A DPM-adatbázis frissítése

 

Közzétett: 2016. március

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM-frissítés fontos része a System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM)-adatbázis (DPMDB) frissítése.

A DPM 2012 minden DPM-kiszolgáló adatbázisait egyetlen SQL Server-példányban egyesíti. Az SQL Server-példányt a következőképpen frissítheti:

 • Helyi példány frissítése helyi példányra – ezt a beállítást akkor válassza, ha a DPMDB-t és a DPM szoftvert továbbra is ugyanazon a számítógépen kívánja tárolni.

 • Helyi példány frissítése távoli példányra – ezt a beállítást akkor válassza, ha a frissítés után az SQL Server egy távoli példányát kívánja használni helyi példány helyett. A távoli telepítésű SQL Server több DPM-kiszolgáló adatbázisait tudja futtatni.

 • Távoli példány frissítése távoli példányra – ezt a beállítást akkor válassza, ha a frissítés után továbbra is egy távoli SQL-példányt kíván használni. Az SQL Server egyetlen példánya több DPM-kiszolgáló adatbázisait tudja futtatni.

  Vegye figyelemben, hogy a fürtben telepített SQL Servert csak a System Center 2012 R2 és újabb verziókban támogatja a DPM.

A művelet elkezdése előtt vegye figyelembe a következőket:

 • A frissítés előtt készítsen biztonsági másolatot a meglévő adatbázisról.

 • A DPM-kiszolgálókat egymás után frissítse. A párhuzamos frissítések hibákhoz vezethetnek.

 • Ha az SQL Server egy meglévő példányát használja, először futtassa a DPM Távoli SQL-előkészítő eszközt a használni kívánt SQL Server-példányon futó telepítő kezdőképernyőjén. Az ezen a példányon lévő összes DPM-adatbázist frissíteni kell.

  A távoli SQL Serveren az SQL-előkészítő eszköznek csak egyetlen verziója lehet. Az eszköz nem frissíthető csak a kiválasztott adatbázisoknál.

 • A DPM által telepített SQL Server-példányok nem oszthatók meg. Ezt ajánlott csak DPM-adatbázisokhoz használni. Megjegyzés: A DPM a System Center 2012 R2 verziótól kezdve nem telepíti az SQL Servert.

 • Az SQL Serveren engedélyeznie kell a TCP/IP protokollt, a DPM-kiszolgálón pedig a TCP/IP ügyfélprotokollt.

 • A szalagtármegosztás beállításakor a <kiszolgálónév>\<példánynév>\<adatbázisnév> formában kell megadnia a teljes nevet.

 • A DPM által telepített DPM adatbázis elnevezési szabályai módosultak a System Center 2012-ben. Ellenőrizze az adatbázis nevét a felügyeleti konzol Információ gombjára kattintva.

Helyi példány frissítése helyi példányra

 1. Készítsen biztonsági másolatot a DPMDB-ről. A telepítő frissíti az SQL Server-példányt az SQL Server 2008 R2 SP2 verzióra.

 2. Indítsa el a System Center 2012 SP1 System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) telepítését. Ezzel a telepítőt frissítési üzemmódban indítja el.

Helyi példány frissítése távoli példányra

 1. Győződjön meg arról, hogy a DPM kívánt fiókja tagja a következőknek:

  - A helyi Rendszergazdák csoport a DPM-kiszolgálón.
  
  - Az SQL Server Sysadmin rögzített kiszolgálói szerepkör azon a számítógépen, amelyre az SQL Server 2008 R2 vagy SQL Server 2012 távoli példányát telepítette.
  
  - 
  
 2. A telepítés befejezése után eltávolíthatja a felhasználói fiókot a helyi Rendszergazdák csoportból az SQL Server távoli példányát futtató számítógépen.

 3. Készítsen biztonsági másolatot a DPMDB-ről.

 4. Állítsa vissza a DPMDB biztonsági másolatát arra a távoli SQL Server 2008 R2- vagy SQL Server 2012-példányra, amelyiken több DPM-kiszolgáló adatbázisának futtatását tervezi. A visszaállított adatbázis nevének DPMDB-nek kell lennie.

 5. Győződjön meg arról, hogy ennél az SQL Server-példánynál engedélyezve van a TCP/IP protokoll.

 6. Telepítse az SQL-előkészítő eszközt az SQL Servert futtató távoli számítógépre. Ezt a telepítő oldalán találja meg.

 7. Indítsa el a DPM telepítését. A telepítő frissítési üzemmódban indul el.

  Adatbázisként válassza Az SQL Server meglévő példánya lehetőséget.

Távoli példány frissítése távoli példányra

 1. Gondoskodjon arról, hogy a DPM telepítéséhez használt tartományi felhasználói fiók az alábbiak tagja legyen:

  - A helyi Rendszergazdák csoport a DPM-kiszolgálón.
  
  - A helyi Rendszergazdák csoport azon a számítógépen, amelyre az SQL Server 2008 R2 távoli példányát telepítette.
  
  - Az SQL Server Sysadmin rögzített kiszolgálói szerepkör azon a számítógépen, amelyre az SQL Server 2008 R2 távoli példányát telepítette.
  
 2. A telepítés befejezése után eltávolíthatja a felhasználói fiókot a helyi Rendszergazdák csoportból az SQL Server távoli példányát futtató számítógépen.

 3. Készítsen biztonsági másolatot a DPM-adatbázisról.

 4. Állítsa vissza a DPM-adatbázis biztonsági másolatát arra a távoli SQL Server-példányra, amelyiken több DPM-kiszolgáló adatbázisának futtatását tervezi. A visszaállított adatbázis nevének egyeznie kell annak a DPM-adatbázisnak a nevével, amelyről biztonsági másolatot készített.

 5. Győződjön meg arról, hogy ennél az SQL Server-példánynál engedélyezve van a TCP/IP protokoll.

 6. Telepítse az SQL-előkészítő eszközt az SQL Server távoli példányára.

 7. Indítsa el a DPM telepítését. A telepítő frissítési üzemmódban indul el.

A fenti lépések segítségével állhat át egy távoli SQL Server-példányról egy másikra. Ha egy már meglévő távoli példányt fog használni, egyszerűen adja meg annak a példánynak a hitelesítő adatait.