötetenként legfeljebb 64 árnyékmásolat tárolása lehetséges.Ha eléri ezt a korlátot, a rendszer törli a legrégebbi árnyékmásolatot, amely többé nem lesz elérhető.

Ha egyes parancsmagokat távoli DPM-kiszolgálópéldányon futtat, a DPM felügyeleti rendszerhéj nem válaszol

A következő parancsmagok hatására a távoli dpm2012short felügyeleti rendszerhéj nem válaszol.Set-MaintenanceJobStartTimeGet-BackupNetworkAddressAdd-BackupNetworkAddressRemove-BackupNetworkAddress

Set-MaintenanceJobStartTime

Get-BackupNetworkAddress

Add-BackupNetworkAddress

Remove-BackupNetworkAddress

A parancsmagok futtatása sikeres, amikor azok a dpm2012short felügyeleti rendszerhéjon futnak helyi dpm2012short-kiszolgálón.

A BitLocker újraindításkor lezárja a köteteket

Ha engedélyezte a BitLockert a DPM-kiszolgálón, a kötetek replikáit és árnyékmásolatait a rendszer zárolja, így azok elérhetetlenné válnak.Ez a DPM-feladatok meghiúsulásához vezet.

A rendszergazdának a DPM-feladatok sikeres futásához fel kell oldania a kötetek zárolását.